Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Práce s žáky se speciálními potřebami

Publikováno: 25. října 2016
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nový web k podpoře pedagogů pro práci s žáky-cizinci

Národní institut pro další vzdělávání zahájil v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky-cizinci ve školách činnost nového webu. Ten nabízí přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje, e-poradnu, metodické materiály, užitečné publikace, příklady dobré praxe a v brzké době také e-learningový kurz.

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky cizinci ve školách zahájil činnost nového webu http://cizinci.nidv.cz. Nový webový portál nabízí přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje, a to například: Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách, Čeština z druhé strany, jak ji učit děti – cizince I., Specifikace předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků. Od roku 2017 bude NIDV nabízet e-learning pro vzdělávání pedagogů zaměřený na interkulturní kompetence a práci s dětmi/žáky cizinci.

Další aktivitou NIDV v této oblasti je takzvaná e-poradna, kde mají všichni, kteří se věnují vzdělávání dětí, žáků a studentů-cizinců možnost zaslat dotaz, na který jim odpoví odborník na danou oblast. V současné době NIDV již odpověděl na desítky dotazů z řad učitelů i rodičů. Nejčastěji kladené dotazy lze najít zde: http://cizinci.nidv.cz/e-poradenstvi/

Národní institut pro další vzdělávání poskytuje v současné době komplexní podporu (vzdělávací, informační a metodickou) pedagogickým pracovníkům škol při začleňování dětí/žáků-cizinců do výuky a jejich vzdělávání. Využívá přitom sítě 13 krajských kontaktních center podpory, která fungují při krajských pracovištích NIDV. Prostřednictvím krajských koordinátorů jsou školám nabízena metodické a organizační řešení konkrétních případů dětí/žáků-cizinců ve školách, zprostředkovávány kontakty na pomoc školám a učitelům v dané lokalitě, poskytovány konzultace v otázkách péče o děti/žáky-cizince v českém vzdělávacím systému. Do tohoto systému jsou zapojeni také další odborní pracovníci, kompetentní úřady a nestátní neziskové organizace. Významná je také spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR.

Nedílnou součástí aktivit NIDV zaměřených na tuto oblast je publikační činnost. NIDV v letošním roce již vydal publikaci Český žák-cizinec (autorkou je zakladatelka Českých škol bez hranic paní Lucie Slavíková-Boucher) a v současné době připravuje další metodiky jako Hezky česky (autorkou je dlouholetá pedagožka Mgr. Jana Táborková) a Prázdninový kurz češtiny (autorkou je jazyková lektorka působící na Oxfordské univerzitě Mgr. Blanka Jaurisová).  NIDV ve svých aktivitách nezapomíná ani na mateřské školy, pro které připravuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy DVD zaměřené na osvojování češtiny pomocí hudebně pohybové výchovy.

Na základě spolupráce se školami připravuje NIDV sborník Příklady dobré praxe, ve kterém jsou prezentovány zkušenosti různých škol se začleňováním dětí a žáků-cizinců. Chystáme rovněž pilotní dokumenty, které školám pomohou v komunikaci s rodiči-cizinci a které budou v různých jazykových mutacích ke stažení na webovém portálu http://cizinci.nidv.cz.

Zdroj: msmt.cz

Tisk
Nový web k podpoře pedagogů pro práci s žáky-cizinci

Rubriky: Práce s žáky se speciálními potřebamiPočet zobrazení: 1516

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x