Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Práce s žáky se speciálními potřebami

Ministr Chládek protlačil novelu školského zákona

Ministr Chládek protlačil novelu školského zákona

Přinášíme vám další informace o vývoji novely školského zákona. Sněmovna v pátek 13. února schválila komplexní novelu školského zákona tak, jak ji předložil na jednání ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Novela řeší zavedení podpory pro žáky se speciálními potřebami (§ 16),...
Publikováno: 16. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Handicapovaní a internet

Handicapovaní a internet

Život se zdravotním handicapem - ať už se jedná třeba o pohybové postižení, nebo poruchu smyslového vnímání - není jednoduchý. Interakce s okolím, přehled o aktuálním dění, navázání a udržování sociálních vztahů, to vše může být pro postižené lidi značně komplikované. Naštěstí rychlý vývoj...
Publikováno: 4. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Jak pokračuje projednávání novely školského zákona?

Jak pokračuje projednávání novely školského zákona?

V minulých měsících jsme Vás na stránkách portálu informovali o průběhu a projednávání novely školského zákona s ohledem na znění § 16, který řeší podpůrná opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na konci ledna přijala Poslanecká sněmovna usnesení školského...
Publikováno: 2. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Retardované a asociální děti ruší vyučování. Některé vážně začlenit nejde, zapojuje se ředitelka výjimečné školy do debaty o výroku Zemana

Retardované a asociální děti ruší vyučování. Některé vážně začlenit nejde, zapojuje se ředitelka výjimečné školy do debaty o výroku Zemana

Některé děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud se začlení do běžné třídy, mohou kupodivu zažívat mnohem větší segregaci, než kdyby zůstaly „mezi svými“. To je jedna z věcí, kterou ředitelka Základní školy profesora Zdeňka Matějčka, Hana Ajmová, říká k diskuzi na téma potenciálního přechodu některých dětí...
Publikováno: 23. ledna 2015
Hodnocení: 5.0
KOMENTÁŘ: Zdraví a nemocní - Václav Klaus ml.

KOMENTÁŘ: Zdraví a nemocní - Václav Klaus ml.

Uplynulému týdnu dominovala „debata“ o zdravých a nemocných dětech ve školách. V médiích šlo tedy spíše o prezidenta republiky než o téma inkluze, rušení speciálních (zvláštních) škol, lidského „práva“ na vzdělání, popřípadě míchání dětí s odlišnými...
Publikováno: 22. ledna 2015
Hodnocení: 4.0
Společné vyjádření ApPPP a AP SPC

Společné vyjádření ApPPP a AP SPC

Členové vedení Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (AP SPC) a Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden (ApPPP) se shodli na tom, že tisková zpráva uveřejněná na serveru Česká škola dne 19. 11. 2014 nejen dehonestuje práci odborníků školských poradenských zařízení, ale zároveň zkresluje podstatným způsobem informace o současném stavu poradenského systému.
Publikováno: 12. ledna 2015
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Odlišnost jako samozřejmá součást života

Odlišnost jako samozřejmá součást života

Výhody i strasti inkluzivního vzdělávání představuje Mgr. Radmila Bémová, vedoucí Praktické školy - Lycea na Praze 6. Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i...
Publikováno: 15. prosince 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Největší úspěchy u nápravy vad řeči zaznamenává komplexní přístup

Největší úspěchy u nápravy vad řeči zaznamenává komplexní přístup

Řeč, hlas a sluch mají zásadní význam v lidské komunikaci. Pokud jedna ze složek zcela nefunguje, může to způsobit velké sociální i psychické problémy. Proto je nutné na danou situaci pohlížet nejen z pohledu logopedie, ale i ostatních lékařských i nelékařských oborů, jako je foniatrie, neurologie, psychiatrie, otorinolaryngologie, gastroenterologie a psychologie. Poruchy...
Publikováno: 11. prosince 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Stanovisko ApPPP k tiskové zprávě ČvT na serveru Nová škola dne 19. 11. 2014

Stanovisko ApPPP k tiskové zprávě ČvT na serveru Nová škola dne 19. 11. 2014

Členové vedení Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden (ApPPP) se shodli na tom, že tisková zpráva uveřejněná na serveru Nová škola dne 19. 11. 2014 nejen dehonestuje práci odborníků školských poradenských zařízení, ale zároveň zkresluje podstatným způsobem informace o současném stavu poradenského systému. Tuto skutečnost nemůže...
Publikováno: 8. prosince 2014
Hodnocení: 3.0
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí má diagnostický nástroj pro podporu technického vzdělávání žáků Pardubického kraje

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí má diagnostický nástroj pro podporu technického vzdělávání žáků Pardubického kraje

Ústí nad Orlicí - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí jako jediná v republice ověřuje diagnostický nástroj pro zjišťování řemeslných a motorických schopností žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, který se jmenuje HAMET – Handwerklich Motorische Eignungs Test. Tento test od roku 2009...
Publikováno: 4. prosince 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Problematika podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Problematika podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

V pondělí 1. prosince 2014 proběhl v budově Domu odborových svazů (DOS) v Praze kulatý stůl organizovaný ČMOS PŠ a RV ZŠ. Kulatého stolu se zúčastnila Mgr. Martina Budinská z MŠMT (vedoucí oddělení prevence a speciálního vzdělávání) a PhDr. Jana Zapletalová (náměstkyně ředitele pro Sekci pedagogicko-psychologického poradenství NÚV)....
Publikováno: 3. prosince 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Postižené děti čekají zase jen zvláštní školy. Úřady jsou nevyzpytatelné

Postižené děti čekají zase jen zvláštní školy. Úřady jsou nevyzpytatelné

Novela školského zákona měla pomoci dětem s postižením do normálních škol, místo toho je však směruje spíše do těch zvláštních. Postupy přidělování pedagogických asistentů se přitom v každém kraji liší. Rodiče dětí s handicapem si tak stěžují na to, že úřady jsou v různých regionech nevyzpytatelné. V jednom kraji...
Publikováno: 2. prosince 2014
Hodnocení: 1.0
Dívka bez pomoci druhých neodežene ani mouchu, ale počítá jako kalkulačka

Dívka bez pomoci druhých neodežene ani mouchu, ale počítá jako kalkulačka

Když se jí paní učitelka zeptá, co si lidé oblékali před sto lety, odpovídat nechce. Ale když má popsat princip parního stroje, je nadšená a celá se rozzáří. Je jasné, že ji zajímají hlavně technické obory a baví matematika nebo fyzika. V osmé třídě základní školy u žáka nic neobvyklého. Až na...
Publikováno: 28. listopadu 2014
Hodnocení: 5.0
Speciální ZŠ Skuteč vydala odbornou publikaci "Metody a formy práce u žáků s SVP"

Speciální ZŠ Skuteč vydala odbornou publikaci "Metody a formy práce u žáků s SVP"

Jedním z výstupů dlouhodobého školního projektu s názvem „Metody a formy práce u žáků s SVP“ je metodická Příručka o práci asistenta pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a DVD s praktickými ukázkami práce asistenta pedagoga.  Příručku si můžete stáhnout ve formátu PDF ze školského portálu.
Publikováno: 14. listopadu 2014
Autor: Eva Vařejčková
Hodnocení: 5.0
Novela školského zákona zlikviduje české školství

Novela školského zákona zlikviduje české školství

Ministerstvo školství Pan ministr PhDr. Marcel Chládek, MBA Karmelitská 7 Praha 1   Otevřený dopis   Vážený pane ministře, jelikož se aktivistům ovlivňujícím ministerstvo školství nepodařilo zrušit základní školy praktické, vydali se k jejich likvidaci jinou cestou. V navrhované novele školského zákona je §16, podle...
Publikováno: 2. listopadu 2014
Hodnocení: 5.0
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - čeština pro cizince 3.zemí na ZŠ

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - čeština pro cizince 3.zemí na ZŠ

MŠMT vyhlásilo rozvojový program "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí". Žádosti mohou školy zasílat na odbor školství KrÚ Pardubického kraje, Komenského 125, 532 11 Pardubice nejpozději do 20. 11. 2014 na předepsaném formuláři  přílohy č. 2.
Publikováno: 31. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Kdo řekne, co je zájmem dítěte?

Kdo řekne, co je zájmem dítěte?

V posledním čísle Učitelských novin č. 31/2014 ze dne 23. září v části nazvané Analýza na straně 7 vyšel zajímavý článek o práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Článek se zabývá problematikou stanovení tzv. startovací čáry při vstupu dítěte do vzdělávacího procesu a jejím...
Publikováno: 24. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Školení k problematice vzdělávání dětí cizinců ZŠ

Školení k problematice vzdělávání dětí cizinců ZŠ

MULTIKLUB POD MOSTEM Reg. č. projektu CZ 1.07/1.2.29/02.0007   Pro pedagogy v Pardubickém kraji nabízíme školení k problematice vzdělávání dětí cizinců na základních školách zaměřené na specifika práce s rodinami migrantů Obsahem školení budou následující témata: ×          ...
Publikováno: 16. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Středisko výchovné péče Svitavka ALFA

Středisko výchovné péče Svitavka ALFA

Od 1. září 2014 oficiálně vzniklo Středisko výchovné péče Svitavska ALFA (dále SVP ALFA). Zakladatelem tohoto střediska je Občanské sdružení Květná Zahrada a jeho ředitelem byl jmenován Mgr. Petr Dřínovský. SVP ALFA vzniklo na základě dlouhodobé poptávky po této službě právě ve Svitavském regionu, které najdete od 1. 9. 2014 ve Svitavách, ul....
Publikováno: 15. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Adresář služeb pro osoby s poruchami autistického spektra

Adresář služeb pro osoby s poruchami autistického spektra

Slyším, vidím, mluvím a vnímám jinak Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu vznikající na neurobiologickém základě. Jejím důsledkem je, že dítě nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá. Díky tomuto hendikepu je ...
Publikováno: 28. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Školení k problematice vzdělávání dětí cizinců na ZŠ

Školení k problematice vzdělávání dětí cizinců na ZŠ

MULTIKLUB POD MOSTEM Reg. č. projektu CZ 1.07/1.2.29/02.0007   Pro pedagogy v Pardubickém kraji nabízíme školení k problematice vzdělávání dětí cizinců na základních školách Obsahem školení budou následující témata: Jak začít?; Problematické jevy ve výslovnosti; Porozumění, konverzace, čtení, psaní,...
Publikováno: 15. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Doučování žáků cizinců na ZŠ

Doučování žáků cizinců na ZŠ

Most pro o.p.s. nabízí individuální doučování pro žáky cizince. Doučování jazyka i jednotlivých předmětů probíhá po vyučování i v době prázdnin, buď přímo ve škole nebo v domcím prostředí žáka či v prostorách Mostu pro o.p.s. Konkrétní podmínky doučování  lze domluvit individuálně dle...
Publikováno: 7. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Naděje pro děti s problémy učení a chování - počítačové hry

Naděje pro děti s problémy učení a chování - počítačové hry

Podle oficiálních údajů má už skoro každé desáté dítě na základní škole tzv. speciální vzdělávací potřeby, je třeba hyperaktivní nebo trpí dyslexií, dysgrafií, apod. Tyto problémy zvyšují nároky na práci učitelů a zejména mohou negativně ovlivnit životní úspěšnost dětí samotných....
Publikováno: 25. února 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky

Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky

Upozorňujeme, že MŠMT vyhlásilo rozvojový program  Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014. Odůvodněné požadavky s přihlédnutím k nejvyšší prioritě zašlete krajskému úřadu (odboru školství a kultury) nejpozději do 6. 12. 2013 na formuláři v příloze č. 1.    odbor...
Publikováno: 18. listopadu 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga

Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga

Upozorňujeme, že MŠMT vyhlásilo rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014". Oprávněné požadavky zašlete krajskému úřadu (odbor školství a kultury) nejpozději do 22. 11. 2014 na období leden - prosinec 2014. odbor...
Publikováno: 15. listopadu 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Individuální doučování žáků cizinců (od 6 do 18 let)

Individuální doučování žáků cizinců (od 6 do 18 let)

Most pro o.p.s. realizuje pro  pro děti cizince ve věku od 6 do 18 let v Pardubickém kraji INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ. Cílem je nabídnout možnost vzdělávání dětem cizincům, které navštěvují školy mimo krajské město Pardubice. Více informací naleznete na webových stránkách...
Publikováno: 9. října 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Specializovaný kurz českého jazyka pro studenty SŠ a ZŠ

Specializovaný kurz českého jazyka pro studenty SŠ a ZŠ

Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj otevírá bezplatný specializovaný kurz českého jazyka pro studenty základních a středních škol, kteří pocházejí ze zemí mimo EU a je jim 13 – 19 let. Kurz bude probíhat ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Pardubice na adrese:...
Publikováno: 8. října 2013
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Zveřejnění výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Zveřejnění výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze dne 23. 7. 2013 / č.j. MSMT 28771/2013-1 Evid. č. Název právnické osoby...
Publikováno: 31. července 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS)

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS)

Od 1. ledna 2012 participuje Pardubický kraj v projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských zařízeních a vytvoření trvalé integrované sítě metodické podpory. Nový systém by měl reflektovat požadavky EU na kvalitu a efektivitu poskytovaných...
Publikováno: 20. června 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013    V Praze 31. 5. 2013  č.j. MSMT-11989/2013-210     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č....
Publikováno: 10. června 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
123