Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 25. ledna 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubice zahajují projekt na podporu vzdělávání pedagogů a žáků

Pardubice začaly s novým Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání. Takzvaný MAP II naváže na plánování, které v regionu Pardubicka proběhlo v uplynulých dvou letech.

Předešlý projekt MAP I pomohl zmapovat problematické oblasti ve vzdělávání v Pardubicích a okolí a nabídl pedagogům tři desítky vzdělávacích akcí přímo na míru podle požadavků ze škol. Osvědčily se také workshopy zaměřené na odborná témata, jejichž hlavním přínosem byla diskuze a sdílení zkušeností účastníků a lektorů, a vznikla tzv. platforma pro vzdělávání, kde se pravidelně scházejí odborníci z oblasti vzdělávání a předávají si informace a zkušenosti. Zároveň z mapování vznikl strategický dokument s vizí do roku 2023 a seznam plánovaných investičních záměrů ve školách a školských zařízeních na Pardubicku.

„Od ledna 2019 Pardubice pokračují v dalším plánování rozvoje vzdělávání, tentokrát se jedná o projekt čtyřletý. Na území obce s rozšířenou působností Pardubice evidujeme 38 základních škol, 58 mateřských škol, tři základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. S výjimkou sedmi z nich se do projektu zapojí všechny a budou si moct vybírat z nabídky aktivit pro pedagogy i žáky“, řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce oblast vzdělávání patří. 

Cílové oblasti projektu jsou čtenářská a matematická gramotnost, polytechnika a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. Aktivity plánované v MAP II mají vést ke zlepšení kvality předškolního, základního i zájmového vzdělávání tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání na Pardubicku. Podpořit spolupráci v území má zejména vzájemné předávání informací, zkušeností ve vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Převzato z: www.pardubice.eu

Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 679

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x