Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 25. února 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Školy se mohou těšit na nové vybavení dílen, 3D skener nebo Ozoboty

Členové společenství se v lednu dohodli na rozpočtu pro rok 2019 ve výši 826 tis. Kč. Do fondu technického vzdělávání přislíbili přispět částkou 60 tis. Kč. Město se zavázalo přispívat každoročně částkou 200 tis. Kč. Finanční prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi mateřské a základní školy města Lanškroun a ORP Lanškroun, základní školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, gymnázium, střední školy, městskou knihovnu nebo dům dětí a mládeže.

V říjnu 2018 byly osloveny spolupracující školy a organizace, aby zaslaly své požadavky z oblasti technického vzdělávání. Většina ze zapojených organizací se shodla na nutnosti obměny či doplnění vybavení dílen, pokračování v projektech 3D tisku a programování počítačů micro:bit a na zvýšení kvality jazykové vybavenosti, která je pro uplatnění v lanškrounských firmách nepostradatelná.

Firmy v průběhu roku 2018 současně navštěvovaly školy a seznamovaly se s individuálními požadavky, cíli a směrem, kterým se chce škola ubírat.

Na základní škole A. Jiráska bude v roce 2019 podpořen kromě výše uvedeného pilotní projekt zapojení učební pomůcky Ozobot do výuky. Škola je již v menší míře používá, ale jejím cílem je obsažení celého 1. stupně a 6. tříd. Základní škola B. Smetany se rozhodla rozvíjet v oblasti práce s měřícími systémy PASCO, které žákům odhalují prostřednictvím konkrétních experimentů nejrůznější fyzikální zákony. A základní škola Dobrovského se chce zaměřit na problematiku kariérového poradenství. Z tohoto důvodu požádala o zakoupení softwaru COMDI.

Nejnákladnější položkou gymnázia byl požadavek na zakoupení 3D skeneru. Gymnázium se zavázalo umožnit přístup všem ostatním školám. SOŠ a SOU Lanškroun plánuje rozvoj v oblasti robotiky. Nově se do společenství zapojila střední škola zemědělská a veterinární, která požádala o pomoc při zajištění automatického sledování mikroklima v chovné stáji, automatické signalizace chodu rozmetadla nebo stroje na plnění a balení potravin ve školní mlékárně. Všechny požadavky jsou vhodným tématem na projekt pro žáky a studenty místních škol, např. do soutěže festival vědy a techniky.
Další náklady jsou spojené se službami. Z fondu technického vzdělávání se hradí účastnické poplatky na soutěžích, vstupenky, cestovné a stravné. Současně společenství firem pořádá přednášky, semináře a workshopy. Zajišťuje propagaci společenství, jeho členů, škol a soutěží.

Poslední významnou položkou jsou výdaje spojené s pořádáním soutěže MICROTELA. Nejvyšší položkou soutěže je doprovodný program, který zajišťuje Univerzita Pardubice.

 

 

Kontakt na autorku zprávy: Bc. Jana Kolomá, 465 385 221, jana.koloma@lanskroun.eu  
Foto: Bc. Jana Kolomá, Vladimír Křivka

Převzato z: Město Lanškroun

 

Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 651

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x