Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 9. května 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Střední školy získaly na vybavení 10 milionů korun

Střední školy v kraji dostaly podporu ve výši necelých 10 milionů korun na modernizaci a vybavení svých učeben a odborných dílen. Podporu z Evropských dotací získaly prostřednictvím činnosti místní akční skupiny MAS ORLICKO, z.s., která o ní rozhodla v dubnu.

Projekty jsou zaměřeny jak na modernizaci a dovybavení dílen na středních školách a odborných učilištích, tak na počítačové a jazykové učebny a učebny přírodovědného vzdělávání, které budou nyní studentům a učitelům nabízet rozmanitější možnosti výuky. Byly podpořeny v rámci již 15. vyhlášené výzvy MAS ORLICKO, z.s. určené k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. Samotné přípravě žádostí pak předcházela setkání s řediteli škol a koordinace spolupráce s krajským úřadem Pardubického kraje – jak odborem školství zastoupeným Martinem Kissem, tak aktivitou Krajského akčního plánování.

Z celkem bezmála 30 mil. korun, putujících do území k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání tak 9,5 mil. Kč obdržely 4 krajské střední školy a 1 soukromá střední škola. Ostatní prostředky směřují do základních škol na Orlicku. Celkem pak střední školy získaly z dotačních výzev MAS ORLICKO, z.s. v letech 2017 – 2019 cca. 15 mil. Kč.

K již úspěšně ukončeným akcím pak patří například nově vybavená Laboratoř mechaniky zemina betonu na Průmyslové střední škole v Letohradě (náklady akce 1,5 mil. Kč), nebo Variabilní odborná učebna přírodních věd na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk (náklady akce 743 tis. Kč).

„MAS ORLICKO, z.s. je jednou z velmi dobře pracujících místních akčních skupin v Pardubickém kraji. V průběhu realizace již uzavřených projektů Místní akční plán I pro území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, a Místní akční plán I (MAP I) pro území ORP Žamberk a Králíky, spolupracoval MAS ORLICKO, z.s. aktivně s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP I) a tato spolupráce se v současnosti dále rozvíjí a prohlubuje i nyní, kdy probíhá realizace projektů MAP II pro výše uvedená území.

Podpora středních škol v území MAS Orlicko je smysluplná a přináší těmto školám potřebné prostředky pro zvyšování kvality výuky. Současně je třeba z hlediska krajského školství vysoce ocenit vytvořený funkční systém spolupráce všech stupňů školství navzájem. Podpora mimoškolních aktivit dětí a žáků, stejně tak jako podpora kariérového poradenství je v plném souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školství Pardubického kraje. Všechny realizované aktivity jsou logicky provázané nejen v místě realizace, ale jsou v logické souvislosti se záměry projektu KAP I," sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.

„Když jsme v rámci místní akční skupiny připravovali „program“ na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, bylo nám jasné, že střední školy nemohou stát stranou. V území MAS ORLICKO se dlouhodobě rozvíjí dobrá spolupráce mezi základními a středními školami, stejně jako spolupráce mezi středním školstvím a trhem práce. Chtěli jsme proto, aby dotační prostředky poskytované MAS na podporu technického a přírodovědného vzdělávání mohly pomáhat i zde.

Kromě dotačních podporu určených i pro střední školy z Integrovaného regionálního operačního programu, podporujeme spolupráci základního a středního školství a trhu práce také prostřednictvím zájmových kroužků, exkurzí a projektových dnů realizovaných ve spolupráci s místními zaměstnavateli a středními školami pro děti do 15 let. V oblasti podpory volby povolání financujeme vzdělávání výchovných poradců a metodiku testování žáků v rámci profesních předpokladů pro volbu povolání na celkem 7 základních školách v našem území,“ dodala Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO.

  

Seznam podpořených projektů

Název projektu CZ

Žadatel

CZV projektu

Příspěvek EU

Inovace odborného a přírodovědného vzdělávání

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

1 576 988,00 Kč

1 498 138,60 Kč

VDA Česká Třebová - rekonstrukce a modernizace zámečnické dílny a kovárny

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

1 540 205,00 Kč

1 463 194,75 Kč

Modernizace vzduchotechniky a vybavení svařovny

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

1 278 319,00 Kč

1 214 403,05 Kč

Modernizace svařovny elektrickým obloukem

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

1 548 054,64 Kč

1 470 651,90 Kč

Modernizace jazykové učebny

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

979 678,00 Kč

930 694,10 Kč

Nová počítačová učebna

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

1 537 660,00 Kč

1 460 777,00 Kč

Odborné učebny LSG - učebna přírodních věd

Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

1 549 719,00 Kč

1 472 233,05 Kč

Celkem


10 010 623,64 Kč

9 510 092,45 Kč

 

 

O MAS ORLICKO, z.s.

MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace, působící v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje. V programovacím období 2014 – 2020 realizuje dotační podporu území ve výši cca. 180 mil. Kč a strategické plánování a vzdělávání v rámci projektů místního akčního plánování ve výši bezmála 22 mil. Kč.

Všechny projekty určené s podporou MAS území Orlicka jsou zveřejněny na webu www.MasProOrlicko.cz.  

 

Převzato z: www.pardubickykraj.cz

Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 552

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x