Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Výukový program předmětu matematika

Výukový program předmětu matematika

Přemýšlíte, jak využít Vaši počítačovou učebnu či jak zpestřit dětem výuku matematiky aniž by to stálo moc peněz a nebylo to příliš složité.
Publikováno: 7. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Pravopisné učivo probíráme ve druhém a třetím ročníku. Naší snahou je, aby žák postupně pochopil základ stavby slova a uměl tuto znalost využít v praxi. Podrobnou stavbu slov zařadíme až ve 4. ročníku. V počátcích výuky je naší snahou žáka poučit o tom, že tyto skupiny hlásek jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Výstup pro...
Publikováno: 2. září 2016
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.0
Začínáme s tvrdými a měkkými souhláskami

Začínáme s tvrdými a měkkými souhláskami

S tímto pravopisným učivem začínáme obvykle ve druhém ročníku. Pro jeho postupné procvičování je velmi vhodné využít počítač či tablet - žáci pracují podle svých schopností a vlastním tempem. Výstup pro žáka: Odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Při své práci se...
Publikováno: 3. června 2016
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Slovo, slabika, hláska

Slovo, slabika, hláska

V tomto tématu učiva českého jazyka vycházíme ze slova, které se cíleně učíme rozdělovat na slabiky. Říkáme, vyhledáváme i tvoříme slova jednoslabičná, dvojslabičná, troj- i víceslabičná. Učivo směřujeme ke správnému rozdělování slov na konci řádku. Dále si rozdělíme české hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky. Každou z těchto oblastí postupně trénujeme pomocí řady připravených cvičení. Nevynecháme ani poznávání slabikotvorných souhlásek. Gramatické učivo zaměříme v tomto oddíle na pravopis ú, ů na začátku, uvnitř a konci slov.
Publikováno: 7. prosince 2015
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.8
Animované spoty Institutu ochrany obyvatelstva

Animované spoty Institutu ochrany obyvatelstva

Institut ochrany obyvatelstva nabízí ke stažení 3 nové klipy k preventivně výchovné činnosti. Čísla na sloupech veřejného osvětlení, Vypalování trávy a Hlásič požáru.
Publikováno: 29. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Jak se chovat při mimořádné události II.

Jak se chovat při mimořádné události II.

Pro seriál o chování při mimořádné události připravil Institut ochrany obyvatelstva s dalšími složkami HZS ČR další díl, tentokrát v podobě několika animovaných krátkých videí a spotů. Slouží pro učitele při výuce Ochrany člověka za mimořádných událostí, tak pro samotné žáky i širokou...
Publikováno: 27. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno

Mluvíme ve větách

Cílem jazykové výuky na prvním stupni základní školy je podpora rozvoje komunikačních kompetencí. Žáka se snažíme vybavit takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Ve 2....
Publikováno: 22. dubna 2015
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0
Jak se chovat při mimořádné události I.

Jak se chovat při mimořádné události I.

Současná doba přináší stále více mimořádných událostí, které jsou způsobeny jak přírodními vlivy (povodně, vichřice atd.), tak činností člověka. Společnost si začíná více uvědomovat, jak je příprava na tyto události důležitá. Institut ochrany obyvatelstva spolu s dalšími složkami Hasičského záchranného sboru ČR proto připravil a poskytuje velké množství informací, internetových odkazů a databází, které mohou využívat nejen pedagogičtí pracovníci, ale samotní žáci a studenti.
Publikováno: 17. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Abeceda a písmo

Abeceda a písmo

Toto učivo je zaměřené především na žáky 2. a 3. ročníku. S druháky zároveň opakujeme psací a tiskací písmena. Trénujeme především řadu písmen, tj. abecední pořadí. Dále procvičujeme abecední řazení slov. Učivo doplníme vyhledáváním slov v různých slovnících (Slovník spisovného jazyka pro...
Publikováno: 14. ledna 2015
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.3
Slovní význam

Slovní význam

Se žáky 2. a 3. ročníku se věnujeme úvodu do významu slov. Poznáváme slova nadřazená, podřazená a souřadná. Upřesníme si, co jsou slova protikladná a souznačná. Zmíníme se o slovech mnohoznačných a citově zabarvených. Při tomto mluvnickém vstupu se snažíme rozšiřovat slovní zásobu druháků a třeťáků, upřesňovat významy...
Publikováno: 17. července 2014
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0
Párové souhlásky

Párové souhlásky

Na konci nebo uprostřed některých slov jsou souhlásky, které jinak píšeme a jinak slyšíme i vyslovujeme. Taková slova si musíme říct v jiném tvaru, abychom poznali, jak je správně napsat. K párovým souhláskám náleží: p - b, t - d, ť - ď, f - v, s - z, š - ž, ch - h. Toto učivo probíráme ve druhém a...
Publikováno: 17. dubna 2014
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.7
Vzdělávací programy zaměřené na vlastivědu, přírodopis, zeměpis a ekologickou výchovu

Vzdělávací programy zaměřené na vlastivědu, přírodopis, zeměpis a ekologickou výchovu

Východní Čechy jsou ideálním pro poznávání nepoznaného, k aktivnímu vyžití v létě i zimě pro školní a jiné dětské kolektivy. Poznávat můžete přírodu, např. v oblasti Žďárských vrchů či Železných hor, hrady, zámky a jejich historii, technické památky jako je např. těžba lupku u Mladějova, vypravit se ve stopách Keltů,...
Publikováno: 21. dubna 2013
Hodnocení: Nehodnoceno

Druhy slov v 5. ročníku

V pátém ročníku zopakujeme a shrneme učivo o slovních druzích. Žáci by měli zvládnout určit v textu slova ohebná i neohebná. Upozorníme na na to, že při určování druhů slov vždy musíme vycházet z textu - některá slova mohou být vždy jiným slovním druhem (kolem, jí...). V našich studijních materiálech nalezneme přehled...
Publikováno: 14. března 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.4

Na louce

V přírodním společenství Louka probíráme se žáky 4. ročníku vybrané živočichy a rostliny, s kterými se můžeme setkat na loukách, stráních a na pastvinách. Zmíníme se také o mezích a remízcích. Tématu věnujeme osm až deset vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: porovnává projevy života různých organismů...
Publikováno: 11. července 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Středověké násobení

Pro zpestření hodin matematiky ve 4. a 5. ročníku občas využijeme různé zajímavosti a postřehy. Jedná se o nestandardní aplikační problémy, které nejčastěji předložíme k řešení žákovským týmům. Vyřešení takovýchto úloh je nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech. Můžeme se společně s žáky vypravit do středověku za...
Publikováno: 20. února 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.3

Do přírody

DO PŘÍRODY Autor: Miroslav Míkovec Cíl: seznámení se zásadami chování, pobytu a pohybu v přírodě Cílová skupina: 1. stupeň  ZŠ Prostředí: les Doba trvání:  2,5-3  hod Pomůcky:  4 hodinky, 4 kompasy, 4 sady turistických značek (od každé barvy cca 30), 4 ks turistických rozcestníků (pro každou barvu 1ks), připínáčky,...
Publikováno: 30. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0

Tvrdé a měkké souhlásky

Pravopisné učivo o tvrdých a měkkých souhláskách je zařazeno do druhého a třetího ročníku. Hlavně obtížnější tvary opakujeme a procvičujeme až do pátého ročníku. Výstupy pro žáka: Odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Nejprve jsme pro žáky připravili přehled pravopisného...
Publikováno: 10. září 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Doplňujeme ú, ů

S pravopisem slov s ú a ů začínáme ve druhém ročníku. Učivo příležitostně opakujeme a procvičujeme až do pátého ročníku. V souvislosti s učivem o stavbě slova si všimneme pravopisu ú na styku předpony a kořene. Výstupy pro žáka: Zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů. Nejprve jsme pro žáky připravili přehled pravopisného učiva. Přehled by měl...
Publikováno: 5. září 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.2

V našem kraji - opakování

V sedmnácté části vlastivědného učiva o České republice opakujeme kompletně zeměpisné učivo. Zaměřujeme se na práci s mapou, na vyhledávání požadovaných informací. Jednu vyučovací hodinu soustředíme na místo našeho bydliště, ve druhé hodině opakujeme především místopis České republiky. Výstupy pro žáka: aktivně...
Publikováno: 15. srpna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.9

Cestujeme po naší vlasti

Šestnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na památky a pamětihodnosti České republiky. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace konkretizuje podoby a projevy kultury vyhledává jednoduché údaje o...
Publikováno: 10. srpna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.5

Pohlednice z České republiky

K výuce zeměpisné části vlastivědy můžete využít speciální výukovou hru Pohlednice z České republiky. Pomocí tohoto počítačového programu trénujeme znalosti místopisu České republiky a orientaci na mapě. Podle představené pohlednice a za pomoci mapy ČR máme poznat zobrazené místo České republiky. Před spuštěním hry zvolíme region, z...
Publikováno: 14. července 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Cestujeme po České republice

Výuková hra Cestujeme po České republice je určena ke zpestření výuky zeměpisné části vlastivědy. Pomocí tohoto výukového programu trénujeme dovednost orientace na mapě. Naším úkolem je co nejpřesněji určovat polohu měst, hor a památek České republiky. Každý objekt je vždy propojen se svou fotografií, tím pomáháme budovat svou...
Publikováno: 9. července 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.8

Země ve vesmíru

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru. Přináší poučení o některých globálních problémech naší planety. Rozsah tématu: 8 až 10 vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: - seznámí se s problematikou vzniku Země a života -...
Publikováno: 18. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Kvarteto z České republiky

Využijte k výuce zeměpisné části vlastivědy speciální výukovou hru Kvarteto z České republiky. Pomocí této počítačové hry si procvičíme znalosti místopisu České republiky a orientaci na mapě. Zadané objekty jednak vyhledáváme na mapě a jednak si je propojujeme do logických souvislostí, například řeka protékající městem,...
Publikováno: 16. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Ochrana přírody

Patnáctou část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky věnujeme ochraně přírody. Učivu vyhradíme jednu vyučovací hodinu. Výstupy pro žáka: aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace jednoduše porovnává přírodu v jednotlivých regionech ČR ostatním zprostředkovává zkušenosti,...
Publikováno: 8. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.5

Průmysl České republiky

Čtrnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na průmysl, průmyslové závody a dopravu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: porovnává hospodářství, posoudí jeho význam aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace jednoduše porovnává...
Publikováno: 12. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Nerostné bohatství

Třináctou část vlastivědného učiva pro čtvrťáky věnovanou naší vlasti zaměříme na nerostné bohatství a těžbu surovin v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody porovnává hospodářství, posoudí jeho...
Publikováno: 11. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.1

Půda a zemědělství

Dvanáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na půdu a zemědělství v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody porovnává hospodářství, posoudí jeho význam aktivně...
Publikováno: 10. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.2

Počasí a podnebí

V jedenácté části vlastivědného učiva o České republice získáváme informace o počasí a podnebí. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu. Výstupy pro žáka: vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace Ve vyučovací hodině...
Publikováno: 9. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.6

Města České republiky

Desátá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřená na města. Vybíráme zhruba třicet měst a trénujeme jejich místopis ve spojení s pohořími a vodstvem. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: orientuje se na mapě aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace ...
Publikováno: 6. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.3
RSS
12