Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Kvarteto z České republiky

Využijte k výuce zeměpisné části vlastivědy speciální výukovou hru Kvarteto z České republiky. Pomocí této počítačové hry si procvičíme znalosti místopisu České republiky a orientaci na mapě. Zadané objekty jednak vyhledáváme na mapě a jednak si je propojujeme do logických souvislostí, například řeka protékající městem,...
Publikováno: 16. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Ochrana přírody

Patnáctou část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky věnujeme ochraně přírody. Učivu vyhradíme jednu vyučovací hodinu. Výstupy pro žáka: aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace jednoduše porovnává přírodu v jednotlivých regionech ČR ostatním zprostředkovává zkušenosti,...
Publikováno: 8. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.5

Průmysl České republiky

Čtrnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na průmysl, průmyslové závody a dopravu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: porovnává hospodářství, posoudí jeho význam aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace jednoduše porovnává...
Publikováno: 12. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Nerostné bohatství

Třináctou část vlastivědného učiva pro čtvrťáky věnovanou naší vlasti zaměříme na nerostné bohatství a těžbu surovin v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody porovnává hospodářství, posoudí jeho...
Publikováno: 11. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.3

Půda a zemědělství

Dvanáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na půdu a zemědělství v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody porovnává hospodářství, posoudí jeho význam aktivně...
Publikováno: 10. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.6

Počasí a podnebí

V jedenácté části vlastivědného učiva o České republice získáváme informace o počasí a podnebí. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu. Výstupy pro žáka: vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace Ve vyučovací hodině...
Publikováno: 9. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Města České republiky

Desátá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřená na města. Vybíráme zhruba třicet měst a trénujeme jejich místopis ve spojení s pohořími a vodstvem. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: orientuje se na mapě aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace ...
Publikováno: 6. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.3

Vodstvo České republiky

Devátou část učiva o České republice spolu se čtvrťáky věnujeme vodstvu - řekám, rybníkům, jezerům, přehradním nádržím. Tomuto učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti orientuje se na mapě aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní...
Publikováno: 5. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

Povrch České republiky

V osmé části učiva o České republice se spolu se čtvrťáky věnujeme povrchu a různým typům krajiny. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti orientuje se na mapě aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace vyhledává...
Publikováno: 20. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.6

Pohybové hry s padákem

Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené náčiní. S padákem můžeme hrát s žáky také hudebně pohybové hry. Rozvíjíme přitom pohybové dovednosti, koordinujeme pohyb s rytmem, učíme se zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, spolupracovat, rozvíjíme fyzickou obratnost a rychlost. Činnosti: manipulace s...
Publikováno: 19. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.0

Orientace v krajině

V sedmé části vlastivědného učiva se vypravíme se čtvrťáky do přírody. Čeká nás praktická činnost s buzolou, kompasem a s turistickou mapou. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstup pro žáka: orientuje se v krajině i na mapě podle světových stran Na výpravě do přírody se na několika zastávkách věnujeme orientaci podle světových stran. Naučíme se...
Publikováno: 18. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.4

Mapy a plány

V šesté části vlastivědného učiva 4. ročníku se věnujeme plánům a vlastivědným mapám. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Poznáme různé druhy map, naučíme se číst v mapách, sestavíme si jednoduchý plán. Výstupy pro žáka: orientuje se na mapě podle světových stran objasní vysvětlivky a grafiku mapy čte vlastivědnou mapu a...
Publikováno: 17. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Naše vlast - opakování

Po osmi až jedenácti vyučovacích hodinách následuje jako pátá část vlastivědného učiva 4. ročníku první komplexnější opakování týkající se probraného učiva o naší vlasti. Opakování dosud probraného vlastivědného učiva je věnována jedna vyučovací hodina. Výstupy pro žáka: rozlišuje...
Publikováno: 16. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Státní symboly

Ve čtvrté části vlastivědného učiva ve 4. ročníku se seznámíme se státními symboly a jen velmi obecně se státními svátky. Státní svátky vyhledáváme v kalendáři a společně se pokoušíme zdůvodnit, proč si tyto dny připomínáme. Je třeba si uvědomit, že souvisejí s historií, takže si je znovu připomeneme v historickém učivu....
Publikováno: 16. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Pohybové hry s nápodobou

Těchto her je široká škála. K jejich realizaci se využívají rozličné pomůcky. K pohybové aktivitě přidáváme říkanky. Na požárníky Úkol: učit odvážnému vylézání na žebřiny, podporovat ovládání strachu z výšek, cvičit koordinaci – rukou, nohou a zraku. Pomůcky: žebřiny, žíněnka, zvonečky Místo...
Publikováno: 14. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Česká republika - demokratický stát

Ve třetí části vlastivědného učiva se čtvrťáci věnují naší republice ve smyslu státoprávního uspořádání. Velmi zjednodušeně se seznamují s fungováním demokratického státu a jeho představiteli. Učivu věnují dvě až tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: rozlišuje hlavní orgány státní moci a...
Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Členění území České republiky

Druhá část vlastivědného učiva pro čtvrťáky se týká historického a současného rozčlenění území České republiky. Seznamujeme se s přehledem krajů a krajských měst v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce čte jednoduchou...
Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Naše vlast - Česká republika

První část vlastivědného učiva ve 4. ročníku se týká polohy České republiky v Evropě a obyvatel, kteří tu žijí. Učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny. Měli bychom si uvědomuje význam slova národ a pojem Evropská unie. Výstupy pro žáka: určí polohu svého bydliště vyhledává jednoduché údaje čte jednoduchou mapu a...
Publikováno: 5. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Poznáváme naši vlast

Začátek školního putování po naší vlasti je určen pro čtvrťáky. Jeho rozsah je zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období poloviny školního roku. Poznávání České republiky obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 - 38 vyučovacích hodin, k tomu dvě hodiny kompletního opakování...
Publikováno: 5. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Pohybové hry s míčem

S lehkým míčem cvičíme obratnost, trénujeme různé styly chytání a házení. Učíme žáky rychlé reakci. Vyvolávaná Úkol: cvičit hod míče do výše a jeho chytání Pomůcky: jeden míč, křída Místo provedení: tělocvična, herna, zahrada Organizace: žáci v kruhu Popis hry: Žáci stojí po...
Publikováno: 19. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.8
RSS
12