Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 30. listopadu 2011
Ohodnotit článek:
3.8

středa 30. listopadu 2011

Bionika

Bionika

Použitelné pro 6-9.tř ZŠ

3-4 hod

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cíl: seznámení se s rozmanitostí přírody

Obsah: Co je to „technická biologie"? Jak vznikl suchý zip? Bionika – to je učení se od přírody vedoucí k vylepšení technicky. Pro mnoho problémů, které se nám zdají zatím neřešitelné, vymyslela příroda již dávno řešení.

Činnosti a metody: kooperativní hra, hledání souvislostí, tvořivá činnost

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bionika

V přírodě na stromy se rozmístí 32 herních karet – obrázek + text. Karty tvoří dvojice. Polovina karet je očíslována od 1 do 16, na druhé polovině jsou písmena. Žáci hledají dvojice a do jednoduchého formuláře zapisují ke každému číslu písmeno nebo písmena patřící k této kartě. Dohromady pak „vyluští tajenku“. Tajenka je jednou z cca 10 nápověd, které dostávají během celého týdenního pobytu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

JEN

 

 

 

AK

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kočičí oko

Jednou ze zvláštností kočičích očí je přítomnost lesklých buněk v cévnatce, které tvoří lesklé políčko. Toto "zrcadlo" dokáže odrážet i ty nejmenší světelné paprsky dopadající na oko. Tím kočce umožňuje jasnější vidění v noci, a také proto její oči ve tmě svítí.

Sonar      AK

Používá se především pod vodou (ponorky), protože rádiové vlny mají pod vodou výrazně menší dosah než na souši a zvuk naopak větší. Velmi významné použití dostaly sonary také ve zdravotnictví jakožto jedna z neinvazivních vyšetřovacích metod.

Odrazka  JEN

Odrazka podél silnic jsou navržena tak, aby odrážela zpět poměrně velkou intenzitou. Tato „oka“ jsou minimální velikosti, mohou být tedy zabudována přímo do povrchu vozovky. V noci je tak zaručena větší přehlednost silnic.

9. Netopýr

Netopýři mají schopnost orientovat se pomocí vlastního sluchu, podle odrazů zvuku jejich pískotu od předmětů  (především kořisti).  Vypouští ultrazvukové vlny z nosu nebo otevřených úst.

Bionika

Autor: Miroslav Míkovec

Cíl: seznámení se s rozmanitostí přírody  

Cílová skupina: 2. stupeň  ZŠ

Prostředí: les nebo areál školy, popř. interiér školy

Doba trvání:  45 minut

Pomůcky:  32 herních karet, připínáčky, jednoduchý formulář s tajenkou, tužky, podložky

Popis programu

Úvod

Na kraji lesa postavíme nebo posadíme děti do kroužku. Děti si mají představit, že jsou na celý den, od rána do večera do lesa. Po kruhu pošleme kompas a děti jmenují právě jednu věc, kterou by si vzali sebou.

My teď půjdeme do středu tohoto lesa a naším úkolem bude vyznačit v něm cesty pro případné turisty.

 

Rozdělení do skupin

Děti rozdělíme do čtyř skupin, preferujeme vyvážené rozdělení. Každá skupina dostane jeden kompas, a pokud nemají tak jedny hodinky. Děti mají za úkol ukázat rukou, kde je sever (a později, jih, východ, západ). Pokud neznají práci s kompasem, vysvětlíme, jak se s ním zachází.

Značení cesty

Každá skupina dostane jednu sadu značek. Jejich úkolem je vydat se podle kompasu jedním směrem (sever, jih, východ, západ) a cestou umisťovat na stromy, křoví, pařezy jednu polovinu značek, které dostaly. Pak půjdou zpátky stejnou cestou a umístí druhou polovinu značek. Cílem je vyznačit stezku, po které bezpečně projdou turisté, což mohou být někdy i staří lidé či malé děti. Pokud tedy narazí na překážku nebo těžko průchodný terén, mohou se od vytyčeného směru odchýlit a překážku obejít. S ohledem na terén a prostorové možnosti je třeba dobře zvolit vzdálenost mezi značkami, případně i počet značek. Řekneme-li dětem, že z jedné značky musí být vidět na druhou a vzdálenost mezi nimi by měla být asi tak 10 kroků, děti se vzdálí od středu cca 150 kroků. Na splnění úkolu mají děti maximálně 30 minut, za tu dobu musí být všichni zpátky.

 

Úkoly na stezce

Než se děti vrátí, vybudujeme na jedné stezce, cca 50 kroků od středu rezervaci (na čtyři stromy umístníme pomocí červených pruhů a připínáčků pruhové značení -  (směrem do rezervace jsou vidět dva pruhy, směrem z rezervace je dolní pruh přerušený).

Jak se postupně jednotlivé skupiny vrací, zadáváme jim postupně další úkol. Po splnění úkolu se děti mají opět vrátit do středu.

  • Do rezervace viditelně umístnit fotografie zvířat
  • Každý ze skupiny na kousek papíru nakreslí jednu věc (každý jinou), která se nesmí dělat v lese. Všechny značky děti umístní na jeden strom cca do poloviny stezky
  • Pomocí lana či provázku děti vybudují cestu „jeskyni“. Jeden konec lana naváží na strom a pak cik cak vedou a omotávají lano kolem stromů. Kolem cesty je třeba uklidit větve či jiné překážky
  • Najít na své stezce nebo blízko ní nejhezčí strom a označit ho cedulkou památný strom.

Závěrečné úkoly

Posledním úkolem je vybudovat na konci stezky miniaturní objekty ze šišek, větviček a kamínků. Jednotlivým skupinám zadáváme vybudovat:

  • zříceninu hradu
  • studánku
  • rozhlednu
  • vesnici

 

Na vybudování necháme dětem cca 30-45 minut. Děti se opět sami vrací do středu, kde na předem připravené rozcestníky lektor napíše lihovou fixou název objektu a jeho vzdálenost (např. hrad Pařez 150 m).

 

Výlet

Po té, co se všechny skupiny shromáždí u rozcestníku, dětem oznámíme, že jedeme na školní výlet.  V plánu máme projít všechny cesty vyznačené na rozcestníku. Postupně projdeme všechny trasy. Ve předu jde vždy jiná skupina než ta, která cestu budovala. Na konci každé cesty jednotlivé skupiny prezentují svůj výtvor a mohou k němu říci.

Rezervace: Právě se nacházíme v rezervaci, rezervace se značí dvěma červenými pruhy, z toho jeden je přerušený. V rezervaci se pohybujeme jen po cestách, pokud nemáme zvláštní povolení. Děti zcela vyjímečně do rezervace mohou, jejich úkolem je najít jednotlivá zvířata a pojmenovat je. (na papír napíšou číslo na obrázku a název zvířete)

Zákazy v lese: Děti mají za úkol podle obrázků poznat, co je to za zákazy. Posléze formou řízené diskuze probereme, co se v lese dělat nesmí.

Jeskyně: Značka prochází jeskyní. V jeskyni žijí vzácní netopýři a je v ní zakázáno svítit. Děti musí jeskyní projít poslepu (přidržují se provazu)

Památný strom: S dětmi si odpovíme  na otázku co je to památný strom, jestli ví, kde v okolí jejich bydliště či školy památný strom je.

 

Závěr

Na závěr zhodnotíme práci jednotlivých skupin. Les je výborné prostředí na hru, ale po každé hře je třeba po sobě uklidit …

Dokumenty ke stažení

Tisk
Bionika

Rubriky: Pro mazáky 6.-9. ročníkPočet zobrazení: 7568

Tagy:

Jiří HlavaJiří Hlava

Další příspěvky od Jiří Hlava

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x