Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 5. října 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

MAS ORLICKO - zpráva ze zrealizovaného semináře "Jak vzdělávat pro budoucnost, kterou neznáme?"

MAS ORLICKO, z.s., v rámci projektu Místní akční plánování pro obce ve správním území ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, zrealizovali dne 30. 9. 2020 seminář (aktivita "Vzdělávání členů řídícího výboru") na téma "Jak vzdělávat pro budoucnost, kterou neznáme?"

Jak máme transformovat "lovce a sběrače", kterými historicky jsme již tisíce let, na dobu exponenciálních změn 21. století? ... Těmito nelehkými, avšak velmi aktuálními otázkami otevřel Ing. Pavel Kysilka, CSc. seminář určený starostům, ředitelům škol, zástupcům neziskových organizací i rodičům. Během dvouhodinového programu Ing. Kysilka přenesl účastníky z doby neolitické revoluce a průmyslové revoluce do doby epochální změny a technické revoluce, kterou prožíváme právě dnes.

A co je hlavními klíči a parametry vzdělávání, jež nás připraví na budoucnost, kterou ještě neznáme? Dle úspěšného ekonoma jsou to především sociální dovednosti, které si musíme osvojit. Motto "People are hired for their skills and fired for theit behavior!" (Lidé jsou přijímáni pro své schopnosti a propouštěni pro nedostatek sociálních kompetencí!). Toto pravidlo platí a bude platit více než dřív.

Co tedy konkrétně mají žáci v našich školách, kromě osvojování základních znalostí a dovedností, získat?
- schopnost orientace (v problémech, v tématech, možnostech a trendech)
- schopnost adaptability (na stále se měnící prostředí)
- kreativitu, přesvědčivost, spolupráci, umění vést lidi a v neposlední řadě schopnost "umět dělat pro jiné".

Nedostatečný rozvoj těchto kompetencí představuje významné riziko pro kvalitní rozvoj vzdělávání a především pro jeho vyváženou dostupnost pro všechny děti a žáky.  K zařazení výše zmíněných kompetencí do výuky potřebují zejména ředitelé škol významnou podporu svých zřizovatelů, důvěru rodičů a prostor pro vzdělávání a sdílení zkušeností v této oblasti (a to mnohem více než finanční prostředky na tyto aktivity). 

"Alea iacta est" - "Kostky jsou vrženy" - i tak by se daly popsat pocity mnohých z účastníků při úvahách o tom, jak stávající epochální změna ovlivňuje náš život. Ing. Pavlu Kysilkovi, CSc. patří velké poděkování za jeho příspěvek, kterým propojil mnohaleté praktické zkušenosti z mnoha oborů s tématem dostupného a kvalitního vzdělávání. Účastnící akce (zaměstnanci projektu MAP, přítomní partneři) si odnesli bohatou inspiraci pro společná témata a aktivity, které pomohou školám být místem, které připraví žáky na jejich životní uplatnění. 

Více informací o aktivitách místního akčního plánování na www.maporlicko.cz a www.masproorlicko.cz. 
 

Ing. Ivana Vanická
vanicka@mas.orlicko.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Další odkazy

Tisk

Rubriky: KAPPočet zobrazení: 3247

Tagy:

Lucie RichtrLucie Richtr

Další příspěvky od Lucie Richtr

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x