Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 20. ledna 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nabídka webinářů projektu P-KAP pro učitele a vedení SŠ a VOŠ

Národní pedagogický institut České republiky nabízí v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) sérii webinářů k aktuálním otázkám akčního plánování ve všech tematických oblastech. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte výhod akčního plánování v rozvoji Vaší školy i území.

Webináře jsou věnované učitelům a vedení středních škol a vyšších odborných škol. Mnohá témata osloví i zástupce krajů, odborníky ve vzdělávání a další zájemce o probíraná témata.

Online setkání pro Vás připravil tým P-KAP v čele s garanty jednotlivých tematických oblastí a odbornými garanty z krajů. 

Webináře jsou realizovány online formou v prostředí MS TEAMS.

Nabídka webinářů:

Kompletní informace a přihlášení na webináře P-KAP naleznete zde: http://www.nuv.cz/p-kap/webinare-p-kap-2021.

Všechny uvedené webináře jsou poskytovány v rámci projektu P-KAP zdarma.

Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků

4. 2. 2021 (10:00 - 12:00)
Jak efektivně rozvíjet cizí jazyk, aby ho žáci používali aktivně, bez obav, s chutí a skutečně si ho osvojili? Webinář přináší inspiraci pro akční plánování v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků -  dlouhodobější aktivity škol vycházející ze ŠAP, které mají reálný pozitivní dopad na žáky, představí ředitelé a učitelé středních škol z Prahy, Ústí nad Labem a Karlových Varů. Cílem webináře je podpořit vzájemnou výměnu informací a zkušeností s kvalitní výukou cizího jazyka a CLIL. 

Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce oborů SOV

12. 2. 2021 (13:00 - 14:30)
Cílem webináře je s využitím inspirativních příkladů z praxe ukázat, jak je možné ve výuce nematuritních oborů SOŠ a SOU efektivně rozvíjet čtenářskou gramotnost slabých, bojujících a nemotivovaných žáků-čtenářů. Praktické zkušenosti a konkrétní náměty do hodin všeobecných i odborných předmětů tříletých učebních oborů budou sdílet učitelé z odborných škol z Ledče nad Sázavou, Mikulova a Třince. Webinář je zamýšlen jako inspirace nejen pro pedagogy, ale pro všechny, kteří se svými aktivitami podílejí na plánování a implementaci strategií k podpoře čtenářské gramotnosti žáků ve středním vzdělávání. 

Aktivizace žáků ve výuce

16. 2. 2021 (13:00 - 15:00)
Na webináři se můžete nejen seznámit s online nástroji pro aktivizaci žáků a studentů v běžné výuce, ale zároveň si je také sami vyzkoušet. Díky těmto nástrojům můžete významně zvýšit aktivitu žáků a upravit tak obsah výuky dle jejich aktuálních potřeb. Jedná se zejména o nástroje odbourávající nevýhody frontálního způsobu výuky, jako např. Socrative, Nearpod, Slido apod., stranou zájmu nezůstanou ani nástroje k získání okamžité zpětné vazby prostřednictvím IT, např. i za využití mobilních telefonů žáků.

Portfolio z pohledu absolventa, školy a zaměstnavatele

23. 2. 2021 (13:30 - 15:30)
Cílem webináře je podívat se na žákovské portfolio očima absolventa, školy i zaměstnavatele a zamyslet se nad funkcí portfolia i jeho významem pro jednotlivé cílové skupiny. Svůj pohled a zkušenosti nabídnou tři střední školy, kariérový poradce, ale také zaměstnavatelé a absolvent.

Gamifikace a vizualizace ve vzdělávání

4. 3. 2021 (13:00-14:30)
Hlavní téma webináře je pokračováním prosincového tématu "Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých", tentokrát se však mnohem podrobněji zaměří na představení a využití gamifikace a vizualizace v dalším, ale i v počátečním vzdělávání.

IT standard aneb Doporučení pro vybavení škol

8. - 12. 3. 2021 (bude upřesněno na:http://www.nuv.cz/p-kap/webinare-p-kap-2021)
Webinář a praktický workshop, k němuž přispějí i ředitelé škol a IT metodici škol, kteří představí různé úrovně vybavenosti škol. Cílem je formulovat doporučení, jak by měl vypadat standard, v němž by nic podstatného z IT vybavení nemělo chybět.

Jak pomáhá školní poradenské pracoviště v práci s žáky s psychickými problémy

15. - 19. 3. 2021 (bude upřesněno na:http://www.nuv.cz/p-kap/webinare-p-kap-2021)
Sdílení know-how na vytvoření rozšířeného školního poradenského pracoviště, v němž škole velmi pomáhá souhra psychologa a speciálního pedagoga.

Integrované polytechnické vzdělávání - jak začít?

22. 3. 2021 (čas webináře bude upřesněn na:http://www.nuv.cz/p-kap/webinare-p-kap-2021)
Jak implementovat principy polytechnického-STEM vzdělávání při výuce na ZŠ a SŠ, když jsou budoucí pedagogové stále připravováni v předem daných aprobacích a na výuku v předmětech? Diskuze a příklady dobré praxe naznačí možné reálné cesty k žádoucí změně.

Minikonference na téma Rovoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

29. 3. 2021 (9:00 - 12:30)
Obsah minikonference bude upřesněn na:http://www.nuv.cz/p-kap/webinare-p-kap-2021.

Zdroj: NPI ČR (projekt P-KAP)

 

 

Další odkazy

Tisk

Rubriky: I-KAP, KAPPočet zobrazení: 5472

Tagy:

Lucie RichtrLucie Richtr

Další příspěvky od Lucie Richtr

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x