Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.5

středa 6. dubna 2011

Česká republika - demokratický stát

Ve třetí části vlastivědného učiva se čtvrťáci věnují naší republice ve smyslu státoprávního uspořádání. Velmi zjednodušeně se seznamují s fungováním demokratického státu a jeho představiteli. Učivu věnují dvě až tři vyučovací hodiny.

Výstupy pro žáka:
  • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce
  • upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
  • seznamuje se s demokratickými principy a diskutuje o nich
  • rozpoznává v jednoduchých případech protiprávní jednání.

S novým učivem se nejprve seznámíme v internetové prezentaci. V té bychom si měli ujasnit pojmy demokracie, prezident, parlament, vláda, zákony, policie, soud, volby. Na počátku si se svými žáky zkusíme vysvětlit a zapsat na tabuli, co si představíme pod pojmem demokracie. Poté si v prezentaci objasníme podstatu demokracie. Na základě závěrečného shrnutí si do sešitu vytvoříme svou myšlenkovou mapu.

Toto téma doplníme dalšími aktivitami:
  • říkáme jména některých zástupců státní moci (prezident, premiér, poslanec či senátor).
  • zahrajeme si na parlament: v týmech prodiskutujeme školní řád; s kterými body souhlasíme a proč. Po skončení diskuse hlasujeme pro školní řád x proti školnímu řádu. Můžeme také navrhnout a dát odhlasovat některé změny školního řádu.
  • volby: každý tým nejprve vybere jednoho kandidáta na předsedu třídy. Poté zvolíme tři členy volební komise. Ostatní spolužáci jsou voliči. Napíší na papírek jméno kandidáta, přehnou a vloží do krabice. Volební komise poté hlasy jednotlivých kandidátů sečte a vítězného předsedu třídy vyhlásí.
  • hledáme příklady činností ve škole, které jsou příkladem demokratického řízení a rozhodování.
Tisk
Česká republika - demokratický stát

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 3623

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x