Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 17. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.5

neděle 17. dubna 2011

Mapy a plány

V šesté části vlastivědného učiva 4. ročníku se věnujeme plánům a vlastivědným mapám. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Poznáme různé druhy map, naučíme se číst v mapách, sestavíme si jednoduchý plán.

Výstupy pro žáka:
  • orientuje se na mapě podle světových stran
  • objasní vysvětlivky a grafiku mapy
  • čte vlastivědnou mapu a náčrt
Nejprve si pomocí internetové prezentace všimneme různých druhů map, objasníme si jejich použití pro turisty, cyklisty, motoristy, piloty či stavitele. Prohlédneme si turistickou mapu a automapu. Co v nich můžeme nalézt? Přejdeme k vlastivědným mapám - příruční a nástěnné. Prohlédneme si atlas a v něm speciální mapy (suroviny, zemědělství, podnebí...). Ukážeme si zmenšený model Země - glóbus.

V další části vyučování si všimneme měřítka mapy. V naší prezentaci si všimneme snímku krajiny a zpracování této krajiny v turistické mapě podle určitého měřítka. Jaké jsou vzdálenosti na různých mapách a ve skutečnosti? Každý žák si vyrobí měřítko ke své příruční vlastivědné mapě. Ukázku najdeme opět v prezentaci. Pomocí vyrobeného měřítka zkusíme zjišťovat skutečné přímé vzdálenosti v naší příruční mapě.

Následují vysvětlivky mapy. V další internetové prezentaci máme připraveny konkrétní úkoly k vyhledávání v příruční mapě. Pomocí vysvětlivek zjišťujeme informace o krajině našeho domova v blízkosti bydliště.

Poslední internetová prezentace je věnována plánům. Na základě leteckého snímku zjistíme, jak vypadá plán obce a k čemu slouží. Při samostatné práci každý žák sestaví plán své cesty do školy. S plánem seznámí členy svého týmu a popíše jim svou cestu do školy.

Toto učivo si poté procvičíme pomocí internetového pracovního listu nazvaného Krajina našeho domova. Pracujeme přitom s příruční mapou. Odpovědi na položené otázky zapisujeme do vlastivědného sešitu.
Tisk
Mapy a plány

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 3597

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x