Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 6. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.3

pátek 6. května 2011

Města České republiky

Desátá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřená na města. Vybíráme zhruba třicet měst a trénujeme jejich místopis ve spojení s pohořími a vodstvem. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
  • orientuje se na mapě
  • aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
  • vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí

Nejprve spustíme internetovou prezentaci nového učiva věnovanou šestnácti vybraným městům České republiky. Žáci nad fotografií ponechají polohovací zařízení (myš) - objeví se název města. To poté vyhledávají ve své příruční mapě. Následuje vyhledávání dalších měst na mapě ve dvojicích. Nakonec máme připravena dvě cvičení - hledáme města podél řek a města v pohořích. U obou cvičení práci žáků kontroluje počítač.

K podpoře orientace v mapě použijeme didaktickou hru - domino Řeky a města. První stránku hry vytiskneme pro každý tým (čtyři hráče). Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme - vždy používáme příruční mapu. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název zapsaného města a řeky. Druhý hráč si vybere jeden z těchto pojmů a vyhledá ho na příruční mapě. Pokud se jedná o řeku, sdělí ostatním spoluhráčům jména měst, kterými tato řeka protéká. V případě města vyhledá název řeky, která jím protéká. Mezi dosud nepřiloženými dominovými lístky najde druhý hráč objevený obrázek a přiloží ho na správnou stranu první dominové karty (např.: Chrudim - Chrudimka). Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kartičky můžeme na hrací plochu přikládat k libovolnému ze dvou konců řady.

Kontrola správnosti složené řady: Pojmy z obou dvou konců tvoří správnou dvojici řeka - město (např.: Vltava - Praha). Hru zkoušíme tak dlouho, až budeme umět na mapě České republiky bezpečně najít města a řeky, které jimi protékají.

Učivo si zopakujeme ve dvou internetových pracovních listech. Procvičíme si v nich orientaci na mapě podle zadaných informací. K získání dalších informací mohou žáci využít internetovou učebnici Regiony České republiky.

Pro další procvičování vyhledávání a orientace v mapě České republiky můžeme využít výukový program Cestujeme po České republice. Zde po spuštění zvolíme Česká republika - Města. Můžeme upravit počet hledaných objektů (maximum 82). Spustit můžeme modul s nápovědou (Určujeme) nebo bez nápovědy (Hledáme). Opět vždy při práci s programem žáci používají příruční mapu. Program lze využít také pro ověření znalostí a dovedností žáka - výsledky testování lze vytisknout.

Použít můžeme také výukovou hru Cestujeme po ČR. V ní po spuštění zvolíme Města (maximální počet objektů je 55). A poté se již s pomocí příruční mapy snažíme strefit co nejpřesněji do správného umístění zobrazeného města. Na konci snažení čeká na žáky diplom.

Trénink místopisu doplníme na počátku těchto i následujících vyučovacích hodin didaktickou hrou Smršťovka. Každý žák obdrží hrací kartu, do které bude postupně v průběhu vyučovacích hodin zaznamenávat cestu od startu k cíli. Vyučující si předem připraví deset tvrzení z probraného tématu. Žák začne svou cestu v prvním čtverci: při souhlasu s tvrzením zapíše tužkou + , při nesouhlasu - . Po prezentaci deseti tvrzení společně znovu projdeme všechna tvrzení a zdůvodníme správné odpovědi. Má-li žák vyznačenu ve čtverci správnou značku, vybarví si políčko pastelkou, v opačném případě značku vygumuje a příště bude začínat od prvního nevybarveného políčka. Samozřejmě používáme příruční mapu České republiky.

Tisk
Města České republiky

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 3844

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x