Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 22. dubna 2015
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
5.0

středa 22. dubna 2015

Mluvíme ve větách

Cílem jazykové výuky na prvním stupni základní školy je podpora rozvoje komunikačních kompetencí. Žáka se snažíme vybavit takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Ve 2. ročníku se cíleně věnujeme spojování a oddělování vět v mluvních celcích, řazení vět na základě děje či určování druhů vět podle postoje mluvčího.

Výstupy pro žáka:

 • Rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a vybírá vhodné prostředky k jejich tvoření.
 • Uvědomuje si správné psaní vět.
 • Užívá správná interpunkční znaménka za větami.
 • Orientuje se v textu.

V prvním oddílu si vyzkoušíme spojování vět, rozlišíme jednoduchou větu a souvětí, poznáme spojky, které můžeme využít při spojování vět. Připravena máme tři cvičení:

 1. Rozlišíme jednoduchou větu a souvětí: cvičení.
 2. Při spojování vět doplňujeme vhodné spojky: cvičení.
 3. Spojujeme věty v česká přísloví: cvičení.

Druhý oddíl je věnován pořádku vět - snažíme se řadit věty za sebe podle děje. Opět můžeme využít tři cvičení:

 1. Říkadlo - řadíme věty podle toho, jak je říkáme za sebou: cvičení.
 2. Bajka Vrána a liška - seřadíme věty podle děje: cvičení.
 3. Pohádka O perníkové chaloupce - seřadíme věty podle děje: cvičení.

V posledním oddílu trénujeme určování druhů vět podle postoje mluvčího a doplňování interpunkce na konci vět. Zde máme připraveno sedm cvičení:

 1. Pohádka - určujeme druhy vět: cvičení.
 2. Pohádka - určujeme druhy vět: cvičení.
 3. Bajka - určujeme druhy vět: cvičení.
 4. Bajka - určujeme druhy vět: cvičení.
 5. Pohádka - doplňujeme znaménka za větami: cvičení.
 6. Pohádky - doplňujeme znaménka za větami, určujeme druh věty: cvičení.
 7. Vtip - doplňujeme znaménka za větami, určujeme druh věty: cvičení.
Tisk
Mluvíme ve větách

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 5129

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x