Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 11. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.3

středa 11. května 2011

Nerostné bohatství

Třináctou část vlastivědného učiva pro čtvrťáky věnovanou naší vlasti zaměříme na nerostné bohatství a těžbu surovin v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
  • vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
  • porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
  • aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
  • jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR
Se žáky si uvedeme významná naleziště v České republice a nerostné suroviny, které se tu těží: uhlí, vápenec, kaolín, sklářské písky, stavební kámen. Naleziště vyhledáváme na příruční mapě. Hledáme také naleziště na území našeho kraje, zjišťujeme, co se zde těží a k čemu se surtovina využívá.

Nerostné suroviny si rozčleníme na paliva (pevná, kapalná, plynná), rudy a nerudné suroviny. Uvedeme si příklady těžby nerostných surovin - povrchové lomy, hlubinné doly, těžní vrty. Dále zjišťujeme příklady zpracování některých nerostných surovin a příklady vzniklých výrobků. Ve škole i doma zjišťujeme, které výrobky vznikly díky zpracování vytěžených nerostných surovin.

V tomto učivu využijeme internetový pracovní list k samostatné práci.  Žáci pracují s předloženým textem a hledají v příruční mapě. Ujasňují si místa těžby nerostných surovin a jejich využití.
Tisk
Nerostné bohatství

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 6599

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x