Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 10. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.6

úterý 10. května 2011

Půda a zemědělství

Dvanáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na půdu a zemědělství v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
  • vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
  • porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
  • aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
  • jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR
V obou hodinách se věnujeme složení a druhům půd, jejich využití pro zemědělství. Všímáme si přírodních podmínek a v závislosti na nich druhu zemědělské výroby:
  1. horské oblasti - podzol - ovce
  2. vysočiny - hnědozemě - oves, len, řepka, olejka, brambory, krávy, prasata, ryby
  3. nížiny - černozemě - pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.
Zjišťujeme, jaké půdy převažují v našem kraji, jakou výrobou se tu převážně zabývají zemědělci.

K tomuto učivu využijeme internetový pracovní list k samostatné práci. Žáci v něm pracují s předloženým textem a hledají v příruční mapě. Ujasňují si vztah půda - rostlinná výroba - živočišná výroba - výsledný produkt.
Tisk
Půda a zemědělství

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 5111

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x