Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 17. července 2014
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
2.6

Slovní význam

Se žáky 2. a 3. ročníku se věnujeme úvodu do významu slov. Poznáváme slova nadřazená, podřazená a souřadná. Upřesníme si, co jsou slova protikladná a souznačná. Zmíníme se o slovech mnohoznačných a citově zabarvených. Při tomto mluvnickém vstupu se snažíme rozšiřovat slovní zásobu druháků a třeťáků, upřesňovat významy méně známých slov. V úvodu si zopakujeme, že každá věta, jako mluvní celek, se skládá ze slov. Při psaní musíme slova oddělovat mezerou. Ke konci této mluvnické kapitoly shrneme a procvičíme sestavení jednoduchých vět ve správném pořadí slov.

Výstupy pro žáka:
Orientuje se v textu. Ze slov skládá věty.
Třídí slova. Odlišuje nadřazenost a podřazenost slov. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná.

V prvních dvou cvičeních si žák utvrdí poznatek, že věta se skládá ze slov:
  • říkadla - určíme a zapíšeme počet slov v říkadlech
  • říkadla - říkadla rozdělíme na jednotlivá slova a zapíšeme jejich počet
V hlavní části této kapitoly se věnujeme slovům podle jejich významu.
1) slova nadřazená - k řadám slov přidáváme slova nadřazená
2) slova podřazená - k nadřazenému slovu přidáme slova podřazená
3) slova souřadná - sestavujeme řady slov souřadných
4) slova protikladná - k zadaným slovům zapisujeme slova protikladná
5) slova souznačná - tvoříme dvojice slov stejného nebo podobného významu
6) slova mnohoznačná - zapisujeme mnohoznačná slova podle nápovědy
7) slova citově zabarvená - tvoříme dvojice slov se stejným nebo podobným významem
V závěrečné části se věnujeme pořádku slov ve větě. Z přeházených slov sestavujeme oznamovací věty
Tisk
Slovní význam

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 9675

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x