Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 5. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
4.0

čtvrtek 5. května 2011

Vodstvo České republiky

Devátou část učiva o České republice spolu se čtvrťáky věnujeme vodstvu - řekám, rybníkům, jezerům, přehradním nádržím. Tomuto učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
  • vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti
  • orientuje se na mapě
  • aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
  • vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách

Nejprve spustíme internetovou prezentaci nového učiva věnovanou řekám, rybníkům, jezerům a přehradním nádržím. Při prezentaci žáci vyhledávají tyto objekty ve své příruční mapě. Je zde zařazeno opakování učiva formou samostatné práce žáků s možností kontroly. I při tom je třeba využívat příruční mapu.

V další části výuky si na žákovské stanice stáhneme doplňovačku v Excelu. Slouží k prohloubení orientace na mapě. Žáci po jejím spuštění vyhledávají na mapě a podle nápovědy doplňují do rámečku příslušné pojmy. Na počítači jsou ihned zkontrolováni. Doplňovačka obsahuje tři listy, které lze také vytisknout a předložit žákům k doplnění v lavici.

Učivo si zopakujeme v pracovních listech. Procvičíme si v nich orientaci na mapě a vyhledávání informací. Využijeme přitom internetovou učebnici Regiony České republiky.

Pro další procvičování vyhledávání a orientace v mapě České republiky můžeme využít výukový program Cestujeme po České republice. Zde po spuštění zvolíme Česká republika - Vodstvo. Můžeme upravit počet hledaných objektů (maximum 33). Spustit můžeme modul s nápovědou (Určujeme) nebo bez nápovědy (Hledáme). Opět vždy při práci s programem žáci používají příruční mapu. Program lze využít také pro ověření znalostí a dovedností žáka - výsledky testování lze vytisknout.

Tisk
Vodstvo České republiky

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 3342

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x