Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 29. listopadu 2011
Ohodnotit článek:
2.8

úterý 29. listopadu 2011

Země a život II.

VY­­_52_INOVACE_292
Přírodopis 6. ročník ZŠ                      

Tento pracovní list slouží k opakování probraného učiva. Žáci si zde ověřují své znalosti v podobě otevřených vybavovacích a uzavřených testových úloh. Pracovní list je určen k individuálnímu vypracování. Výsledky jsou poté kontrolovány společně s vyučujícím. Tento list by měl v žácích rozvíjet tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní a k řešení problémů.        

Autor: Mgr. Petra Adamová, ZŠ Prodloužená 283, Pardubice         

1. Nakreslete a popište stavbu zemského tělesa (ZEMĚKOULE).                                              (3b.)

2. Jak se nazývá „vzdušný obal“ Země?                                                                                     (1b.)

a) hydrosféra

b) ozonosféra

c) pedosféra

d) atmosféra

3. Jakými plyny je dnešní „vzdušná sféra“ tvořena, uveďte ke každému z plynů i procentuální zastoupení (odpovědi zaneste do připravených řádků).                                                              (3b.)

1…………………………………………………………………………………………     …………..%

 

2…………………………………………………………………………………………     …………..%

 

3…………………………………………………………………………………………     …………..%

4.a) Vysvětlete pojem OZONOSFÉRA.                                                                                           (2b.)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4.b) Dále uveďte funkci této sféry a děje nebo prostředky, které ozonosféru poškozují. (min. 2b)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4.c) Nakonec se zamyslete nad tím, jakým způsobem lze ozonosféru chránit.                (min. 1b)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Vyplňte níže uvedenou křížovku a tajenku vepište do vytvořeného místa ve větě.              (7b.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.

 

 

 

          ´

 

 

 

 

 

 

 

     5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. reakce organizmu na podnět z okolního prostředí (teplota, světlo, zvuk, pach)……..

2. přenos konkrétních znaků z jedné generace na druhou…………….

3. evoluce neboli ……

4. přemisťování organismů z místa na místo………………

5. činnost, při níž vzniká energie, důležitá pro všechny životní funkce………………….

Pomůcka: vývoj, dědičnost, dýchání, dráždivost, pohyb

Jedná se o základní projevy všech ……tajenka………………………organizmů. Krom výše

 

uvedených znaků (základních projevů), uveďte i ostatní znaky -------tajenka--------------------organizmů:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………..                                      

Celkový počet bodů / získaný počet bodů:              20 /

Použité zdroje:

ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1. Praha 2 : SPN, 2002. 103 s. ISBN 80-7235-068-4.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Země a život II.

Rubriky: Pro mazáky 6.-9. ročníkPočet zobrazení: 6362

Tagy:

Jiří HlavaJiří Hlava

Další příspěvky od Jiří Hlava

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x