Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 18. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
4.5

sobota 18. června 2011

Země ve vesmíru

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru. Přináší poučení o některých globálních problémech naší planety.
Rozsah tématu
: 8 až 10 vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- seznámí se s problematikou vzniku Země a života
- porovná planety sluneční soustavy
- vyhodnotí naši planetu v sluneční soustavě
- zdůvodní střídání dne a noci
- vysvětlí střídání ročních období
- vysvětlí důležitosti základních podmínek pro život na Zemi.

Témata, kterým se věnujeme:
    * Sluneční soustava
    * Vesmír a jeho zkoumání
    * Země ve vesmíru - velikost, magnetické a gravitační pole, vzdušný obal
    * Pohyby Země - čas a denní doby na Zemi, časová pásma, roční období
Důraz klademe především na samostatné vyhledávání informací a týmovou spolupráci při tvorbě prezentací (posterů) pro ostatní spolužáky.

K tématu Sluneční soustava máme připravenu prezentaci. Poté by měly jednotlivé žákovské týmy zpracovat postery pro ostatní spolužáky. Pro čerpání informací využijí encyklopedií. Učivo můžeme provázat i s informatikou a žáci poté zpracují k vybranému tématu prezentaci.
Zadání pro týmy: vyhledej a zpracuj informace k zadanému tématu, poté je představíte a přednesete ostatním spolužákům.
Témata: planety, hvězda, komety, měsíce, vzdálenosti ve vesmíru.
K procvičení učiva je připraven první a druhý testík - Země ve vesmíru a Planety sluneční soustavy.

K tématu Vesmír a jeho zkoumání máme připravenu prezentaci s širším záběrem. V ní se věnujeme diskusi o vesmírných tělesech a jejich vzdálenostech, některým souhvězdím, galaxiím, možnostem zkoumání vesmíru. Při poznávání souhvězdí využijeme pomůcku Otáčivá mapka hvězdné oblohy. Zvířetníková souhvězdí můžeme propojit s opakováním písemného počítání v matematice. Vytištěné listy rozdáme žákům a využijeme je v hodinách matematiky. Mezipředmětové vztahy s tímto tématem obsahuje pracovní sešit z Nové školy Brno Od příkladů ke hvězdám, který v hodinách matematiky využijeme k posílení znalostí žáků. K procvičení učiva je připraven třetí, čtvrtý a pátý testík - Souhvězdí na noční obloze, Zvířetníková souhvězdí a Pozorování oblohy.

Ke zkoumání vesmíru žákovské týmy opět připraví postery pro ostatní spolužáky se zjištěnými informacemi na témata: první zkoumání vesmíru a poznatky lidí ve středověku, první družice ve vesmíru a pokusy se zvířaty, první lidé ve vesmíru, objevování Měsíce, spolupráce na ISS, zkoumání hvězd a planet, plány do budoucna.

U tématu Země ve vesmíru provedeme pokusy s magnety - odpuzování, přitahování, velikost magnetické síly, druh materiálu k působení. Získané poznatky rozšíříme na Zemi - význam magnetického pole Země. Dále provedeme pokus s gravitační silou, jejím měřením, pokus se zátěží na provázku a jejím kroužením nad podlahou. Zde si vysvětlíme, jak je možné, že umělé družice Země nepotřebují ke svému pohybu žádné palivo. Povíme si o gravitačním poli vesmírných těles a jeho významu pro život na Zemi. Zopakujeme si složení vzdušného obalu Země a jak působní gravitace na něj. Zmíníme se o významu vzdušného obalu Země na pozemský život.

Pohyby Země si nejprve prozkoumáme pomocí stínu vrženém svítícím sluncem na předmět ve třídě. Poté si vše vysvětlíme při pokusu s glóbem a baterkou. Simulujeme si střídání dne a noci i ročních období. Figurka z plastelíny přilepená na glóbu nám pomůže pochopit rozdělení Země na časová pásma. Na glóbu si najdeme nultý poledník, zkusíme objasnit zavedení letního času.

Opakování učiva můžeme provést pomocí testu Vesmír a jeho zkoumání. Závěrečnou práci nazvanou Noční obloha si žák stáhne do svého počítače a splní zadané úkoly. Poté soubor odešle učiteli. Druhá možnost je, že učitel práci vytiskne a žák ji doplní písemně. Při vyplňování může žák použít přírodovědný sešit.

Další odkazy

Tisk
Země ve vesmíru

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 7423

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x