Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro broučky z mateřinek

Zásady on-line výuky k realizaci distančního vzdělávání v období uzavření škol

Zásady on-line výuky k realizaci distančního vzdělávání v období uzavření škol

V době mimořádné situace uzavření škol uveřejňujeme Zásady on-line výuky k realizaci distančního vzdělávání, v různých formách použitelné pro všechny školy. S ohledem na aktuální dění znamená přechod k nejrůznějším podobám on-line výuky mimořádné nasazení ze strany ředitelů škol a zapojených učitelů, kteří se žáky udržují komunikaci a zadávají práci pro domácí zpracování. Podstatou on-line výuky je spojení mezi účastníky - mezi učitelem a žáky (studenty). Komunikace je mimořádně...
Publikováno: 20. března 2020
Hodnocení: 5.0

Barvy kolem nás

Téma Barvy kolem nás zařazujeme do tematického plánu na podzim. Při pobytu venku můžeme pozorovat barvy ve svém přímém okolí, pojmenovávat je a rozlišovat. S dětmi opakujeme a upevňujeme znalosti o podzimní přírodě. Zařazujeme sem také různé pohybové hry. Jednotlivé aktivity opakujeme i v průběhu školního roku. Podtémata Co se děje kolem nás -...
Publikováno: 4. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.3

Pohybové hry s míčem

S lehkým míčem cvičíme obratnost, trénujeme různé styly chytání a házení. Učíme děti rychlé reakci. Vyvolávaná Úkol: cvičit hod míče do výše a jeho chytání Pomůcky: jeden míč, křída Místo provedení: tělocvična, herna, zahrada Organizace: děti v kruhu Popis hry: Děti stojí po obvodu kruhu, který je...
Publikováno: 19. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.6

Pohybové hry s padákem

Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené náčiní. S padákem můžeme hrát s dětmi také hudebně pohybové hry. Rozvíjíme přitom pohybové dovednosti, koordinujeme pohyb s rytmem, učíme se zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály,   spolupracovat, rozvíjíme fyzickou obratnost a rychlost. Činnosti: manipulace...
Publikováno: 19. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.3

Pohybové hry s nápodobou

Těchto her je široká škála. K jejich realizaci se využívají rozličné pomůcky. K pohybové aktivitě přidáváme říkanky. Na požárníky Úkol: učit odvážnému vylézání na žebřiny, podporovat ovládání strachu z výšek, cvičit koordinaci – rukou, nohou a zraku. Pomůcky: žebřiny, žíněnka, zvonečky Místo...
Publikováno: 14. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.8

Pohybové hry konstruktivní

Stavění hradu je příklad hry, ve které je spojena pohybová činnost dětí s konstrukční činností - děti staví hrad z kostek. Úkol: učit spolupráci v kolektivu, rozvíjet rychlost a postřeh Pomůcky: větší počet různobarevných kostek (tolik barev, kolik bude družstev) Místo provedení: větší prostor, kde můžou děti běhat Organizace dětí: družstva podle...
Publikováno: 13. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.7

Pohybové hry

Hry v mateřské škole zaměřujeme převážně na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Takovéto aktivity můžeme rozdělit na hry napodobivé, při kterých hrajeme na něco, na někoho hry, ve kterých manipulujeme s míčkem a míčem hry obecně motorické ke zvládnutí lokomoce a základních dovedností hry funkční hry...
Publikováno: 13. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

Procvičování jemné motoriky

Několik pomůcek, námětů a metod vhodných k procvičení jemné motoriky dětí předškolního věku. Tyto náměty jsou vhodné k nácviku správného držení pracovního nářadí. Využijeme je při různých i krátkodobých činnostech s dětmi a jako součást zaměstnání v předškolním zařízení. Při svačině alespoň občas...
Publikováno: 4. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.3
RSS