Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o přijímacím řízení na střední školy

27
Přílohou tohoto článku je seznam středních škol v Pardubickém kraji a seznam středních škol v české republice, které se přihlásily do pokusného ověřování jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů vzdělání ve školním roce 2015/2016, včetně oborů vzdělání.

[Celý článek...]

27
Střední školy zřizované Pardubickým krajem, dvě soukromé školy (EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. a Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.) a Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči se přihlásily k pokusnému ověřování jednotných p...

[Celý článek...]

26
Prezentace k přijímacímu řízení
V průběhu října proběhly ve všech okresech Pardubického kraje semináře pro výchovné poradce ze základních škol organizované Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce České republiky a v Pardubicích Pedagogicko-psychologickou poradnou. Na seminářích získali výchovní poradci kromě informac&i...

[Celý článek...]

05
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2016/2017
Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2016/2017. Atlas školství obdrží...

[Celý článek...]

11
Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016
         Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školní...

[Celý článek...]

01
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

[Celý článek...]

12
Ukázkové úlohy z matematiky a z českého jazyka pro uchazeče o osmiletá gymnázia
Cermat zveřejnil soubory ukázkových úloh pro žáky 5. ročníků základních škol, kteří se v tomto školním roce budou hlásit ke studiu v osmiletých gymnáziích. Podobné úlohy budou obsaženy v testech z matematiky a z českého jazyka, které budou uchazeči skládat v rámci pilotního ověřov&aacu...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z matematiky pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouško...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturit...

[Celý článek...]

03
Otázky a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení
MŠMT vydalo materiál s otázkami a odpověďmi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015. Materiál je věnován otázkám týkajícím se podávání přihlášek ke vzdělávání, způsobu jejich vyplňování, postupu při přijímání do oborů v...

[Celý článek...]

22
Nové formuláře přihlášek ke vzdělávání
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

[Celý článek...]