Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o přijímacím řízení na střední školy

02
Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu
Počínaje 22. dubnem začali ředitelé středních škol zveřejňovat seznamy uchazečů přijatých ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení a nepřijatým uchazečům odesílat rozhodnutí o nepřijetí. Jaký je postup uchazeče v případě přijetí a jaký v případě nepřijetí, na co nezap...

[Celý článek...]

23
Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře: www.klickevzdelani.cz/prijimacky
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto oznámení a zveřejnění naleznete zde.

[Celý článek...]

27
Informace pro uchazeče k jednotným přijímacím zkouškám
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které zajišťuje přípravu a hodnocení testů pro jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol, vydalo informace pro uchazeče ke konání těchto zkoušek ve školním roce 2017/2018. Uvedené informac...

[Celý článek...]

09
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018, a to pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Jednotlivé sady obsahují dokumentaci pro český jazyk a...

[Celý článek...]

08
Přijímací zkouška na SŠ z českého jazyka pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí
Pro uchazeče o vzdělávání ve střední škole, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí, je výjimka z konání přijímací zkoušky stanovená § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 upravena takto: "Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky s...

[Celý článek...]

24
Moderní technologie mohou snížit administrativní zátěž škol
V návaznosti na změny v přijímacím řízení na střední školy upravilo MŠMT již v roce 2016 tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Kromě změn souvisejících se zavedením jednotné přijímací zkoušky je na přihláškách také pole pro tisk QR k&oacut...

[Celý článek...]

01
VIDEO: Přihlašování na střední školy
Končíte základní školu a rozhodujete se, kam dál? Pomoci vám může Atlas školství, web www.klickevzdelani.cz a u příjímacích zkoušek třeba přípravné kurzy... Podívejte se na reportáž Východočeské televize.

[Celý článek...]

27
Metodické doporučení MŠMT č.j. MSMT-21506/2017-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 16. listopadu 2017 Metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto metodickým pokynem se současně zrušil dokument Informace k aplikaci podpůrn&ya...

[Celý článek...]

16
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři
První kolo přijímacího řízení Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání a kritérií přijímacího řízení do: ...

[Celý článek...]

27
Přijímací řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení šk. roku 2017/2018. Uvedené informace jsou přílohou tohoto článku.

[Celý článek...]

24
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích platné ve školním roce 2017/2018
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

[Celý článek...]

24
Prezentace k přijímacímu řízení na střední školy
V průběhu října proběhly ve všech okresech Pardubického kraje semináře pro výchovné poradce ze základních škol organizované Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce České republiky a v Pardubicích Pedagogicko-psychologickou poradnou. Na seminářích získali výchovní poradci kromě informac&i...

[Celý článek...]

24
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2018/2019 - Atlas školství
Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2018/2019. Atlas školství obdrží...

[Celý článek...]

20
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)
Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzděláv&...

[Celý článek...]

12
Ukázkové úlohy z matematiky a z českého jazyka pro uchazeče o osmiletá gymnázia
Cermat zveřejnil soubory ukázkových úloh pro žáky 5. ročníků základních škol, kteří se v tomto školním roce budou hlásit ke studiu v osmiletých gymnáziích. Podobné úlohy budou obsaženy v testech z matematiky a z českého jazyka, které budou uchazeči skládat v rámci pilotního ověřov&aacu...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z matematiky pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouško...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturit...

[Celý článek...]


Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře školního roku 2018/2019 v Pardubickém kraji

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Speciální základní škola a střední škola Svitavy adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 5 24.8.2018 2517
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 4 1 24.8.2018 2586
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 4 2 24.8.2018 2588
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 4 maturitní zkouška denní 4 1 24.8.2018 2585
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 4 2 24.8.2018 2587
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník 3 výuční list denní 4 4 27.8.2018 2573
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Číšník 3 výuční list denní 4 6 27.8.2018 2574
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Kuchař 3 výuční list denní 4 5 27.8.2018 2575
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - management 4 maturitní zkouška denní 4 6 27.8.2018 2569
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin 4 maturitní zkouška denní 4 6 27.8.2018 2570
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin - Výživový poradce 4 maturitní zkouška denní 4 5 27.8.2018 2571
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-L/51 Technologie potravin - nástavbové studium 2 maturitní zkouška denní 4 5 27.8.2018 2572
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-51-H/01 Elektrikář 3 závěrečná zkouška denní 5 4 29.8.2018 2589
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 závěrečná zkouška denní 5 4 29.8.2018 2590
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4 maturitní zkouška denní 5 8 29.8.2018 2591
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika 4 maturitní zkouška denní 5 10 29.8.2018 2592
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-45-M/01 Telekomunikace 4 maturitní zkouška denní 5 6 29.8.2018 2593
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 3 výuční list denní 4 10 29.8.2018 2599
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 3 výuční list denní 4 10 29.8.2018 2600
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 4 10 29.8.2018 2604
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Veřejná správa a právní administrativa) 4 maturitní zkouška denní 4 10 29.8.2018 2601
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/01 Obchodník (zaměření: Ekonomika obchodu a služeb) 4 maturitní zkouška denní 4 10 29.8.2018 2602
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 4 10 29.8.2018 2603
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 4 15 29.8.2018 2605
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 4 10 29.8.2018 2606
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 2 maturitní zkouška denní 3 10 30.8.2018 2562
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 3 10 30.8.2018 2563
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-52-H/01 Chemik 3 závěrečná zkouška denní 3 13 30.8.2018 2565
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-42-L/51 Chemik operátor 2 maturitní zkouška kombinovaná 3 25 30.8.2018 2564
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchař 3 výuční list denní 4 3 30.8.2018 2607
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 69-54-E/01 Provozní služby ŠVP Provoz prádelen 2 výuční list denní 4 9 30.8.2018 2613
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 závěrečná zkouška denní 4 12 30.8.2018 2614
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 4 12 30.8.2018 2615
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 29-51-E/01 Potravinářská výroba ŠVP Řezník a uzenář 3 výuční list denní 4 14 30.8.2018 2608
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 36-67-E/01 Zednické práce ŠVP Zedník 3 výuční list denní 4 9 30.8.2018 2609
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 75-41-E/01 Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelka 3 výuční list denní 4 9 30.8.2018 2610
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 65-51-E/02 Práce ve stravování ŠVP Provoz společného stravování 2 výuční list denní 4 10 30.8.2018 2611
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 69-54-E/01 Provozní služby ŠVP Provoz služeb a domácnosti 2 výuční list denní 4 14 30.8.2018 2612
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-55-H/02 karosář 3 závěrečná zkouška denní 4 7 31.8.2018 2582
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-41-M/01 Strojírenství - počítačová grafika ve strojírenství 4 maturitní zkouška denní 4 10 31.8.2018 2577
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika 2 maturitní zkouška denní 4 7 31.8.2018 2578
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje 4 maturitní zkouška denní 4 3 31.8.2018 2579
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 4 10 31.8.2018 2580
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 4 6 31.8.2018 2581
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-61-H/01 autolakýrník 3 závěrečná zkouška denní 4 10 31.8.2018 2583
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-68-H/01 automechanik 3 závěrečná zkouška denní 4 5 31.8.2018 2584
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 adresa kraj E-01 všechny obory 3 závěrečná zkouška denní 4 29 31.8.2018 2561
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 3 10 31.8.2018 2576
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 10 31.8.2018 2205
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 2 10 31.8.2018 2207
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 5 31.8.2018 2206
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 86-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 1 31.8.2018 2567
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-67-H/01 Zedník a obkladač 3 závěrečná zkouška denní 3 2 31.8.2018 2568
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 0 31.8.2018 2566
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-67-H/01 Zedník 3 závěrečná zkouška denní 3 2 31.8.2018 2532
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 86-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 1 31.8.2018 2533
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví 4 maturitní zkouška denní 3 8 31.8.2018 2529
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-64-H/01 Tesař 3 závěrečná zkouška denní 3 7 31.8.2018 2530
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 4 31.8.2018 2531
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 4 10 31.8.2018 2547
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 4 10 31.8.2018 2548
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 4 7 31.8.2018 2551
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 39-41-L/01 Autotronik 4 maturitní zkouška denní 4 8 31.8.2018 2552
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 4 10 31.8.2018 2549
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika 2 maturitní zkouška denní 4 8 31.8.2018 2550
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 4 4 31.8.2018 2596
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 4 7 31.8.2018 2598
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník (zaměření kuchař) 3 závěrečná zkouška denní 4 4 31.8.2018 2594
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník (zaměření číšník, servírka) 3 závěrečná zkouška denní 4 3 31.8.2018 2595
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač 3 závěrečná zkouška denní 4 2 31.8.2018 2597Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje