Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o přijímacím řízení na střední školy

02
Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu
Počínaje 22. dubnem začali ředitelé středních škol zveřejňovat seznamy uchazečů přijatých ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení a nepřijatým uchazečům odesílat rozhodnutí o nepřijetí. Jaký je postup uchazeče v případě přijetí a jaký v případě nepřijetí, na co nezap...

[Celý článek...]

23
Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře: www.klickevzdelani.cz/prijimacky
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto oznámení a zveřejnění naleznete zde.

[Celý článek...]

27
Informace pro uchazeče k jednotným přijímacím zkouškám
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které zajišťuje přípravu a hodnocení testů pro jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol, vydalo informace pro uchazeče ke konání těchto zkoušek ve školním roce 2017/2018. Uvedené informac...

[Celý článek...]

09
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018, a to pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Jednotlivé sady obsahují dokumentaci pro český jazyk a...

[Celý článek...]

08
Přijímací zkouška na SŠ z českého jazyka pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí
Pro uchazeče o vzdělávání ve střední škole, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí, je výjimka z konání přijímací zkoušky stanovená § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 upravena takto: "Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky s...

[Celý článek...]

24
Moderní technologie mohou snížit administrativní zátěž škol
V návaznosti na změny v přijímacím řízení na střední školy upravilo MŠMT již v roce 2016 tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Kromě změn souvisejících se zavedením jednotné přijímací zkoušky je na přihláškách také pole pro tisk QR k&oacut...

[Celý článek...]

01
VIDEO: Přihlašování na střední školy
Končíte základní školu a rozhodujete se, kam dál? Pomoci vám může Atlas školství, web www.klickevzdelani.cz a u příjímacích zkoušek třeba přípravné kurzy... Podívejte se na reportáž Východočeské televize.

[Celý článek...]

27
Metodické doporučení MŠMT č.j. MSMT-21506/2017-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 16. listopadu 2017 Metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto metodickým pokynem se současně zrušil dokument Informace k aplikaci podpůrn&ya...

[Celý článek...]

16
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři
První kolo přijímacího řízení Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání a kritérií přijímacího řízení do: ...

[Celý článek...]

27
Přijímací řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení šk. roku 2017/2018. Uvedené informace jsou přílohou tohoto článku.

[Celý článek...]

24
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích platné ve školním roce 2017/2018
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

[Celý článek...]

24
Prezentace k přijímacímu řízení na střední školy
V průběhu října proběhly ve všech okresech Pardubického kraje semináře pro výchovné poradce ze základních škol organizované Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce České republiky a v Pardubicích Pedagogicko-psychologickou poradnou. Na seminářích získali výchovní poradci kromě informac&i...

[Celý článek...]

24
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2018/2019 - Atlas školství
Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2018/2019. Atlas školství obdrží...

[Celý článek...]

20
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)
Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzděláv&...

[Celý článek...]

12
Ukázkové úlohy z matematiky a z českého jazyka pro uchazeče o osmiletá gymnázia
Cermat zveřejnil soubory ukázkových úloh pro žáky 5. ročníků základních škol, kteří se v tomto školním roce budou hlásit ke studiu v osmiletých gymnáziích. Podobné úlohy budou obsaženy v testech z matematiky a z českého jazyka, které budou uchazeči skládat v rámci pilotního ověřov&aacu...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z matematiky pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouško...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturit...

[Celý článek...]


Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře školního roku 2018/2019 v Pardubickém kraji

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči adresa církev 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 4 maturitní zkouška denní 2 3 25.5.2018 2420
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 4 25.5.2018 2378
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 1 25.5.2018 2402
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka 47 adresa kraj 63-41-M/02 Obchodní akademie 4 maturitní zkouška denní 2 4 25.5.2018 2423
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 4 maturitní zkouška denní 2 10 25.5.2018 2490
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4 maturitní zkouška denní 2 7 25.5.2018 2468
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 závěrečná zkouška denní 2 4 25.5.2018 2469
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-51-H/01 Elektrikář 3 závěrečná zkouška denní 2 2 25.5.2018 2470
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika 4 maturitní zkouška denní 2 5 25.5.2018 2471
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 10 25.5.2018 2208
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 2 5 25.5.2018 2212
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač 3 závěrečná zkouška denní 2 4 25.5.2018 2211
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 2 5 25.5.2018 2213
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník (zaměření kuchař) 3 závěrečná zkouška denní 2 10 25.5.2018 2270
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník (zaměření číšník, servírka) 3 závěrečná zkouška denní 2 7 25.5.2018 2271
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design produktů a obalů) 4 maturitní zkouška denní 3 5 25.5.2018 2465
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů) 4 maturitní zkouška denní 3 5 25.5.2018 2466
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví (ŠVP Textilní a interiérový design) 4 maturitní zkouška denní 3 5 25.5.2018 2467
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 34-42-M/01 Obalová technika, ŠVP Reklama a propagace 4 maturitní zkouška denní 2 5 25.5.2018 2463
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 2 3 25.5.2018 2464
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 4 maturitní zkouška denní 2 10 25.5.2018 2403
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 maturitní zkouška denní 2 2 25.5.2018 2422
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 výuční list denní 2 6 25.5.2018 2302
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 výuční list denní 2 4 25.5.2018 2303
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-67-H/01 Zedník 3 výuční list denní 2 6 25.5.2018 2304
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví 4 maturitní zkouška denní 2 30 25.5.2018 2301
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 4 maturitní zkouška denní 2 10 28.5.2018 2434
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 2 11 28.5.2018 2435
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 79-41-K/81 Gymnázium (doplnění do kvinty) 4 maturitní zkouška denní 2 5 28.5.2018 2437
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 2 4 28.5.2018 2436
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 2 28.5.2018 2456
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 26-51-H/01 Elektrikář 3 závěrečná zkouška denní 3 5 28.5.2018 2445
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 33 56 H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 7 28.5.2018 2446
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 18-20-M/01 Informační technologie 4 maturitní zkouška denní 3 1 28.5.2018 2438
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 1 závěrečná zkouška denní 2 5 28.5.2018 2439
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 1 závěrečná zkouška denní 3 3 28.5.2018 2440
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4 maturitní zkouška denní 3 3 28.5.2018 2444
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 1 závěrečná zkouška denní 3 11 28.5.2018 2441
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 maturitní zkouška denní 3 11 28.5.2018 2442
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4 maturitní zkouška denní 3 5 28.5.2018 2443
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová adresa kraj 23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 7 28.5.2018 2447
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 4 maturitní zkouška denní 4 5 30.5.2018 2449
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař – číšník 3 závěrečná zkouška denní 4 5 30.5.2018 2451
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař, catering 3 závěrečná zkouška denní 4 6 30.5.2018 2452
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků 4 maturitní zkouška denní 4 7 30.5.2018 2448
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 4 4 30.5.2018 2450
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Číšník – barman – barista 3 závěrečná zkouška denní 4 6 30.5.2018 2453
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 29-54-H/01 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 4 7 30.5.2018 2454
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje 3 závěrečná zkouška denní 4 5 30.5.2018 2455
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 závěrečná zkouška denní 3 5 31.5.2018 2381
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 34-57-H/01 Knihař 3 závěrečná zkouška denní 3 7 31.5.2018 2385
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4 maturitní zkouška denní 3 5 31.5.2018 2380
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 23-52-H/01 Nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 6 31.5.2018 2382
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 3 10 31.5.2018 2383
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 69-51-H/01 Kadeřník 3 závěrečná zkouška denní 3 10 31.5.2018 2384
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2018 2418
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 1 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2316
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 1 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2318
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 2 15 31.5.2018 2324
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2018 2325
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 3 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2315
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 3 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2317
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-53-H/01 Operátor skladování 3 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2319
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Veřejná správa a právní administrativa) 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2018 2320
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/01 Obchodník (zaměření: Ekonomika obchodu a služeb) 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2018 2321
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2018 2322
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2018 2323
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. adresa soukromá 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Anglický jazyk pro odbornou praxi 4 maturitní zkouška denní 2 3 31.5.2018 2334
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 36-64-H/01 Tesař 3 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2269
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 3 výuční list denní 2 5 31.5.2018 2268
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 3 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2266
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 36-67-H/01 Zedník 3 výuční list denní 2 10 31.5.2018 2267
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 41-52-E/01 Zahradnické práce 3 výuční list denní 4 2 31.5.2018 2416
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 4 maturitní zkouška denní 4 2 31.5.2018 2413
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 41-52-H/01 Zahradník 3 výuční list denní 4 2 31.5.2018 2415
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 41-45-M/01 Mechanizace a služby 4 maturitní zkouška denní 4 1 31.5.2018 2410
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 3 výuční list denní 4 2 31.5.2018 2411
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 41-44-M/01 Zahradnictví 4 maturitní zkouška denní 4 2 31.5.2018 2412
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl adresa kraj 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 4 maturitní zkouška denní 4 2 31.5.2018 2414
Gymnázium Vysoké Mýto adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 4 1.6.2018 2486
Gymnázium Žamberk adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 11 1.6.2018 2488
Gymnázium Žamberk adresa kraj 79-41-K/81 Gymnázium 8 maturitní zkouška denní 2 4 1.6.2018 2489
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-L/51 Zdravotnický asistent 3 maturitní zkouška večerní 2 20 7.6.2018 2309
Průmyslová střední škola Letohrad adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika 3 maturitní zkouška večerní 3 6 8.6.2018 2462
Průmyslová střední škola Letohrad adresa kraj 23-52-H/01 Nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 4 1 8.6.2018 2460
Průmyslová střední škola Letohrad adresa kraj 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 3 maturitní zkouška večerní 3 6 8.6.2018 2461
Průmyslová střední škola Letohrad adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví 4 maturitní zkouška denní 3 4 8.6.2018 2458
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 3 10 11.6.2018 2408
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 3 10 11.6.2018 2406
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 39-41-L/01 Autotronik 4 maturitní zkouška denní 3 8 11.6.2018 2407
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika 2 maturitní zkouška denní 3 8 11.6.2018 2409
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 3 7 11.6.2018 2404
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 3 10 11.6.2018 2405
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 adresa kraj 78-42-M/06 Kombinované lyceum 4 maturitní zkouška denní 3 10 14.6.2018 2459
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 3 5 14.6.2018 2457
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 adresa kraj E-01 všechny nabízené obory 3 závěrečná zkouška denní 3 30 15.6.2018 2353
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 13 19.6.2018 2487
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin 4 maturitní zkouška denní 3 6 20.6.2018 2424
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - management 4 maturitní zkouška denní 3 7 20.6.2018 2426
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač 3 výuční list denní 3 5 20.6.2018 2433
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník 3 výuční list denní 3 4 20.6.2018 2429
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Kuchař 3 výuční list denní 3 7 20.6.2018 2431
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-53-H/01 Pekař 3 výuční list denní 3 4 20.6.2018 2432
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin - Výživový poradce 4 maturitní zkouška denní 3 6 20.6.2018 2425
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - zpracování mouky 4 maturitní zkouška denní 3 8 20.6.2018 2427
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-L/51 Technologie potravin - nástavbové studium 2 maturitní zkouška denní 3 8 20.6.2018 2428
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Číšník 3 výuční list denní 3 7 20.6.2018 2430
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 5 25.6.2018 2291
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 25.6.2018 2233
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-51-H/01 Zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 2 29.6.2018 2482
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 5 29.6.2018 2483
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 3 závěrečná zkouška denní 3 9 29.6.2018 2484
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-52-H/01 Mechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení 3 závěrečná zkouška denní 3 6 29.6.2018 2485
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-41-M/01 strojírenství 4 maturitní zkouška denní 3 20 30.6.2018 2370
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-56-H/01 obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 19 30.6.2018 2375
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 13 30.6.2018 2374
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 21-55-H/01 slévač 3 závěrečná zkouška denní 3 8 30.6.2018 2376
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-56-H/01 truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 5 30.6.2018 2377
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-41-L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 maturitní zkouška denní 3 9 30.6.2018 2372
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-45-L/01 mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 3 16 30.6.2018 2371
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 16 30.6.2018 2373
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 maturitní zkouška denní 2 7 30.6.2018 2399
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika 4 maturitní zkouška denní 2 5 30.6.2018 2400
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-41-M/01 Strojírenství 4 maturitní zkouška denní 2 15 30.6.2018 2401
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 10 31.8.2018 2205
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 2 10 31.8.2018 2207
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 5 31.8.2018 2206Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje