Přihlásit se      O portálu     Kontakty
Všeobecné informace pro školy a veřejnost

21

Aktuální informace o čipových kartách naleznete na www.oredo.cz

5.9.2013 - Čipové karty IREDO budou se slevami

IREDO je tarif neboli sazebník integrovaného regionálního dopravního systému. Umožňuje cestovat v Královéhradeckém a Pardubickém kraji na jeden jízdní doklad bez ohledu na to, který autobus nebo vlak cestující pro zamýšlenou dopravu trasu využije. Vozidla jezdící v systému IREDO jsou označená tímto logem.

Od 1. září 2013 půjde na čipovou kartu IREDO nahrát časové jízdenky pro všechny cestující, studenty a žáky, kteří využívají jízdné:

 • sedmidenní
 • třicetidenní
 • devadesátidenní

 Nová čipová karta se postupně stane výhradním nosičem vícedenního jízdného tzn. že při koupi výše uvedených typů jízdenek, vám již tato jízdenka nebude vydána v papírové podobě jako doposud, ale bude vám nahrána na vaši čipovou kartu.

V papírové podobě budou uznávány jízdenky:

 • sedmidenní do 6. 10. 2013
 • třicetidenní do 29. 10. 2013
 • devadesátidenní do 28. 12. 2013
 •  

Papírové přestupní jízdenky pouze do konce roku 2013

V dosavadní, papírové podobě bude možný nákup pouze jednorázové nepřestupní jízdenky jakéhokoliv typu (celá, poloviční, žákovská, studentská ZTP atd.). Papírové přestupní jízdenky budou platit do 31.12.2013. Po tomto datu budou platit přestupní jízdenky v elektronické podobě.

Nákup vícedenních a přestupních jízdenek

Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky IREDO u řidičů autobusů, průvodčích ve vlaku nebo na přepážce v železniční stanici vám současně s nahráním jízdenky na čipovou kartu bude vydán doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k reklamaci.

Použitelnost nové čipové karty IREDO a karty ostatních dopravců

Nová čipová karta bude platit ve všech autobusech a vlacích na území Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému IREDO.

Dříve vydané čipové karty jednotlivých dopravců zůstanou v platnosti do konce roku 2013. Nebude je možné využívat pro nahrávání vícedenních nebo přestupních jízdenek. Využívat je můžete pouze u dopravce, který vám tuto kartu vydal.

Výjimku tvoří dopravce OSNADO spol.s r.o., kde budou karty tohoto dopravce akceptovány do odvolání. Karty dopravců bude také možné využít pro platbu jízdného mimo IDS IREDO (kilometrické jízdné - například při cestě do Prahy, Brna, Liberce atd.)

Kontrola jízdenek v autobusech a vlacích

Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení řidiče autobusu nebo k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku, případně ke čtečce revizora.

Vydání čipové karty IREDO

O novou kartu IREDO žádejte osobně od 1. srpna 2013 na kontaktních místech. Karta pro vás bude připravena do dvou týdnů od podání žádosti.

Žádost vyplníte přímo na kontaktním místě případně si ji stáhněte z našich stránek. Spolu s ní vás pracovník kontaktního místa požádá o předložení občanského průkazu a jedné průkazové fotografie (35 × 45 mm). 

Žáci a studenti navíc předloží potvrzení o studiu pro školní rok 2013 / 2014.

Při vyzvednutí karty se prokážete původní žádostí o vydání.

Cena a životnost karty

Cena nové čipové karty IREDO je 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí v rámci slevy za pořízení čipové karty 80,- Kč.

Životnost čipové karty je 6 let.

 

Soubory ke stažení

 


 
Text obsažený v těchto výše uvedených přílohách naleznete také v tomto článku:


 

 Informace pro žáky a studenty  

OD 1. ZÁŘÍ 2013

 

BUDETE POTŘEBOVAT

NA ČASOVÉ JÍZDENKY V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ

 

ČIPOVOU KARTU IREDO

 

Pardubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální dopravy OREDO s.r.o. spustí od 1. září 2013 nový systém odbavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, a to formou nových čipových karet IREDO. Kartu bude možné využít pro cestování jak v Pardubickém, tak v Královehradeckém kraji. Použití karty bude nezbytné pro dojíždějící žáky a studenty škol, kteří budou uplatňovat slevu na jízdném prostřednictvím časových jízdenek. Pořízení čipové karty bude stát jednorázově 150,- Kč. Tento poplatek bude splatný při podání vyplněné žádosti o vydání čipové karty IREDO na kontaktních místech. Vyplněné a potvrzené žádosti mohou žadatelé podávat od 1. srpna 2013. Karta bude vyhotovena v termínu do 14 dnů od podání žádosti a bude připravena k vyzvednutí na kontaktních místech, kde byla žádost podána. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Pardubického kraje.

 

Vyzvedněte si Žádost o osobní kartu IREDO ve škole nebo na kontaktních místech, vyplňte a nechte si potvrdit potvrzení o studiu. Doporučujeme požádat o vydání karty již v srpnu, abyste se vyhnuli zbytečnému náporu žadatelů v září.

 

  Kontaktní místa na podání žádostí a vydávání karet  

LOKALITA

PROVOZOVATEL

UMÍSTĚNÍ

INFO O PRODEJI

Chrudim

ČSAD BUS Chrudim a.s.
Na ostrově 177, Chrudim

Čs. armády 702

841111 146

Jevíčko

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, ÚO

Brněnská 558

461327 803

Česká Třebová

České dráhy, a.s

Náměstí Jana Pernera 579

prodej každý den

4:30 – 22:30

Lanškroun

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, ÚO

Nádražní 165

465324 105

Litomyšl

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, ÚO

Mařákova 1087

461613 352

Pardubice

České dráhy, a.s

Zelené Předměstí 217

nonstop prodej

Přelouč

České dráhy, a.s

Dukelské náměstí 306

prodej každý den

5:00 – 21:00

Svitavy

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, ÚO

Malé náměstí 24

461535 264

Ústí n. O.

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, ÚO

Lochmanova 177

465527 270

Holice

ČSAD BUS Chrudim a.s.
Na ostrově 177, Chrudim

Bratří Čapků. 951

841111 146

Vysoké Mýto

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, ÚO

Husova 526

465 420855

Polička

CK Ko-Tour Ladislav Cacek Polička

Palackého náměstí 160

461724326


 

  Žádost o vydání čipové karty
 Otázky a odpovědi k čipovým kartám IREDO

 

1.     Proč bych si měl pořídit čipovou kartu IREDO?

Ušetříte na jízdném. Do čipové karty lze nahrát časovou jízdenku (týdenní, měsíční a devadesátidenní), která zachovává slevu jízdného a zkracuje dobu odbavení. Výhledově budou přestupní jízdenky pouze na čipových kartách. Čipové karty navíc značně zkrátí dobu odbavení.

 

2.     Co když už mám čipovou kartu Veolia Transport Východní Čechy – musím i pak požádat o novou kartu IREDO?

Pokud hodláte výhody karty využívat i dále, pak ano.  Platnost karet Veolia Transport Východní Čechy je pouze do 31. prosince 2013.

 

3.     Potřebuju kartu, i když cestou nepřestupuji?

Pořízení karty je v tomto případě na vašem zvážení. Jestli i nadále chcete každou jízdu platit v hotovosti, kartu nepotřebujete. Když ale chcete ušetřit na jízdném a platit bezhotovostně, vyplatí se o kartu zažádat.

 

4.     Jaký školní rok mám do žádosti o vydání čipové karty uvést?

V sekci potvrzení školy je nutné uvést školní rok 2013/2014.

 

5.     Budu s kartou nadále potřebovat žákovský průkaz?

Ano, čipová karta tento průkaz nenahrazuje.

 

6.     Kdy a kde budu moci požádat o vydání čipové karty?

O vydání čipové karty budete moci požádat od 1. srpna <st1:metricconverter w:st="on" productid="2013, a">2013, a to na kontaktních místech.

 

7.     Lze požádat o vystavení čipové karty, i pokud nebudu mít potvrzení školy na žádosti nebo žákovský průkaz?

Ano, je však nutné po obdržení potvrzení školy či žákovského průkazu znovu navštívit kontaktní místo, kde karta bude převedena do režimu „žák“. Jinak karta zůstane v režimu „dospělý“ a nebudete tak moci využít výhody žákovského jízdného.

 

8.     Stačí mi k vydání karty pouze potvrzení o studiu na žákovském průkazu?

Ano, pokud půjdete zažádat o vydání karty a nebudete mít od školy potvrzenou žádost, bude vám stačit žákovský průkaz.

 

9.     Budu potřebovat potvrzený žákovský průkaz, když budu cestovat s čipovou kartu IREDO pro žákovské jízdné?

Ano, je nutné mít čipovou kartu IREDO a současně žákovský průkaz.  Metodický pokyn k žákovskému jízdnému


Vyhláška PTV

 G 15/29-30/2005

 

ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ; novela METODICKÉHO POKYNU PRO ZAVEDENÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO V ŽELEZNIČNÍ VNITROSTÁTNÍ DOPRAVĚ OSOB A VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ.

Vyhl.: 1/2005

1.      Úvod

Usnesením vlády č. 624 ze dne 23.6.2003 bylo rozhodnuto o kompenzaci rušené sociální dávky „příspěvek na dopravu“ znovuzavedením zlevněného žákovského jízdného (dále jen „žákovské jízdné“) a uloženo zapracování žákovského jízdného do výměru MF s tím, že dopravcům bude hrazena prokazatelná ztráta vzniklá plněním závazku veřejné služby, tj. poskytováním žákovského jízdného pro žáky a studenty, včetně učňů (dále jen „žáci“).

Závazek veřejné služby je vymezen v čl. 2 Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69, o akcích členských států týkajících se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní, v platném znění, jako závazky příslušného dopravního podniku, které by nepřevzal ve svých komerčních zájmech vůbec, nebo ve stejném rozsahu, nebo za stejných podmínek. Svým charakterem se tento závazek veřejné služby řadí do závazku přepravy. Podmínky úhrady prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby jsou dány ve veřejné silniční osobní dopravě nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti a ve veřejné drážní osobní dopravě vyhláškou č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

Výměrem MF č. 01/2005 ze dne 1. prosince 2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (vydává Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) jsou vymezeny mimo jiné určené podmínky pro určení výše jízdného i státem nařízených slev, včetně  zlevněného/žákovského jízdného. V části II. výměru MF  v seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny je železniční doprava regulována v položce č. 6. 60.10., 60.21.10 – Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy (bližší podmínky obsahuje příloha č.6 - Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě). Položka č. 7. 60.21.2, 60.21.3. - Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava (dále jen „linková doprava") kromě městské hromadné dopravy a dopravy příměstské provozované v rámci městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy - upravuje regulaci cen v oblasti autobusové dopravy (dále jen „linkové dopravy“); bližší podrobnosti obsahuje příloha č.7 – Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě. V příloze č. 8 k výměru MF jsou uvedeny určené podmínky v integrované dopravě. Základním jízdným je obyčejné (plné) jízdné. Z jeho výše jsou odvozeny ceny za přepravu cestujících, jejichž slevy jsou nařízeny státem.

S účinností od 1. září 2005 dochází k dílčím změnám určených podmínek „zlevněného/zvláštního žákovského jízdného“, které je upraveno výměrem MF č. 01/2005 v platném znění.

 

2. Rámcové řešení problematiky v zemích Evropských společenství (ES) a základní legislativní normy v ČR

 Doprava je podle primárního práva ES jednou z oblastí, kde je uplatňována společná politika a tím i právo ES. To vyjadřuje zejména zájmy úrovně dopravní obslužnosti - obsahuje Zelená kniha EK - Síť občana; způsobu ingerence státu do řešení dopravní obslužnosti, řeší Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 o postupu členských zemí v oblasti závazků spojených s veřejnými službami v železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravě a Nařízení Rady 3572/901EHS doplňující v důsledku sjednocení Německa některé směrnice, rozhodnutí a nařízení vztahující se k dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní a Nařízení Rady (EHS) 1893/91 z 20. června 1991 doplňující Nařízení Rady (EHS) 1191/69 o akci členských států týkající se závazků  koncepce z veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní (dále legislativa ES); omezení negativních vlivů dopravy, řeší Zelená kniha EK - Ke správnému a efektivnímu oceňování v dopravě - možnosti volby internalizace externích nákladů dopravy v EU.

 

I. VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

·       Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č.38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb, zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,zákona č.186/2004 Sb. a zákona č.1/2005 Sb.

·       Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.

·       Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.

·      Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti

·       Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

·     Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 484/2004 Sb.

·     Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb., vyhlášky č. 231/1997 Sb. a vyhlášky č. 511/2004 Sb.

·       výměr MF č. 01/2005, v platném znění

 

II. VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVA

·         Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.

·        Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy

·         Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále vyhláška o přepravním řádu)

·         Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 484/2004 Sb.

·         Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 580/1992 Sb., vyhlášky č. 231/1997 Sb., a vyhlášky č. 511/2004 Sb.(dále vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách)

·         výměr MF č. 01/2005, v platném znění

 

3. Výňatek z Výměru MF č. 01/2005 ve znění výměru MF č. 03/2005

 

Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2005 – Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě.

Část II. Druhy jízdného:

5.            Zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5% obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků škol do věku 15 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.2.

6.            Zvláštní jízdné ve výši maximálně 75% obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků a studentů škol ve věku od 15 let do 26 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.2.

 

Příloha č. 7 k výměru MF č. 01/2005 – Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě.

V části II. Základní podmínky:

2.3. Za zlevněné jízdné, maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci škol do věku 15 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. – 13.

2.4.  Za zlevněné jízdné, maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. - 13.

 

4. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného

Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.

Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen „žákovské jízdné“) se prokazuje „žákovským průkazem“ (vzory průkazů v příloze č.1).

Žákovský průkaz musí obsahovat základní údaje:

a)      jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii žáka

b)      název a místo školy v záhlaví rubu žákovského průkazu

c)      místo trvalého pobytu žáka (v případě žáků a studentů ubytovaných na internátech/kolejích i místo internátu/koleje) – uvedeno v kolonce „Z“

pro upřesnění místa trvalého pobytu se uvede v této kolonce příslušný okres, při nedostatku místa může být doplňující záznam uveden v kolonce „Razítko a záznamy dopravce“

d)     místo sídla školy – uvedeno v kolonce „Do“ (v případě studia na škole v zahraničí se uvádí pohraniční přechodový bod)

e)      [1] platnost (školní/akademický rok). U žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky (mimo měsíců červenec, srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu; u žáků starších 15 let potvrzuje škola průkaz vždy na jeden školní rok.

Způsob dojíždění označí škola:

u původních vzorů žákovských průkazů:

§  přeškrtnutý symbol „kladívka“ – žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích

§  ponechaný symbol „kladívka“ – žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny

u nového vzoru žákovského průkazu:

§  ponechaný symbol So/Ne – žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích

§  přeškrtnutý symbol So/Ne – žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny

     

Vyučuje-li škola pouze v některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost na rubu průkazu v kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní rok. Zaměstnanec školy, který platnost žákovského průkazu potvrzuje, jej opatří razítkem školy a svým podpisem.


Dopravci zveřejní ve svých smluvních a přepravních podmínkách nejbližší místo/místa, ve kterých se budou prodávat a ověřovat tiskopisy žákovských průkazů.

Žák předkládá řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz spolu s fotografií formátu 3,5 x 4,5 cm dopravci. Pokud žák navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí musí tuto skutečnost doložit Rozhodnutím Ministerstva školství, že se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na středních/vysokých školách v České republice. Tito studenti budou mít k disposici nový vzor žákovského průkazu ve dvojjazyčném provedení výlučně na výdejnách mezinárodních jízdních dokladů ČD.

Po dobu vyznačené platnosti v původních žákovských průkazech a do vyčerpání zásob platí nadále původní žákovské průkazy.

 

Žák navštěvující zahraniční základní školu předloží dopravci potvrzení o studiu na základní škole v ČR, na které je zapsán.

Dopravce nebo osoba pověřená dopravcem vyznačí dobu platnosti žákovského průkazu v kolonce „Platí od …. do…“ a opatří jej razítkem dopravce a svým podpisem a u žáků starších 15 let ověří správnost vyplněných osobních údajů porovnáním s údaji uvedenými v osobním dokladu žáka (občanský průkaz, cestovní pas).

Po kontrole správnosti osobních údajů opatří průkaz průhlednou holografickou destruktivní folií (v levém dolním rohu fotografie) a přelepí lícovou stranu samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměru průkazu). Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce s ohledem na vynaložené náklady a příslušným způsobem zveřejní.

Žákovský průkaz platí jen po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou mimo měsíců červenec, srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených.

Místo trvalého pobytu (příp. místo internátu/koleje) se musí nacházet v ČR. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.

Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. Platný žákovský průkaz se předkládá při zakupování a kontrole jízdních dokladů.

 Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.

 

5.     Odbavení žáků v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě, vydá jízdenku za žákovské jízdné  pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu. Není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť. Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců, u železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě. Žákovské jízdné se nevztahuje na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.

Žáci, kteří studují na škole v zahraničí budou odbaveni na základě platného žákovského průkazu  (nový typ) do pohraničního přechodového bodu, přičemž musí mít návaznou jízdenku pro jízdu na sousední železnici.

Dopravce vyznačí na vydané jízdence druh žákovské slevy např. textem „Sleva: Žák“ nebo „Student“. Z důvodu následného prokazování a vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty za vydané jízdenky se žákovskou slevou budou jednotliví dopravci vydávat jízdenky elektronickým způsobem. Jiný způsob je možný pouze výjimečně a musí být uveden ve smlouvě.

 

6. Odbavení žáků v integrované dopravě

V integrované dopravě platí analogicky žákovské slevy přiznávané v silniční a železniční osobní dopravě (dle přílohy č.8 výměru MF č. 01/2005 v platném znění) s tím, že se žáku přiznává sleva ve vyznačeném cestovním úseku/zóně/pásmu z místa jeho trvalého pobytu (příp. místa internátu/koleje) do místa školy/pohraničního přechodového bodu. V jednotlivých integrovaných dopravách upřesňuje organizátor možnosti využívání žákovských slev.

Přiznávání zlevněného jízdného pro žáky v rámci městské dopravy je upraveno výměrem MF č. 01/2005 část II. položka č. 8 písm. b), a to i v případě linek městské dopravy vyjíždějících za hranice města, avšak používajících tarif městské dopravy. Možné varianty:

a)                 linky integrované dopravy jedoucí mimo hranice města (nevstupují do vnitřních pásem/zón) jsou zahrnuty do systému žákovského jízdného v plném rozsahu

b)                linky integrované dopravy končící na území města jsou zahrnuty do systému žákovského jízdného v úseku do místa přestupu na městskou dopravu

c)                 ve specifických případech, kdy nelze vyčlenit vnější část linky - na kterou je aplikován systém žákovského jízdného od vnitřní části linky - jedoucí v systému městských doprav, je na organizátorovi integrované dopravy, aby toto rozdělení určil.

 

7.     Neplatné žákovské průkazy

Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.

1. Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže:

a)      cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce

b)      nejsou vyplněné předepsané údaje

c)      je používán bez požadované fotografie

d)     je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití

e)      údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny

f)       je použit neoprávněnou osobou

g)      uplynula doba jeho platnosti

h)      nejde o originál

Neplatný žákovský průkaz podle písmen c) až h) je pověřená osoba dopravce oprávněna odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí. Odebere-li dopravce žákovský průkaz vydaný jiným dopravcem, postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz vydal.

Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku obyčejné/plné jízdné nebo zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách.

 

8. Náhrada prokazatelných ztrát dopravcům

Uzavírání smluv o závazku veřejné služby přepravit žáky a studenty škol za žákovské jízdné podléhá režimu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (§ 39 ) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (§ 19), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy musí být vyhotoveny vždy písemně.

Prokazatelná ztráta je v současné době definována pro veřejnou linkovou dopravu nařízením vlády č. 493/2004 Sb., a pro dopravu drážní ve vyhlášce č. 241/2005 Sb. Poskytování žákovského jízdného je zařazeno do závazku veřejné služby a to do závazku přepravy, který je v Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 definován jako závazek, který dopravce přijme za účelem přepravovat cestující nebo zboží za stanovené sazby a za stanovených podmínek. Sazby a podmínky poskytování žákovského jízdného jsou stanoveny výměrem MF č. 01/2005 v platném znění a  Metodickým pokynem Ministerstva dopravy.

Výše prokazatelné ztráty z poskytnutí žákovského jízdného se rovná součtu snížení tržeb (bez DPH) z vydaných žákovských jízdenek (časová jízdenka, jízdenka pro jednotlivou jízdu).

Úhrada prokazatelné ztráty z poskytnutého žákovského jízdného není považována za dotaci k ceně, ale k hospodářskému výsledku, a proto se nezahrnuje do základu pro výpočet DPH.

Ztrátu za žákovské jízdné pro žáky ve věku od 6 do 15 let drážní dopravce vypočítá jako rozdíl mezi cenou jízdenky se slevou 50% obyčejného jízdného, kterou by byl dopravce povinen vydat dle Výměru MF 01/2005 v platném znění příloha č. 6, část II, čl. 1, bod 2.1, a cenou jízdenky ve výši 37,5% obyčejného jízdného. Ztrátu za žákovské jízdné pro žáky/studenty ve věku od 15 do 26 let dopravce vypočítá jako rozdíl mezi cenou jízdenky dle obyčejného jízdného a cenou jízdenky ve výši 75% obyčejného jízdného. Pro jednotlivé integrované systémy se využijí vyhlášené ceny jízdného dle zónového/pásmového tarifu.

Dopravce ve veřejné vnitrostátní silniční linkové autobusové dopravě vypočítá prokazatelnou ztrátu na lince jako snížení tržeb způsobené vydáním žákovských jízdenek za období kalendářního měsíce na všech spojích linky. Ztráta je hrazena pouze v měsících školního/akademického roku podle definice v příloze 7. části III. článku 11 výměru MF č. 01/2005, v platném znění.

Úhradu prokazatelné ztráty z poskytnutého žákovského jízdného zabezpečuje v návaznosti na uzavřeném smluvním vztahu kraj. Smluvní vztah je uzavírán na úhradu prokazatelné ztráty za poskytování žákovského jízdného:

a)      na linkách a spojích základní dopravní obslužnosti

b)      na linkách a spojích ostatní dopravní obslužnosti

c)      na linkách a spojích obslužnosti, která je provozována mimo základní a ostatní dopravní obslužnost

Dopravce ve veřejné vnitrostátní silniční linkové autobusové dopravě s linkou/spojem v systému základní dopravní obslužnosti uzavírá na tuto linku/spoj smlouvu o závazku veřejné služby - poskytování žákovského jízdného s krajem, ve kterém má smlouvu na základní dopravní obslužnost.

Na spoje mimo základní dopravní obslužnost je uzavření smlouvy v kompetenci kraje, jehož dopravní úřad vydal příslušnou licenci nebo licenci k lince vydal dopravní úřad města ve správním území tohoto kraje. Jedná se o celý rozsah ostatní dopravní obslužnosti a rozsah obslužnosti provozované mimo rámec základní a ostatní obslužnosti.

Tato kompetence pro kraj vyplývá ze znění zákona o silniční dopravě a zákona o dráhách, kdy přeprava žáků je jednoznačně zařazena do základní dopravní obslužnosti bez přímé vázanosti na konkrétní linky a spoje, ale v poloze obecné – „především doprava do škol“, takže každá přeprava žáků má charakter závazku veřejné služby.

Ve veřejné železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravě uzavírá dopravce smlouvu na regionální spoje s tím krajem, ve kterém byla jízdenka vydána. Na dálkové spoje pro zajištění základních dopravních potřeb státu potom s Ministerstvem dopravy. V praxi (kdy nelze přesně zjistit, na kterém konkrétním spoji byla jízdenka použita) je kriteriem pro rozhodnutí zda ztrátu z jízdenky přidělit příslušnému kraji či MD její přepravní vzdálenost. Ztráta z jízdenek vydaných žákům a studentům od 15 – 26 let na vzdálenost větší než 80 km je přidělována MD, ztráta z ostatních jízdenek připadá příslušným krajům.

 Ztrátu vzniklou vystavením jízdních dokladů na „lomené jízdné“(pro více dopravců) uplatňují dopravci po jejich rozdělení za svůj úsek dle výše uvedených pravidel.

V integrované dopravě upraví dopravce své vztahy s organizátorem tak, aby dopravce disponoval údaji potřebnými pro úhradu ztráty krajem/krajským úřadem.

Uhrazená výše prokazatelné ztráty z poskytnutého žákovského jízdného je přímou položkou snižující prokazatelné ztráty stanovené podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., a vyhlášky č. 241/2005 Sb. U základní dopravní obslužnosti toto snížení provede kraj v rámci měsíčního zúčtování prokazatelné ztráty v souladu s uzavřenou smlouvou o závazku veřejné služby na zabezpečení základní dopravní obslužnosti.

U ostatní dopravní obslužnosti, kde smluvní vztah o závazku veřejné služby uzavírá s dopravcem obec případně sdružení obcí, předloží dopravce při měsíčním vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty ze zabezpečované ostatní dopravní obslužnosti této obci doklad o úhradě prokazatelné ztráty z poskytnutého žákovského jízdného, aby mohlo být snížení realizováno.

Pokud je část spoje/linky vedena v rámci základní dopravní obslužnosti a část mimo tento rámec, rozdělí se úhrada prokazatelné ztráty z poskytnutého žákovského jízdného mezi jednotlivé úseky dopravní obslužnosti v poměru podle realizovaných dopravních výkonů. Obdobně se postupuje, je-li linka vedena přes území více krajů. Přitom kraj může uzavřít smlouvu s dopravcem o úhradě prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného i na území jiného kraje, pokud je to v zájmu daného územního celku.

Prokazatelná ztráta ve výdejně (dopravce ve veřejné železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravě nebo v integrované dopravě) se vypočítá jako snížení tržeb způsobené výdejem jízdenek za žákovské jízdné za období kalendářního měsíce.

Kraje zveřejní pro informovanost obcí seznam dopravců, se kterými uzavřely smlouvu o úhradě prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného.

     Dopravce předkládá žádost o úhradu prokazatelné ztráty za kalendářní měsíc příslušnému kraji nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Žádost obsahuje záznamy o každé vydané žákovské jízdence. Dopravci, kteří si nechávají zpracovat vyčíslení ztráty prostřednictvím systému CISnet firmy CHAPS předávají tato data elektronicky ve formátu odpovídajícímu (věcně i obsahově) příloze č. 2. V ostatních případech záleží na dohodě dopravce s krajem, jaký formát výkazu ztráty bude pro kraj přijatelný. Dopravce ve veřejné železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravě, pokud mu nedovolí technické vybavení pro výdej jízdenek dodržení předepsaného formátu, předkládá v žádosti sumární údaje ve smyslu (věcně i obsahově)  přílohy č. 2.

Jednotliví dopravci budou žákovské jízdné a úhradu prokazatelné ztráty z poskytování tohoto jízdného statisticky evidovat v resortním výkaznictví.

Jednotlivé kraje zabezpečí statistickou evidenci úhrady prokazatelné ztráty z poskytovaného žákovského jízdného podle jednotlivých dopravců s tím, že údaje o úhradě prokazatelné ztráty budou měsíčně předávány ústřednímu orgánu - Ministerstvu dopravy za účelem celorepublikového hodnocení zavedení žákovského jízdného.

9.Objednávka průkazů

České dráhy, a.s. zabezpečují výrobu, distribuci a prodej průkazů pro vlastní potřebu i pro potřeby ostatních dopravců. Objednávky tiskopisů v sadě (průkaz, samolepící štítek - fólie a kruhová holografická destruktivní folie) budou vyřizovány:

a)      osobním odběrem s hotovostní platbou

b)      na dobírku na základě písemné objednávky na adrese:

 

České dráhy, a.s.
Zásobovací centrum Praha
Sklad přesně účtovaných tiskopisů
nákladové nádraží Praha – Žižkov

Jana Želivského 2
130 73 Praha 3
telefon/fax. 972225292

 

Nový vzor žákovského průkazu (od 15 do 26 let) je určen především žákům/studentům škol v zahraničí. Od původního vzoru žákovského průkazu (od 15 do 26 let) se odlišuje barvou, dvojjazyčným textem, symbol „kladívka“ je zaměněn za inverzní označení (So-Ne).

Bude možné jej zakoupit ve výdejnách mezinárodních jízdních dokladů ČD.

 

Pro žáky/studenty studující na školách v ČR budou do vyčerpání zásob platné původní vzory žákovských průkazů. Žáci mladší 15 let mohou nadále využívat původní žákovské průkazy po celou dobu vyznačené platnosti.

 

(MD 1/2005-410-TAR/110 Ing.Benešová, Ing.Němec)

     

                                                                                              V Praze dne 30. června 2005

                                                                                        Ředitel odboru financí a ekonomiky

                                                                                        v z. doc. Ing. Petr Stejskal, CSc., v.r.[1] Pouze bod e) vyplňuje škola
 Informace o žákovském jízdném 

 

Od 1. září 2004 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech zvláštní (zlevněné) jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské jízdné"). Nárok na jeho přiznání se prokazuje "žákovským průkazem". V MHD zůstává zachován současný systém slev jízdného pro žáky a studenty škol. Tato sleva je zaváděna místo dosavadního příspěvku na dopravu.

 
Průkazy jsou vydány: 

 • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5% z plného/obyčejného jízdného)
 • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 75% z plného/obyčejného jízdného)

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Průkazy taktéž budou vystavovány i pro cesty na internáty a koleje (potvrdí škola). Místo bydliště se musí nacházet v ČR, pro upřesnění je nutné do závorky uvést i okres.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.

Jedná - li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy, popřípadě názvy částí obce.

Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.


Platnost průkazů:

 • u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu;
 • u žáků starších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní rok. 

 

Průkaz neplatí v měsících červenci a srpnu.

Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.

Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy zveřejní dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány v autobusech i na železnici.

Žáci a studenti si mohou tiskopis průkazu opatřit již před začátkem školního roku. V případě zájmu škol o urychlení agendy s vystavováním průkazů spojené mohou na tento tiskopis žákovi potvrdit docházku školy ještě koncem srpna tak, aby se žáci vyhnuli frontám, které na začátku září na místech ověřování průkazů u dopravců pravděpodobně vzniknou.


Postup při ověření průkazu

1. po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu žák (případně zákonný zástupce) vyplní čitelně hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem údaje:

·         jméno, příjmení, datum narození, místo svého bydliště* (kolonka "Z")

·         místo sídla školy ( kolonka "Do"),   

a připojí fotografii pasového formátu.
 

* Bydlištěm je místo trvalého pobytu uvedené v osobním dokladu žadatele. V případě studentů na kolejích (internátech apod.) je pro vystavení průkazu nutné předložit při jeho ověřování potvrzení o přidělení místa v tomto ubytovacím zařízení. Toto omezení bylo nutné přijmout na základě zkušeností dopravců se zneužíváním žákovského jízdného (studenti si nechali vystavit několik průkazů, aby mohli cestovat kamkoliv potřebují). K místu bydliště žáka také bude nyní požadováno uvést i příslušný okres, aby byla poloha bydliště upřesněna a žáci nezneužívali faktu, že „Lhota“ může být úplně kdekoliv na území republiky, a proto mohou cestovat, kam zrovna chtějí.


2. pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu:

·         ověří skutečnost, že se jedná o žáka/studenta denního studia,

·         doplní dobu platnosti v kolonce "Platí od …do" (dle trvání školního/akademického roku),

·         nejedná-li se o denní dojíždění (pro studenty na kolejích/internátech): 

·         přeškrtne symbol " kladívka" na líci starého vzoru žákovského průkazu nebo

·         ponechá nepřeškrtnutý symbol "so-ne" na novém vzoru průkazu,

·         na rubu průkazu vyplní název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování

·         vyplní údaj o trvání školního roku. Probíhá-li výuka jinak než od pondělí do pátku, uvede dny v týdnu, kdy výuka probíhá.

Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy razítkem a podpisem.
 

3. žák (zákonný zástupce žáka) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření pro příslušný školní rok.
Průkaz platí v případě denního dojíždění pouze ve dny školního vyučování. Pokud žák dojíždí nepravidelně/občasně z místa bydliště do místa školy/internátu na jednotlivé jízdenky, sleva je poskytována v průběhu školního roku i o sobotách a nedělích.
       
4. osoba pověřená dopravcem porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v občanském průkazu (popř. cestovním pasu) žáka/studenta staršího 15 let (žáci mladší 15 let předkládají rodný list)<st1:personname w:st="on">, připevní předloženou fotografii a přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii. Následně jej opatří razítkem a podpisem.

Líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).

Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce s ohledem na vynaložené náklady a obvyklým způsobem ji zveřejní.


Čeští žáci a studenti zahraničních škol

Žáci a studenti , kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia postavené na roveň obdobné školy v ČR při ověřování průkazu u dopravce navíc předloží:

·         žáci základních škol potvrzení o studiu na české škole, na které jsou v ČR zapsáni. Na potvrzení je potřeba uvést, že povinnou školní docházku plní na konkrétní škole v zahraničí

·         žáci a studenti středních a vysokých škol předloží rozhodnutí MŠMT rozhodnutí o tom, že studuje na zahraniční střední / vysoké škole, na níž je studium postaveno na roveň studia na střední, vyšší nebo vysoké škole v České republice. Toto rozhodnutí je studentům vydáváno pro účely zdravotního pojištění a dalších náležitostí.

Studenti českých škol, kterým bylo přiznáno stipendium pro absolvování části studia na zahraniční škole (a nemají rozhodnutí MŠMT o tom, že studují na zahraniční škole postavené na roveň studia na střední/vysoké škole v ČR), předloží pro vystavení žákovského průkazu potvrzení o přiznání stipendia na zahraniční škole a potvrzení o studiu na české škole.

Žákovský průkaz potvrzuje na rubové straně zahraniční škola (razítko + vyplnění relevantních údajů, viz předchozí kapitola).

V kolonce "Do" žákovského průkazu vyplní pohraniční přechodový bod (sleva platí jen na území ČR).

V mezinárodních autobusových spojích nelze slevu využít, neboť se sleva vztahuje pouze na vnitrostátní dopravu. Mezinárodní autobusové linky nemají vnitrostátní přepravu (tedy z jedné zastávky do jiné po území ČR) v licenci povolenu.


Pro dojíždění do zahraničí je přednostně určen nový vzor žákovského průkazu pro žáky/studenty 15 - 26 let, který je vytištěn ve dvoujazyčné verzi (pro potřebu ověření zahraniční školou). Tento nový vzor je možné zakoupit a ověřit v železničních stanicích ČD oprávněných k prodeji železničních jízdních dokladů v mezinárodní přepravě. Teprve po vypotřebování zásob starého vzoru bude nasazen plošně.


Používání žákovského jízdného

Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce vydá jízdenku za žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro celý cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popřípadě pro část tohoto úseku při použití více dopravců a nutných přestupech).

Železniční dopravci přiznávají žákovské jízdné pouze ve 2. vozové třídě. Žákovská sleva se nevztahuje na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.

V jednotlivých systémech integrované dopravy organizátoři zveřejní obvyklým způsobem podmínky pro poskytování žákovských slev. Podmínky a výše slevy pro žáky a studenty v MHD zůstávají beze změn.


Neplatné žákovské průkazy


Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.

Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže:

a)      cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem,tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce.
b)      nejsou vyplněné předepsané údaje.
c)      je používán bez požadované fotografie
d)      je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
e)      údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
f)       je použit neoprávněnou osobou
g)      uplynula doba jeho platnosti
h)      nejde o originál

Neplatný žákovský průkaz podle písmen c) až h) je pověřená osoba dopravce oprávněna odebrat.Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí.Odebere-li dopravce žákovský průkaz vydaný jiným dopravcem,postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz vydal.


Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky.
V takovém případě zaplatí v závislosti na věku obyčejné/plné jízdné nebo zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínek.

 


Dále následují informace o legislativě

 

 

Žákovské jízdné – informace o legislativním pozadí a praktických záležitostech souvisejících se zavedením

Dne 28.4.2004 vláda ČR svým usnesením č. 398 schválila vyčlenění finančních prostředků na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žákovského jízdného ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě a v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě.

Toto rozhodnutí navazuje na usnesení vlády č. 624 z 23. 6. 2003, kterým bylo uloženo ministru dopravy zpracovat podklady pro cenový výměr MF upravující zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol tak, aby mohla být tato sleva přiznávána od září 2004 jako náhrada za zrušený sociální příspěvek na dopravu. Ve smyslu tohoto výměru určujícího podmínky pro poskytování slevy byla vyčíslena potřeba finančních prostředků na úhradu ztráty vzniklé dopravcům přiznáváním slevy na žákovské jízdné a určen způsob jejich dalšího rozdělení.

Na základě výměru MF č. 01/2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (uveřejněn v Cenovém věstníku MF 14/2004), mají nárok na "žákovské jízdné" žáci a studenti všech škol v ČR do věku 26 let (od 6 do 15 let sleva ve výši 25 % z polovičního jízdného, zaplatí tedy 37,5 % obyčejného (plného) jízdného; od 15 do 26 let sleva ve výši 25 % z obyčejného (plného) jízdného). Sleva bude dojíždějícím žákům a studentům poskytována pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Studentům dojíždějícím na internáty a koleje bude sleva přiznávána pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích (potvrdí škola na "žákovském průkazu"). Žákovské jízdné se vztahuje na žáky a studenty, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia a využívají železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu nebo veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu k dojíždění z místa bydliště do místa školy k účasti na školním nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce.

Systém žákovských slev je napojen na stávající dopravní obslužnost území, kterou zajišťují kraje. Žákovské jízdné je rozšířením tohoto systému, proto praktickou aplikaci (uzavírání smluv s jednotlivými dopravci, evidence a úhrada jejich ztrát z přiznávání slev) mají na starosti právě kraje. Pouze dálková železniční doprava pro zabezpečení dopravních potřeb státu je v kompetenci Ministerstva dopravy, které železničním dopravcům vzniklou ztrátu kompenzuje.

Dále byl vypracován metodický pokyn k zavedení žákovského jízdného, který je vlastně "kuchařkou" pro dopravce a kraje, jak mají slevu poskytovat, kdo na ní bude mít nárok, jak se budou vydávat průkazky na slevu, jak budou dopravci slevu vykazovat atd. Novela metodického pokynu (která odráží dosavadní zkušenosti se žákovským jízdným) byla vydána 20.7.2005 v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy č.29-30.

Další informace (popis jednotného datového formátu, …) naleznete na www.mdcr.cz

| Přeposlat e-mailem | Komentářů: 0

Vložit hodnocení

Ohodnoťte kvalitu článku (čím více bodů, tím lepší hodnocení):

Komentáře

K tomuto článku neexistují žádné komentáře.

Vložit komentář

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat komentáře.