Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity DDM

Publikováno: 7. listopadu 2011
Ohodnotit článek:
2.6

pondělí 7. listopadu 2011

Nabídka kroužků DDM Moravská Třebová

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

  Solimánky (mírně pokročilé) ...úterý 15.30-16.30 hodin 
Pro dívky od 1. do 5. třídy ZŠ. Pokračování z loňského roku, sestavy na vystoupení, další 
taneční  prvky.  Možnost  víkendového  soustředění  spojeného  s  výzdobou  oblečků, 
výrobou ozdůbek, malování na tělo a spousta dalšího, co se týká orientu. Schůzky v malé 
tělocvičně ZŠ ČSA a DDM, podle připraveného programu.
Vedoucí: Miloslava Přibylová poplatek: 300,- Kč/pol. = 16 hod.

  Solimánky (pokročilé) ...úterý 16.30-17.30 hodin 
Pro dívky od 1. do 5. třídy ZŠ. Pokračování z loňského roku, sestavy na vystoupení, další 
taneční prvky. Schůzky v malé tělocvičně ZŠ ČSA.
První schůzka: 6. 9. 2011  v 15.30 hod. před malou tělocvičnou ZŠ ČSA.
Vedoucí: Miloslava Přibylová poplatek: 300,- Kč/pol. = 16 hod.

  Solimánky (skupina Jameelah) ...pondělí 16.30-18.00 hodin 
Pokračování  z  loňského  roku,  sestavy  na  vystoupení,  další  taneční  prvky,  tanec  se 
závojem. Schůzky v malé tělocvičně ZŠ ČSA.
První schůzka: 6. 9. 2011  v 15.30 hod. před malou tělocvičnou ZŠ ČSA.
Vedoucí: Miloslava Přibylová poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod.

  Taneční klub (Moravská Třebová) ...(zač.) středa 15.30-17.00 hodin
...(pokroč.) středa 17.00-18.30 hodin
Pro chlapce a děvčata od 1. tříd ZŠ, začátečníci a pokročilí z loňska. Schůzky v tělocvičně 
ZŠ  Kostelní  nám.  Základní  kroky  společenských,  latinskoamerických  a  moderních  tanců 
(hip-hop, Bejbi, La Colita, Letkis apod.). Vystupování na veřejnosti, účast na soutěžích.
První schůzka: 14. 9. 2011 v 15.30 hod. v tělocvičně ZŠ Kostelní nám.
Vedoucí: Taneční mistr Ing. Alois Bílek poplatek: 350,- Kč/pol. = 28,5 hod.

  Taneční klub (Městečko Trnávka)  ...termín se domluví na první schůzce
Pro chlapce a děvčata od 1. tříd ZŠ. Schůzky v Kulturním domě M. Trnávky. Základní kroky 
společenských,  latinskoamerických  a  moderních  tanců  (hip-hop,  Bejbi,  La  Colita,  Letkis 
apod.). Vystupování na veřejnosti, účast na soutěžích.
První schůzka: 15. 9. 2011 v 15.00 hod. v KD.
Vedoucí: Taneční mistr Ing. Alois Bílek poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Taneční klub (Třebařov) ...termín se domluví na první schůzce
Pro chlapce a děvčata od 1. tříd ZŠ, začátečníci a pokročilí z loňska. Schůzky v tělocvičně 
ZŠ Třebařov. Základní kroky  společenských, latinskoamerických a moderních  tanců  (hiphop, Bejbi, La Colita, Letkis apod.). Vystupování na veřejnosti, účast na soutěžích.
První schůzka: 16. 9. 2011 ve 13.00 hod. v tělocvičně ZŠ.
Vedoucí: Taneční mistr Ing. Alois Bílek poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Aerobik ...termín se domluví na první schůzce
Pro dívky 1.-3. tříd ZŠ. Seznámení s aerobikem, zaměření na rozvoj svalové síly, flexibilitu, 
koordinaci pohybu a synchronní cvičení ve skupině. Vystupování na akcích DDM.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 15.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Jana Chadimová poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod. 

  Aikido ...středa od 17.00 hodin
Pro  chlapce  a  dívky  od  10  let.  Aikido  je  považováno  za  velmi  propracovaný  systém 
sebeobrany  proti  neozbrojenému  i  ozbrojenému útočníkovi. Má  velmi elegantní 
provedení  technik,  které  jsou  založeny  na  využití  energie  a  reakcí  protivníka.  Do  výuky 
jsou zařazeny i meditační a dechové techniky.
První schůzka: 21. 9. 2011 v 17.00 hod. na hřišti Palackého.
Vedoucí: Miroslav Klíč, Josef Plch poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod.

  Atletika ...pondělí, čtvrtek 17.00-18.00 hodin
Pro děti 1.-9. tříd ZŠ. V letním období na hřišti Palackého, v zimním období v tělocvičně.
První schůzka: 12. 9. 2011 v 17.00 hod. na hřišti Palackého.
Vedoucí: Miloslava Nováková, Zdena Marečková poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Bowling ...termín se domluví na první schůzce 
Pro děti od 10 let. Turnaje a hry v prostorách Bowlingu u Stupky. 
První schůzka: 21. 9. 2011  v 16.00 hod. před vchodem na Bowling.  
Vedoucí: viz 1. schůzka poplatek: 400,- Kč/pol. = 25,5 hod.

  Florbal (začátečníci i pokročilí)  ...středa 17.00-18.30 hodin
Pro chlapce i dívky od 2. do 9. třídy ZŠ, kteří se chtějí naučit florbal, nebo si procvičit jeho 
základy  a  získat  zkušenosti  na  otevřených  florbalových  turnajích.  Schůzky  ve  velké 
tělocvičně ZŠ ČSA.
První schůzka: 21. 9. 2011 v 17.00 hod. před velkou tělocvičnou ZŠ ČSA.
Vedoucí: Monika Mazlová poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Gymnastika I.  ...termín se domluví na první schůzce
Pro děti od 1.-3. třídy ZŠ. Rozvíjí základní pohybové vlastnosti, správné držení těla, dívky 
se  naučí  jednoduché  sestavy  na  lavičce,  se  švihadly  a  základy  akrobacie.  Zúčastní  se 
obvodního kola gymnastické soutěže.
První schůzka: 12. 9. 2011 v 16.30 hod. na hřišti Palackého.
Vedoucí: Antónia Králová, Petra Králová poplatek: 400,- Kč/pol. = 32 hod.

Gymnastika II. ...termín se domluví na první schůzce
Pro  dívky  4.-5.  tříd  ZŠ.  Rozvíjí  základní  pohybové  vlastnosti  formou  tělocvičných  her 
a správné držení těla. Dívky se naučí sestavy s kruhy a akrobacii. Zúčastní se obvodního 
kola gymnastické soutěže.
První schůzka: 12. 9. 2011  v 16.30 hod. na hřišti Palackého.
Vedoucí: Antónia Králová, Petra Králová poplatek: 400,- Kč/pol. = 32 hod.

  Kin-ball ...termín se domluví na první schůzce
Je  to  nová  sportovní  hra  s míčem  o  velikosti 122  cm. Mezi  sebou  současně  soupeří  tři 
týmy, z nichž každý má na hřišti současně čtyři hráče. Týmy jsou barevně odlišeny. Cílem 
této hry je, aby tým, jehož barva je vyvolána, zpracoval míč jakoukoliv části těla dříve, než 
dopadne na zem. Více na www.kin-ball.cz.
První schůzka: 21. 9. 2011  v 16.00 hod. ve velké tělocvičně I. ZŠ.
Vedoucí: Miroslav Král poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Kopaná ...termín se domluví na první schůzce
Pro  děti MŠ  a  1.-3.  tříd  ZŠ  (přípravka).  V  letním  období  na  hřišti  TJ  SLOVAN,  v  zimním 
období v tělocvičně.
První schůzka: 12. 9. 2011  v 17.00 hod. na hřišti TJ Slovan.
Vedoucí: Martin Komoň poplatek: 450,- Kč/pol. = 32 hod.

  Korfbal I. ...úterý, pátek
Pro chlapce a dívky 3.-5. tříd ZŠ. Co je korfbal – kolektivní míčová hra, kde se v jednom 
týmu  setkávají  chlapci  a  dívky.  Je  to  rychlá  dynamická  hra,  kde  velice  záleží na  týmové 
spolupráci.  Hráč  musí  umět  dobře  střílet  a  nahrávat,  předvídat  vývoj  hry,  být  rychlý, 
obratný a vytrvalý. Hráči korfbalu jsou vedeni k vysoce sportovnímu jednání a sebeovlá-
dání.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 16.00 hod. na hřišti Palackého.
Vedoucí: Vladimíra Schmidtová poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Korfbal II. ...úterý, pátek
Pro chlapce a dívky 6.-9. tříd ZŠ + SŠ.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 16.00 hod. na hřišti Palackého.
Vedoucí: Vladimíra Schmidtová poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Lezení na umělé stěně I. ...termín se domluví na první schůzce
Pro  začátečníky  a  pokročilé  z  loňska,  1.-5.  třída  ZŠ.  Kroužek  probíhá  na  umělé  stěně 
v DDM, příležitostně i na umělé stěně na ZŠ Palackého, dle počasí a dovedností možnost 
lezení v přírodních lokalitách Vysočina, Rabštejn atd.
První schůzka: 15. 9. 2011 v 15.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Jiří Kobylka poplatek: 300,- Kč/pol. = 20 hod.

  Lezení na umělé stěně II. ...termín se domluví na první schůzce 
Pro  začátečníky  a  pokročilé  z  loňska, 
v DDM, příležitostně i na umělé stěně na ZŠ Palackého, dle počasí  a dovedností možnost 
lezení v přírodních lokalitách Vysočina, Rabštejn atd.
První schůzka: 15. 9. 2011 v 15.30 hod. v DDM.
Vedoucí: Jiří Kobylka poplatek: 300,- Kč/pol. = 20 hod.

  Plavání, vodní sporty a základy plavání s ploutvemi
...úterý 17.00-19.00 hodin
Pro  chlapce  i  dívky  od  3.  do  9.  třídy  ZŠ,  začátečníky  i  pokročilé  z minulých  let. Trénink 
technik  plavání,  vodní  sporty,  nově  i  základy  plavání  s  ploutvemi. Schůzky  v  bazénu  ZŠ 
Palackého.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 17.00 hod. před tělocvičnou ZŠ Palackého.
Vedoucí: Zdena Marečková poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Squash ...termín se domluví na první schůzce
Chcete se naučit squash, který byl dlouhou dobu pouze sportem anglických soukromých 
škol  a  klubů?  Není  to  pouze  honba  za  míčkem  ode  zdi  ke  zdi.  Je  to  ideální  hra  pro 
relaxaci a udržení kondice, sport s nároky na rychlý pohyb, změnu směru, postřeh, odhad 
i taktiku. Určeno pro děti od 10 let.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 16.00 hod. v DDM
Vedoucí: viz 1. schůzka poplatek: 400,- Kč/pol. = 24 hod.

  Sportovní plavání ...termín se domluví na první schůzce
Pro chlapce i dívky 7.-9. tříd ZŠ + ZŠ. Výuka všech stylů a zdokonalování technik plavání. 
Schůzky v bazénu ZŠ Palackého.
První schůzka: jen seznamovací - 21. 9. 2011 v 17.00 hod. před tělocvičnou ZŠ Palacké-
ho.
Vedoucí: Vlaďka Machačová poplatek: 400,- Kč/pol. = 32 hod.

  Stolní tenis ...termín se domluví na první schůzce
Pro chlapce i dívky 1.-9. tříd ZŠ.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 16.30 hod. v hale stolního tenisu TJ Slovan.
Vedoucí: Petra Marossyová poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Střelecký I. (začátečníci) ...čtvrtek 16.00-18.00 hodin
Pro chlapce a dívky od 1. tř. ZŠ do 10 let věku. Základy střelby ze vzduchových a laserových zbraní pro úplné začátečníky a pokročilé z minulého roku. Schůzky probíhají v tělocvičně na ZŠ Palackého.
První schůzka: 9. 9. 2011 v 16.00 hod. u KB (Pekárna Nopek č. 18) v Moravské Třebové
Vedoucí: Tomáš Přidal poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Střelecký II. (pokročilí) ...pátek 16.00-18.00 hodin
Pro chlapce a dívky od 10 let věku, pokročilé z minulých let. Základy střelby ze vzduchových i palných zbraní, účast na republikových soutěžích.
První schůzka: 9. 9. 2011 v 16.00 hod. u KB (Pekárna Nopek č. 18) v Moravské Třebové.
Vedoucí: Tomáš Přidal poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Střelecký (Křenov) ...pátek 17.30-19.30 hodin
Pro chlapce a dívky od 1.  tř. ZŠ. Základy střelby ze vzduchových a laserových zbraní pro 
úplné začátečníky a pokročilé. Schůzky probíhají v tělocvičně na ZŠ Křenov.
První schůzka: 9. 9. 2011 v 17.30 hod. v tělocvičně ZŠ Křenov.
Vedoucí: Jan Kumštýř poplatek: 350,- Kč/pol. = 32 hod.

  Tenis ...termín se domluví na první schůzce
Pro zájemce od 12ti let, začátečníci i pokročilejší. Trénink na kurtech a následně v nafukovací hale. Více na první schůzce.
První schůzka: 22. 9. 2011 v 17.00 hod. na kurtech TJ Slovan.
Vedoucí: Iva Kodešová poplatek: 500,- Kč/pol. = 20 hod.

  Thaibox ...úterý, čtvrtek 17.00-18.00 hod.
Pro  chlapce  i  děvčata  1.  a  2.  stupně  ZŠ  (rozdělení  na  první  schůzce).  Trénink  je  veden 
u menších dětí hravou formou. Více informací na první schůzce (vhodná účast rodičů).
První schůzka: 13. 9. 2011 v 17.00 hod. v nové tělocvičně ul. Lázeňská (bývalé lázně).
Vedoucí: Milan Margetin - trenér s licencí poplatek: 400,- Kč/pol. = 36 hod.

VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ

  Barvínek ...termín se domluví na první schůzce 
Kroužek plný hrátek s výtvarnými  technikami pro chlapce a děvčata 1.-5.  tříd ZŠ. Malba 
(vodové  a  temperové  barvy),  kresba  (rudka,  tužka,  křída,  voskový  pastel),  malování  na 
sklo,  keramiku,  textil.  Výroba  koláží,  dekorativních  výrobků  z  papírů,  kůže,  přírodního 
materiálu, moduritu apod. Návštěva výstav, víkendové výlety na „jarmarky“. 
První schůzka: 26. 9. 2011 v 16.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Zdena Tauerová poplatek: 300,- Kč/pol. = 24 hod.

  Keramika I., II. ...termín se domluví na první schůzce
Pro  začátečníky  od  11  let  a  pokročilé  z  loňska.  základy  točení  na  kruhu,  spojeno 
s  modelováním  dle  vlastní  tvorby  +  výroba  keramiky  z  forem  za  použití  licí  hmoty, 
dekorace oxidy, glazurami, engobami… Schůzky v keramické pracovně v DDM.
První schůzka: 26. 9. 2011 v 17.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Zdena Tauerová poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod.

  Keramínci ...termín se domluví na první schůzce
Keramický  kroužek  pro  děti  od  1.  do  5.  tříd  ZŠ,  začátečníky.  Dekorativní  keramika  – 
modelování,  výroba  kachlí,  dekorace  oxidy, glazurami, engobami… Schůzky  v  keramické 
pracovně v DDM.
První schůzka: 26. 9. 2011 v 15.30 hod. v DDM.
Vedoucí: Zdena Tauerová poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod.

  Keramika (pro dospělé) ...termín se domluví na první schůzce
Pro  začátečníky  a  pokročilé.  Modelování  dle  vlastní  fantazie,  základy  točení  na  kruhu, 
dekorace oxidy, glazurami, engobami..., kombinace s pedigem a s drátkováním. Schůzky 
v keramické pracovně v DDM.
První schůzka: 26. 9. 2011 v 17.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Marie Trefilová poplatek: 600,- Kč/pol. = 30 hod.

RUKODĚLNÉ
Praktická dívka ...termín se domluví na první schůzce
Věkově  neomezeno.  Vyrábíme,  batikujeme,  savujeme,  korálkujeme,  vaříme  a  aranžujeme. Pracujeme s keramickou hlínou. Zkrátka vše pro praktické a šikovné holky.
První schůzka: 22. 9. 2011  v 16.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Jana Chadimová poplatek: 400,- Kč/pol. = 32 hod.

KROUŽKY HUDEBNÍ

  Flétna (zobcová) ...termín se domluví na první schůzce 
Pro  kluky  a  holky  od  1.  tříd  ZŠ  (začátečníky  i  mírně  pokročilé).  Teoretická  a  praktická 
výuka. Vystupování na veřejnosti. Více na první schůzce. 
První schůzka: 19. 9. 2011 v 15.30 hod. v DDM. 
Vedoucí: Mgr. Božena Čiperová poplatek: 350,- Kč/pol. = 28,5 hod. 

  Kytara I. (začátečníci) ...středa 15.00-16.00 hodin
Pro  chlapce  i  dívky  od  3.  do  9.  třídy  ZŠ.  Základy  hry  na  kytaru,  základní  akordy,  rytmy, 
písničky  k  táboráku.  Předpokladem  je  skutečný  zájem  o  hru,  vytrvalost.  Schůzky  v  klubovně DDM.
První schůzka: 14. 9. 2011  v 15.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Barbora Švestková poplatek: 300,- Kč/pol. = 16 hod.

  Kytara II. (pokročilí) ...středa 16.00-17.00 hodin
Pro  chlapce  i  dívky  od  3.  do  9.  třídy  ZŠ,  pokročilé  z minulých  let  i  samouky.  Procvičení 
základů hry na kytaru, další akordy, rytmy, písničky k táboráku. Předpokladem je skutečný 
zájem o hru, vytrvalost. Schůzky v klubovně DDM.
První schůzka: 14. 9. 2011 v 15.30 hod. v DDM.
Vedoucí: Barbora Švestková poplatek: 300,- Kč/pol. = 16 hod.

OSTATNÍ

  Agility klub – pes, můj kamarád ...termín se domluví na první schůzce
Pro děti od 7 let, mládež a jejich psí kamarády různých plemen (včetně „voříšků“), trénink 
agility  (výchovná  a  zábavná  činnost  psovoda  se  psem),  ukázky  na  veřejných  akcích, 
případná  účast  na  soutěžích.  Pozor  –  v  kroužku  neučíme  psíka  základům  poslušnosti. 
Schůzky na hřišti v Sušicích.
První schůzka: 2. 10. 2011 v 15.00 hod. na hřišti v Sušicích.
Vedoucí: Dobromila Řezníčková poplatek: 250,- Kč/pol. = 25 hod.

  AngličtinA ...termín se domluví na první schůzce 
Výuka angličtiny hravou formou pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ. 
První schůzka: 22. 9. 2011 v 16.00 hod. v DDM. 
Vedoucí: viz 1. schůzka poplatek: 300,- Kč/pol. = 20 hod. 

  Angličtina (doučování) ...termín se domluví na první schůzce 
Nejde ti angličtina? Máš pocit, že něčemu nerozumíš? Chceš se zdokonalit? Přijď a naše 
lektorka ti pomůže s konkrétním problémem. Určeno pro žáky 3.-9. tříd ZŠ + SŠ.
První schůzka: 22. 9. 2011 v 16.00 hod. v DDM. 
Vedoucí: viz 1. schůzka poplatek: 350,- Kč/pol. = 20 hod.

  Astronomický ...termín se domluví na první schůzce 
Zajímá  vás  pohled  na  hvězdnou  oblohu?  Chcete  se  dozvědět  více  o  vesmíru?  Láká  vás 
možnost nahlédnout do minulosti prostřednictvím světla hvězd? Právě pro vás je určen náš 
kroužek. Schůzky budou probíhat na hvězdárně Boleslava Tecla v Moravské Třebové a klubovně DDM. Kroužek pro začátečníky i pokročilé z minulého roku. 
První schůzka: 19. 9. 2011 v 16.00 hod. v DDM. 
Vedoucí: Dagmar Jarošová poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod.
 
  Dramatický kroužek ...termín se domluví na první schůzce
Pro kluky a holky od 1. tř. ZŠ. Příjemně strávené chvíle s partou kamarádů, recitace, literární 
pásma, výroba kulis na div. představení, vystupování na veřejnosti. Více na první schůzce.
První schůzka: 19. 9. 2011 v 16.00 hod. v DDM.
Vedoucí: Mgr. Božena Čiperová poplatek: 350,- Kč/pol. = 28,5 hod.

  Dramatický kroužek (Třebařov) ...termín se domluví na první schůzce
Pro kluky a holky od 1. tř. ZŠ. Příjemně strávené chvíle s partou kamarádů, recitace, literární 
pásma, výroba kulis na div. představení, vystupování na veřejnosti. Více na první schůzce.
První schůzka: 23. 9. 2011 ve 13.00 hod. - učebna ZŠ.
Vedoucí: Mgr. Božena Čiperová poplatek: 350,- Kč/pol. = 28,5 hod.

  Fit dívka ...termín se domluví na první schůzce 
Pro dívky od 10ti let, které mají rády aerobic, jízdu na kole, squash a jiné sportovní aktivity. 
Kroužek je zaměřen nejen na pohyb, ale také na zdravý životní styl, módu a kosmetiku.
První schůzka: 20. 9. 2011 v 17.00 hod. v DDM
Vedoucí: Andrea Aberlová poplatek: 400,- Kč/pol. = 24 hod.

  Jezdecký kroužek (JK Útěchov) ...termín se domluví na první schůzce
Pro děti od 10 do 14 let. Kroužek zahrnuje jedenkrát týdně 3 hodiny praxe ve stáji, péče, 
příprava  k  jízdě,  teorie  +  jízda  na  koni.  Schůzky  budou  probíhat  dle  dohody s  vedoucí 
kroužku. Nutné lékařské  potvrzení o  zdravotní způsobilosti.  Autobusové  spojení v  návaznosti na termíny schůzek.
První schůzka: 12. 9. 2011 v 16.00 hod., JK Útěchov - venkovní boxy.
Vedoucí: Edita Weissarová - cvičitelská licence ČJF poplatek: 700,- Kč/pol. = 48 hod.

  Jezdecký kroužek (Kunčina) ...termín se domluví na první schůzce
Pro děti od 6 do 14 let. Kroužek je určen pro všechny, kteří mají rádi koně, chtějí se naučit 
pečovat o ně, jezdit a dozvědět se něco o jejich historii a současnosti. Autobusové spojení
v návaznosti na termíny schůzek.
První schůzka: 12. 9. 2011 v 16.00 hod., AGRO Kunčina - stáje (autobus. zastávka ObÚ).
Vedoucí: Monika Mazlová, Zuzana Šejnohová - akreditace cvičitele jezdectví MŠMT
poplatek: 600,- Kč/pol. = 48 hod.

  Kadeřnický salón ...termín se domluví na první schůzce 
Pro holky i kluky od 11ti let. Péče o vlasy, úprava vlasů (se souhlasem rodičů), účesy nejen 
do školy, poradenství apod. - pod vedením kvalifikované kadeřnice. Více na první schůzce.
První  schůzka:  22.  9.  2011  v  17.00  hod.  v  Salonu Eliott  -  ul. Josefská  (1. patro  objektu 
prádelny)
Vedoucí: Hana Kroppelová poplatek: 400,- Kč/pol. = 33 hod.

Kosmetický salón ...termín se domluví na první schůzce 
Pro  holky  od  11ti  let.  Péče  o  pleť,  nehty,  poradenství apod. -  pod  vedením  kvalifikované
kadeřnice. Více na první schůzce.
První  schůzka:  22.  9.  2011  v  17.00  hod.  v  Salonu Eliott  -  ul. Josefská  (1. patro  objektu 
prádelny)
Vedoucí: viz 1. schůzka poplatek: 400,- Kč/pol. = 33 hod.

  Kuchtíci ...termín se domluví na první schůzce
Pro děvčata a chlapce od 2. tříd ZŠ. Základy stolování, teplá a studená kuchyně, moučníky, 
cukroví… „Co si uvaříme, to si sníme“. Schůzky v kuchyni v DDM.
První schůzka: 26. 9. 2011 v 16.30 hod. v DDM.
Vedoucí: Zdena Tauerová poplatek: 250,- Kč/pol. = 24 hod.

  Mažoretky ...pátek 17.30-19.00 hodin
Pro děvčata 1.-4. tříd ZŠ, které se chtějí naučit pracovat s hůlkou, spoléhat samy na sebe, 
počítat do rytmu a především spolupracovat v týmu. Vystupování na různých akcích a účast 
na soutěžích po ČR.
První schůzka: 16. 9. 2011 v 17.00 hod. před malou tělocvičnou ZŠ ČSA.
Vedoucí: viz 1. schůzka poplatek: 350,- Kč/pol. = 24 hod.

Tisk
Nabídka kroužků DDM Moravská Třebová

Rubriky: Aktivity DDMPočet zobrazení: 5944

Tagy:

Klára JelinkováKlára Jelinková

Další příspěvky od Klára Jelinková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x