Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZUŠ

Publikováno: 18. ledna 2016
Ohodnotit článek:
5.0

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě zahájila spolupráci na projektu Notes of Europe/Noty Evropy

Naše škola získala grant Evropské unie Erasmus+ a účastní se projektu nazvaného Notes of Europe, který je naplánován na 36 měsíců, tedy po dobu let 2015 – 2018. Jak už název projektu napovídá, jedná se o spolupráci škol napříč Evropskou unií, které charakterizuje jedno společné téma – hudba a umění. Do tohoto projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí Evropy, konkrétně Rumunsko, Španělsko, Česká republika, Turecko, Litva, Estonsko, Německo, Velká Británie a Itálie, která je zároveň hlavním koordinátorem celého projektu. Pro Základní uměleckou školu ve Vysokém Mýtě je obdobný projekt strategického partnerství škol vůbec první v historii její sedmdesátileté existence.

Hlavním cílem projektů Evropské unie Erasmus+ je podnítit multikulturní spolupráci, podpořit mobilitu ve všech sférách vzdělávání, rozvinout sociální potenciál u mladých lidí a posílit jejich sebevědomí a schopnost aktivně se zapojit do společnosti. Program si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností nejen studentů, ale i pedagogů. Erasmus+ též slouží k podpoře úsilí programových zemí efektivně využívat talent každého jednotlivce a společenskou prospěšnost celoživotního vzdělávání. Projekt Notes of Europe povede účastníky k poznání odlišných kultur především ve sféře hudby a umění, posílí v nich pocit evropanství a pozvedne jazykové schopnosti, převážně znalost angličtiny.

V praxi bude projekt probíhat formou spolupráce na tematických cílech, výuky cizích jazyků, organizace společných i místních aktivit, práce na výstupech projektu a následné sdílení a šíření i mimo zapojené školy. Stěžejní formou setkávání jsou předem naplánované zahraniční pobyty žáků a učitelů z daných škol, tzv. mobility. Do každé ze zmíněných zemí vyjede vždy stanovený počet studentů a pedagogů ze všech zainteresovaných států. Tento počet byl schválen při podávání celé žádosti do systému Národní agenturou a Evropskou komisí a je neměnný.

Vybraní žáci budou na mobilitách bydlet převážně v místních rodinách a dle stanoveného programu hostitelského státu budou prezentovat svou vlastní zemi hrou na hudební nástroj, tancem, výtvarným uměním či divadlem a současně pracovat s ostatními zahraničními studenty na projektu, který slouží jako výstup pro Evropskou komisi a Národní agenturu. Pobytem na mobilitě v zahraničí ale práce pro žáky nekončí, společně budou v "tvůrčím teamu" sestaveném organizací pracovat na zadaných úkolech po celou dobu trvání projektu. Společná aktivita, spolupráce a komunikace je nezbytnou součástí projektu.

Pro pedagogy naší školy nastává obrovská příležitost nahlédnout „pod pokličku“ systému výuky v zahraničí, porovnat jej s naším a posoudit jeho kvalitu. Mohou si mezi sebou předat nové zkušenosti, inspirovat se pro další pedagogickou i uměleckou činnost a upevnit si schopnost komunikace v cizím jazyce. Pro studenty se pak otevírá šance poznat kulturu a jazyk jiných států Evropy a též možnost posoudit úroveň dovedností svých zahraničních vrstevníků. Pro všechny to však znamená možnost získat nové přátele, nehledě na národnost či státní příslušnost. Společným dorozumívacím jazykem totiž není pouze jazyk anglický, ale hudba a umění samotné.

Co pro nás projekt v praxi znamená?

V první řadě je nutné předeslat, že se tento projekt netýká pouze vysokomýtské umělecké školy, ale v širokém okruhu témat reprezentuje město Vysoké Mýto i jeho okolí a následně Českou republiku jako kulturní a sociální součást Evropy.

V současné době vzniká v naší škole "Tvůrčí team", jehož součástí je tzv. "English club", kde se v Multimediální učebně budou dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, scházet žáci naší školy a pracovat na projektových tématech, převážně však v anglickém jazyce. Každá země má např. za úkol vytvořit slovníček s 50 frázemi ve svém jazyce, přeložit je do angličtiny a následně rozeslat ostatním zemím. Účastníci mobility se fráze hostitelské země, do které cestují, mají naučit.  První mobilita proběhne v březnu 2016 ve španělském městě Alicante, které se též zúčastní vybraní žáci naší školy. Netrpělivě tedy čekáme na španělskou sbírku frází od našich kolegů, abychom mohli začít se studiem. Dalším úkolem teamu bude připravit plakát projektu, vymyslet originální logo a hudební znělku. Nejlepší výtvory a nápady budou využity pro prezentaci celého projektu za všechny země.

V termínu od 16. do 20. května 2016 se uskuteční druhá z celkem osmi mobilit, a to právě ve Vysokém Mýtě. Zavítá k nám skupina 50 studentů a 30 pedagogů, vybraných z osmi zemí Evropské unie. Touto cestou Vás rodiče, přátelé naší školy a města Vysoké Mýto prosíme o spolupráci, a to zejména při ubytování zahraničních studentů ve Vašich rodinách. Začlenění studentů do rodin je jednou z podmínek organizace mobilit, má totiž stěžejní význam v oblasti poznávání jazyka a kultury nejen pro samotné studenty.

Získejte spolu s námi nové zkušenosti a zajímavé poznatky z jiných částí Evropy a procvičte si své jazykové schopnosti. V případě dotazů a zájmu o spolupráci prosím kontaktujte vedení Základní umělecké školy, Vysoké Mýto. Další informace a aktuality týkající se projektu naleznete též na webových stránkách www.zusmyto.cz v sekci Erasmus+ a na našem facebooku. Výčet a prezentaci zapojených škol bude v blízké době možné shlédnout na webových stránkách projektu www.noeerasmus.com, které v současnosti vznikají.

Těšíme se na spolupráci.

Iva Vrátilová, manažer projektu
Jolana Kouřímová, hlavní koordinátor projektu
Petr Mori, evaluátor projektu

Tisk
Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě zahájila spolupráci na projektu Notes of Europe/Noty Evropy

Rubriky: Aktivity ZUŠPočet zobrazení: 2674

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x