Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 4. září 2019
Ohodnotit článek:
5.0

3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

V celém Pardubickém kraji je 75 151 strávníků z řad dětí, žáků a studentů, dále 10 894 pracovníků škol, kteří se ve školních jídelnách pravidelně stravují, a v rámci své doplňkové činnosti pravidelně navštěvuje školní jídelny ještě dalších 10 292 strávníků. Celkem je to 96 319 strávníků, které obslouží 1 857 pracovníků školních jídelen v 522 zařízeních školního stravování a za školní rok (údaje platné pro školní rok 2018/2019) uvaří celkem 13 830 700 obědů. K tomu je ještě nutné připočítat 385 000 snídaní, 3 065 600 přesnídávek, 2 655 400 svačin, 385 700 večeří a 89 000 druhých večeří, samozřejmě včetně nápojů. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že práce v kuchyni je opravdu nelehká. Vzhledem k tomu, že stravování dětí, žáků a studentů ve školních jídelnách probíhá po většinu kalendářního roku, a má dopad na více faktorů než jen naplněný žaludek, není divu, že je školní stravování svázáno mnoha předpisy. Je pak právě na vedoucích školních jídelen, aby se v množství právních předpisů uměli vyznat a dovedli je správně aplikovat v praxi. Právě k tomu jim slouží řada vzdělávacích aktivit pořádaných odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje v čele s celodenní pracovní poradou.

V pořadí již 3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje se letos konalo dne 22. 8. 2019 v prostorách Univerzity Pardubice. Program zahájil vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss, který poděkoval všem přítomným vedoucím školních jídelen za jejich práci a zdůraznil jejich přínos ve formování dětí a žáků nejen ve stravovacích návycích. Jak pravil Hippokrates: „Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci do něj vcházejí s jídlem.“ 

Pracovní setkání vedoucích školních jídelen jsou koncipována tak, aby se mohli setkat vedoucí školních jídelen z celého kraje a vzájemně si poradit, vyměnit své zkušenosti a poznatky, vyslechnout názory a současně prostřednictvím odborného programu si rozšířit své znalosti. Vzájemná výměna informací a možnost osobního setkání jsou stále tou nejlepší formou osobního rozvoje a také motivace. Přednášky jsou vybírány podle potřeb a požadavků vedoucích školních jídelen, kteří mají možnost zasílat na odbor školství své náměty, postřehy a potřeby v průběhu celého roku, a s ohledem na aktuální novinky nejen v legislativě, ale také na výstupy dozorových orgánů. V letošním již třetím pracovním setkání zaznělo 9 odborných přednášek, z nichž některé byly jen úvodem a lehkým nakouknutím do širších problematik přesahujících časové možnosti pracovního setkání. K těmto tématům se budou moci vedoucí pracovníci školních jídelen vrátit v průběhu nadcházejícího školního roku prostřednictvím kurzů a seminářů organizovaných odborem školství. 

Jaké nové informace a zajímavosti si mohli vedoucí školních jídelen odnést? Například jak zajistit objektivní spotřební koš, který se stane jejich průkazným materiálem v případě, že na školní jídelnu bude podán podnět nebo stížnost. Nebo proč je důležité umět správně číst etikety a jak předejít tomu, aby například jedna svačinka v podobě koblih s marmeládou nezvýšila dvojnásobně měsíční limit spotřeby cukru. S těmito a mnohými dalšími informacemi seznámila přítomné MVDr. Anna Niklová ze Státního zdravotního ústavu Praha. Její kolegyně Bc. Anna Packová představila systémy školního stravování v evropských zemích včetně stravovacích zvyklostí. Posluchači tak měli možnost nakouknout nejen do kuchyní, ale také do talířů ve školních jídelnách ve Finsku, Norsku, Velké Británii, Francii či Itálii, a zjistili, jaký rozdíl je mezi slovy „gurmán“ a „gurmet“. 

A jaká témata na letošním setkání zazněla? Jedním z témat, na které bude navazovat seminář, byla přednáška Aleny Stejskalové, DiS, ze společnosti HYGIENA NA TALÍŘI: „Funkční a smysluplný sanitační řád školní jídelny“. K tomuto tématu měli posluchači možnost využít odborných konzultací v průběhu celého pracovního setkání. Jak je již dobrým zvykem, ani tentokrát nechyběla konzultační místa v salonku, kde mohli vedoucí nerušeně probírat své dotazy a připomínky s odborníky na danou problematiku. Kromě konzultačního místa k HACCP, vnitřnímu a sanitačnímu řádu právě s Alenou Stejskalovou, byla zajištěna konzultační místa k pracovnímu právu pod odborným dohledem Marie Kučerové z odboru školství KrÚ Pk a k ekonomickým otázkám za přítomnosti pracovnic Ing. Ivany Procházkové a Kamily Burešové rovněž z odboru školství KrÚ Pk.

Proč nejsou nejhlučnější prostory ve školách chodby, ale školní jídelny, proč je hluk ve školních jídelnách rizikovým faktorem a jak jej eliminovat vysvětlila Ing. Iveta Králová ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon. Z České školní inspekce Zlínského inspektorátu přijela přednášet „Funkční a smysluplný vnitřní řád školní jídelny“ Ing. Marcela Matušincová, která připomněla důležitost tohoto dokumentu a vyzvala posluchače, aby po svém návratu na pracoviště svůj vnitřní řád stáhly z nástěnek a ověřili si, zda skutečně obsahuje nezbytné informace a je platným dokumentem. Upozornila na terminologii „veřejně přístupný“ a „prokazatelně seznámit“ a na dvou ukázkách vnitřního řádu předvedla, jak snadno se do takového dokumentu může dostat nečekané slovo „světec“. 

Mgr. Michal Desenský z Kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje přítomným připomněl, že všichni jsou „orgánem veřejné moci“ a seznámil je s důsledky této skutečnosti. Informoval je o spisovém a skartačním řádu, nastínil problematiku řádné dokumentace, skartace a archivace v podmínkách školní jídelny, vysvětlil, co to jsou „metadata“ a na koho se obrátit pro radu. Mgr. Lucie Fajfrová z odboru školství pak seznámila účastníky s Rejstříkem škol a školských zařízení z pohledu hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové organizace. Program uzavřel Ing. Bc. Vladimír Štefančík svými dvěma příspěvky věnovaným činnostem a připravovaným akcím odboru školství včetně dotačních titulů využívaných Pardubickým krajem a ke sběru statistických dat a připomněl vedoucím školních jídelen jejich každoroční úkol, letos vázaný na Den veteránů. 

A kolik účastníků na 3. pracovní setkání přišlo? Z řad škol a školských zařízení bylo přítomno 230 posluchačů, přičemž dvě třetiny (37 %) působí ve školních jídelnách mateřských škol, jedna pětina (23 %) na sloučených školách, 17 % posluchačů připadá na školní jídelny základních škol a 14 % na střední školy. 7 % účastníků bylo ze samostatných školních jídelen a 2 % z domovů mládeže. Z hlediska regionálního zastoupení byla jedna třetina účastníků (33 %) z Pardubického okresu, 29 % z okresu Ústí nad Orlicí, 21 % z okresu Chrudim a 17 % z okresu Svitavy. Celkový počet účastníků pracovního setkání včetně přednášejících, hostů a zástupců firem činil 258 osob. Pracovní setkání vedoucích školních jídelen se tak těší značné oblibě a letošní ročník byl opět nabitý novými a zajímavými informacemi. Poděkování patří nejen všem posluchačům za jejich zájem setkávat se na těchto pracovních akcích, přednášejícím za jejich vysokou odbornost a kvalitní přípravu, Univerzitě Pardubice za poskytnutí prostor pro konání akce, ale také zástupcům firem, kteří dotvořili příjemné prostředí a prezentovali své produkty a služby přímo na místě 3. pracovního setkání a v neposlední řadě pracovníkům odboru školství, kteří vytvořili zajímavou a informacemi nabitou akci organizačně zvládnutou do posledního detailu. Nezbývá než se těšit na příští rok na další pracovní setkání a nově získané informace v nadcházejícím školním roce aplikovat v praxi.

Mgr. Šárka Nováková

Ing. Bc. Vladimír Štefančík

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 1517

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x