Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 10. září 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Soutěž „Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování“

Nová soutěž „Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování“

Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyhlašuje 1. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol, nemocnic, domovů seniorů atd.

Soutěž má 4 kategorie:

- Nejchutnější svačinky v mateřských školách

- Nejchutnější hlavní pokrm v základních školách

- Nejlepší racionální pokrm

- Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+

Pro školní jídelny v České republice jsou určeny první dvě kategorie, které jsou volným pokračováním kulinářských soutěží.

Proč se soutěž koná

Smyslem tohoto klání je ukázat, že kuchařky a kuchaři ve školních jídelnách mají co nabídnout a práce pro ně není jen každodenní rutinou, ale umí být i zajímavá a kreativní. Chtěli bychom prezentovat, že stravování ve školních jídelnách je na vysoké úrovni a pracovníci těchto zařízení umí připravit stravu nejen kvalitní, ale zároveň chutnou a atraktivní pro žáky.

V letošním roce je soutěž rozdělena zvlášť pro jídelny mateřských škol a zvlášť pro jídelny základních škol, není určena pro jídelny středních škol. Každá kategorie má své vlastní téma. V přihlašovacím formuláři si přihlašující vybere svou kategorii a do té vloží recepty.

Téma soutěže pro MŠ

Kategorie: Nejchutnější svačinky v mateřských školách (Chutné, pestré a výživově hodnotné svačinky v MŠ)

Podmínky účasti v soutěži:

- Zájemci se mohou přihlašovat do 15. října 2018.

- K vyplněné přihlášce se přiloží naskenovaný jídelní lístek, ze kterého bude patrné, že svačinky prezentované na soutěži jsou v MŠ opravdu podávány, a rovněž fotografie jednotlivých svačinek.

- Svačinky musí být nanormovány na 10 porcí věkové kategorie 3–6 let, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.

- Cena za potraviny na přípravu jedné kompletní svačinky nesmí překročit 9 Kč, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.

- Každá ŠJ zašle požadované údaje pro 3 kompletní svačinky (2 slané a 1 sladkou) – moderní, nutričně hodnotné, a hlavně oblíbené dětmi z jejich MŠ.

- Finále soutěže se zúčastní dvoučlenný tým školní jídelny.

- Praktická část soutěže se bude konat 10. listopadu 2018 a zúčastní se jí soutěžící, kteří se umístí v korespondenční soutěži na prvních 10 místech.

Téma soutěže pro ZŠ

Kategorie: Nejchutnější hlavní pokrm v základních školách (Chutný a nutričně hodnotný hlavní pokrm)

Podmínky účasti v soutěži

- Zájemci se mohou přihlašovat do 15. října 2018.

- K vyplněné přihlášce se přiloží naskenovaný jídelní lístek, ze kterého bude patrné, že pokrm prezentovaný na soutěži je v ZŠ opravdu podáván, a rovněž fotografie pokrmu.

- Pokrm musí být nanormován na 10 porcí věkové kategorie strávníků 11–14 let, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.

- Cena za potraviny na přípravu jedné porce nesmí překročit 25 Kč (již poníženo o průměrnou cenu za polévku).

- Každá ŠJ zašle požadované údaje pro hlavní pokrm – moderní, nutričně hodnotný, a hlavně oblíbený žáky v jejich ZŠ.

- Finále soutěže se zúčastní dvoučlenný tým školní jídelny.

- Praktická část soutěže se bude konat 10. listopadu 2018 a zúčastní se jí soutěžící, kteří se umístí v korespondenční soutěži na prvních 10 místech.

Hodnotící kritéria

- Dodržení podmínek soutěže.

- Dodržení technologického postupu přípravy a jeho vhodnost pro danou věkovou kategorii ve školním stravování.

- Sladění menu po stránce výběru potravin, chutě, vůně a vzhledu (u korespondenčního kola dle kvalitních autentických fotografií).

- Dodržení finančního normativu.

- Celková vyváženost menu.

Forma a účast v soutěži

Soutěž je dvoukolová:

- korespondenční kolo probíhá od 22. 8. 2018 do 15. 10. 2018;

- finálové kolo vaření se koná 10. 11. 2018 zúčastní se ho 10 nejlepších týmů z každé kategorie.

Zúčastnit se může školní jídelna mateřské nebo základní školy, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení a provozovaná podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Finále

Proběhne v sobotu 10. listopadu v Praze v MAKRO akademii ve Stodůlkách. Týmy postupující do finále dostanou informaci k účasti emailem nejpozději do 31. 10. 2018. Bc. Miroslav Kubec – prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, kontinentální ředitel World Chefs pro centrální Evropu.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Soutěž „Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování“

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 2440

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x