Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 2. července 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výkaz Z 17-01 VÝKAZ o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2021

Povinnost podávat údaje stanoví § 28, odst. 5. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2021 a následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem zařízení (tištěná forma výkazu s razítkem a podpisem – zaslat poštou nebo před datovou schránku).

Předkládací cesta – zpracovatelské místo je:

  • Zařízení zřizovaná krajem, církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou či fyzickou osobou odbor školství krajského úřadu.
  • Zařízení zřizovaná obcí nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Zařízení zřizovaná MŠMT je přímo MŠMT.

Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby školskému zařízení metodickou a technickou pomoc.

Statistický Výkaz o činnosti zařízení školního stravování se vyplňuje podle stavu k 31. 10. 2021

Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Bližší informace jsou k dispozici na:

  • Ing. Bc. Vladimír Štefančík – KrÚ Pk OŠ – telefon +420 466 026 214, e-mail vladimir.stefancik@pardubickykraj.cz
  • www.msmt.cz (odkaz – Statistika školství – Sběry statistických dat – Regionální školství – Výkonové výkazy řady S, Z, R)
  • http://sberdat.uiv.cz/login (odkaz – Informace)

Výkaz

  Název výkazu

Podle stavu k

Škola/zařízení

Správní úřad

Z 17-01

  O činnosti zařízení školního stravování

31. 10. 2021

11. 11. 2021

22. 11. 2021

 

Termíny ve sloupci „Škola/zařízení“ jsou závazné pro školy a školská zařízení. Školy zřizované MŠMT odešlou elektronicky data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí odešlou elektronicky data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností.

Odbory školství obcí a KrÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT nejpozději do termínu uvedeného ve sloupci „Správní úřad".

Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 1123

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x