Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání a školní výlety

Publikováno: 1. ledna 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Centra vzdělávání dospělých

UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.

Střední a vyšší odborné školy disponují schopnými učiteli a dobrým materiálním zázemím, cílevědomě rozvíjejí svou profesionalitu. To jim dovoluje rozšířit svou nabídku o vzdělávací programy pro dospělé. Posláním projektu UNIV je podpořit pedagogické pracovníky, zřizovatele, sociální partnery a obyvatele krajů při proměně škol na místní centra celoživotního vzdělávání. www.univ.nuov.cz


UNIV 2 Kraje - Proměna škol v centra celoživotního učení.

Cílem projektu UNIV 2 Kraje je přeměna středních škol v místní centra celoživotního učení, která budou vedle svých žáků vzdělávat také dospělé. V Pardubickém kraji se do projektu zapojilo 23 středních škol, z nichž každá vytvořila 3 vzdělávací programy pro dospělé. Tyto programy jsou určeny buď pro pracovníky konkrétních firem, které spolupracovaly na tvorbě vzdělávacího programu, nebo pro klienty úřadu práce a nebo pro veřejnost, která dané vzdělávání považuje za přínosné pro svůj další rozvoj. www.univcz.cz


UNIV 3 - Zkvalitňuje systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Cílem projektu je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.
Projekt směřuje ke dvěma cílovým skupinám, kterými jsou „účastníci dalšího vzdělávání“ (tedy rekvalifikačních programů a pilotního ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení) a „pracovníci vzdělávacích institucí“ (tedy škol a dalších vzdělávacích institucí).
Cílem aktivity je připravit 350 modulově koncipovaných rekvalifikačních programů. Programy budou připraveny zejména podle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací , popř. podle potřeb odboru VOŠ a dalšího vzdělávání MŠMT (např. programy zaměřené na rozvoj klíčových/přenositelných kompetencí, jazykových kompetencí apod.). Uvedené programy budou po ukončení projektu veřejně přístupné všem žadatelům o akreditaci a budou využívány i pro potřeby akreditace programů dalšího vzdělávání. Programy budou připravovány do projektu zapojenými pracovníky vzdělávacích institucí - škol a vzdělávacích společností tak, aby vyhovovaly oběma skupinám poskytovatelů a přitom splňovaly požadavky kladené standardy NSK a zohledňovaly, pokud to bude možné, doporučení úřadu práce.
Projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014. www.nuv.cz/univ3


Tisk
Centra vzdělávání dospělých

Rubriky: Další vzdělávání a školní výletyPočet zobrazení: 5219

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x