Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání a školní výlety

Publikováno: 7. prosince 2015
Ohodnotit článek:
1.0

Plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení 2009-2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá vládě závěrečnou zprávu o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení ČR, které bylo realizováno v letech 2009-2015.

Závěrečná zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009-2015 byla zpracována na základě usnesení vlády z roku 2009. Zpráva shrnuje a hodnotí hlavní aktivity vedoucí k naplňování cílů implementačního plánu za celé období. Kromě obecného shrnutí jsou ve zprávě uvedeny také podrobnější informace o plnění jednotlivých opatření v působnosti MŠMT, ostatních dotčených resortů a krajů.
Řada opatření byla v rámci implementačního plánu prioritně zaměřena na nízko kvalifikované či sociálně znevýhodněné skupiny populace. Realizace Strategie celoživotní učení měla proto velice pozitivní sociální vliv a dopad. Velká část opatření byla podporována z prostředků Evropského sociálního fondu. Na MŠMT byly projekty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Závěrečná zpráva o plnění implementačního plánu shrnuje mnoho dílčích cílů, které byly v uplynulém období splněné. Mezi ně patří například podpora kurikulární reformy, legislativní ukotvení principu inkluzivní školy, dokončení reformy maturitní zkoušky a nové závěrečné zkoušky v systému odborného vzdělávání. V neposlední řadě došlo k rozvoji Národní soustavy kvalifikací, kterou běžně využívají nejen úřady práce a živnostenské úřady, ale i soukromé firmy. Národní soustava kvalifikací se stala určující normou při udělování akreditací kurzům dalšího vzdělávání se zásadním dopadem do celého systému rekvalifikací.

Tisk
Plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení 2009-2015

Rubriky: Další vzdělávání a školní výletyPočet zobrazení: 1816

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x