Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání a školní výlety

Publikováno: 2. září 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v České republice ve školním roce 2015/2016

Přání téměř 85 procent dětí ze 12 českých škol zapojených do projektu Škola dotykem se splnilo. I v novém školním roce budou používat ve výuce tablety a další dotykové technologie. V rámci projektu vznikají na zapojených školách školicí centra, na kterých budou probíhat bezplatné semináře pro všechny učitele. Práci s moderními technologiemi a digitálním vzdělávacím obsahem a jejich zapojení do výuky si tak budou moci vyzkoušet i učitelé z jiných škol.

Projekt Škola dotykem realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho pokračování pozitivně přijala nejen většina žáků a studentů zapojených škol, ale také učitelé, kteří tablety a digitální vzdělávací obsah po celý minulý školní rok ve výuce používali. Navíc budou nově školit v digitálních učebnách také své kolegy z ostatních škol. Na ukázkových hodinách si pak zájemci budou moci vyzkoušet školní výuku se zapojením moderních dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu.

„Chystáme se navázat na naši práci a zkušenosti získané v minulém roce. Práce s pomocí tabletů v jednotlivých ročnících je pro učitele, ale hlavně pro žáky velmi atraktivní. Již nyní se na práci s tablety velmi těší. Rádi bychom pronikli do mnoha aplikací, které nám využití operačního systému umožňuje,“ uvedla Dana Hartlová, učitelka ZŠ Závodu Míru v Pardubicích a její kolegyně Alena Maixnerová dodala: „Zároveň bychom chtěli propracovat efektivitu práce s tablety tak, aby se staly skutečnou pomůckou výuky a pro nás učitele „hnací“ silou nikoliv „brzdou“ průběhu výuky. Stát se součástí školícího týmu pro další zájemce o práci s tablety při výuce je pro nás výzvou. Chceme se pokusit předat své zkušenosti a motivovat kolegy na jiných školách v regionu.“

Během nadcházejícího školního roku bude na zapojených školách využívat tabletové třídy více žáků i učitelů pro výuku dalších předmětů. „Školicí centra na 12 školách vznikají pod názvem Škola dotykem AKADEMIE. Představí se v nich proškolení lektoři, kteří moderní technologie do svých hodin aktivně začleňují a předvedou možnosti smysluplného využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce,“ konstatoval Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Škola dotykem je výzkumným projektem, proto i v tomto školním roce proběhne na 12 zapojených školách výzkumné šetření. „Na začátku a konci školního roku 2015/2016 absolvují žáci a učitelé šetření s cílem zmapovat vnímání a dopady využívání dotykových technologií ve výuce. Věřím, že výsledky budou stejně pozitivní, jako tomu bylo u výzkumného šetření, které probíhalo v loňském školním roce,“ sdělil Michal Orság.

Výsledky výzkumného šetření po prvním roce trvání projektu Škola dotykem ukázaly, že hodiny v digitální třídě bavily 97 procent žáků prvního stupně a 93 procent se pomocí tabletů naučilo novým dovednostem. Až 81 procentům žáků druhého stupně připadaly hodiny zajímavé a stejné procento dotázaných nesouhlasilo s tvrzením, že jsou hodiny v digitální třídě obtížné. Celkově se 85 procent dětí vyjádřilo, že chce ve výuce s tablety pokračovat. Většina by navíc uvítala převedení učebnic do elektronické podoby, a používala tablety ve škole ve více hodinách a nosila si je domů. Výsledky výzkumu byly prezentovány na červnové konferenci ŠKOLA DOTYKEM živě, které se zúčastnilo na 300 učitelů, zástupců odborné veřejnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vlády České republiky a zahraničních odborníků.

Vedle 29 žáků prvního stupně, 273 žáků druhého stupně a studentů gymnázií bylo do výzkumného šetření v prvním ročníku projektu zapojeno také téměř 90 učitelů. Ti uvedli, že v průběhu trvání projektu došlo u žáků ke zvýšení motivace, aktivity, samostatnosti a do výuky se zapojily i slabší děti. Výzkum dále ukázal, že tablet výrazně napomáhá inkluzi žáků – ať už se speciálními vzdělávacími potřebami, problémovým chováním či poruchami pozornosti. Rozšiřuje také možnosti individualizované výuky nadaných žáků.

O projektu Škola dotykem
Ve školním roce 2015/2016 bude projekt Škola dotykem rozšířen o Školu dotykem AKADEMIE, Školu dotykem UNIVERZITA a Školu dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek, další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř
EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Jejím hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Přináší také učitelům možnost získat praktické dovednosti absolvováním školení a vyzkoušet si práci s nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi, digitálním vzdělávacím obsahem a metodickými materiály. Více na www.edulabcr.cz.

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd., inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, tiskáren, lékařského vybavení, síťových systémů, polovodičů a LED řešení. Vedeme také v oblasti Internetu prostřednictvím, mimo jiné, našich iniciativ Digital Health a Smart Home. Zaměstnáváme 307 000 lidí v 84 zemích s ročním obratem 196 mld. USD. Chcete-li zjistit více, navštivte naše oficiální webové stránky na adrese www.samsung.com a náš oficiální blog na global.samsungtomorrow.com.
Samsung se snaží svým vlivem v inovacích a technologiích přispět k lepší společnosti. Skrze programy v rámci společenské odpovědnosti, jako jsou Digital Academies a Smart Classrooms, usilujeme o zlepšení školních i pracovních poměrů napříč celou Evropou. Programy se v každé zemi pokoušíme ušít na míru, aby co nejlépe odpovídaly tamnímu trhu. Více informací naleznete na
www.samsung.com/cz/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/index.html.

Tisk
Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v České republice ve školním roce 2015/2016

Rubriky: Další vzdělávání a školní výletyPočet zobrazení: 1617

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x