Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další zájmová činnost a tábory

Publikováno: 4. října 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - výzva pro rok 2019

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (MŠMT) - výzva pro rok 2019

Podpora pomocí Programů MŠMT bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.

Činnosti podporované v rámci programů:

 • vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých NNO,
 • vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež,
 • významné mezinárodní a celostátní akce určené dětem a mládeži,
 • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
 • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
 • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
 • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,
 • mezikulturní dialog.

Prioritami výzvy na rok 2019 jsou:

 • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, přímého kontaktu s přírodou, výživy apod.,
 • podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů,
 • podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru,
 • podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Kompletní znění programů naleznete v příloze níže.

Žádosti o dotaci pro rok 2019 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese isprom.msmt.cz, a to do 31. 10. 2018. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT.

Další metodické pokyny jsou zveřejněny na www.msmt.cz/mladez.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - výzva pro rok 2019

Rubriky: Další zájmová činnost a táboryPočet zobrazení: 3126

Tagy:

Silvie AnýžováSilvie Anýžová

Další příspěvky od Silvie Anýžová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x