Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 16. února 2016
Ohodnotit článek:
5.0

Jak souvisí příroda a paragrafy? Skautům napoví příručka

Jak se přírody a našeho vztahu k ní dotýkají zákony a vyhlášky? Odpovědi přináší publikace „Příroda a paragrafy“. Junák Pardubický kraj plánuje již třetí vydání této příručky určené pro vedoucí oddílů, táborů a organizačních jednotek Junáka v Pardubickém kraji. Několik výtisků poputuje i do vybraných knihoven, kniha tak bude dostupná i veřejnosti.

„Oproti stávajícím dvěma vydáním původní příručky bude zaktualizována a rozšířena zejména v části věnující se ochraně dřevin a účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. Příručka má význam jak pro „běžné“ využití vedoucích dětských skautských kolektivů, aby si při své činnosti byli vědomi právních omezení činnosti v přírodě, tak poskytuje návod, jak efektivně jednat s orgány veřejné správy a aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí,“ uvedl autor publikace Tomáš Vítek.

Příručka seznámí čtenáře zejména s předpisy, které představují jisté restrikce pro činnost oddílů (zakázané činnosti v lesích, ochranné podmínky zvláště chráněných území, nakládání s vodami…), předpisy a pravidly upravujícími komunikaci s orgány ochrany životního prostředí, předpisy umožňujícími získat informace o životním prostředí a předpisy umožňujícími zapojit se do rozhodování ve věcech životního prostředí.

Příručka má mít zhruba 150 stran, včetně fotografií, ilustrací a příloh. Vyjde ve zhruba 250 výtiscích, vydání je plánováno na začátek roku 2016. Několik výtisků poputuje i do vybraných veřejných knihoven, aby byla dostupná i široké veřejnosti.

Aktualizace a dotisk příručky byly realizovány v rámci projektu Environmentální výchova ve skautských oddílech, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Tisk

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 1495

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Koordinátorem EVVO je Ekocentrum PALETA, které k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál www.ekovychova.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, granty, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.