Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 10. září 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2019-20 pro Pardubický kraj

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem je  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin…) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i jen úspěšní řešitelé) krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové atd.)

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola (možná je výměna max. jednoho člena týmu). Národní kolo se uskuteční v termínu 4. 5. – 7. 5. 2020.

Letošní krajské kolo v Ekocentru PALETA V Oucmanicích proběhne v termínu 6. – 7. 11. 2019. Kromě samotného testování a plnění úkolů budou součástí akce i další aktivity, přednášky či zábavný program k dané tematice. Informace pro účastníky, doporučené zdroje a další materiály budou zaslány obratem, jakmile budou vyvěšeny na stránkách ekolympiády, nebo je lze též nahlédnout na stránkách: http://www.ekolympiada.cz/o-soutezi/.

Téma letošního ročníku je "Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech".

V příloze najdete:

  • celostátní propozice soutěže,
  • přihlášku.

Hlásit se mohou 3-členné týmy středoškolských studentů. Z každé školy bude přednostně brán 1 tým, ale hlásit se mohou až týmy 3. Nebude-li kapacita naplněna, vezmeme i druhé týmy, případně i třetí týmy z daných škol. V případě většího zájmu, než je kapacita, mají přednost včasnější přihlášky. Přihlášky posílejte nejpozději do 30. 9. 2019 na e-mail: kindlova.paleta@seznam.cz.

Předpokládaný poplatek bude cca 550 Kč pro všechny zúčastněné včetně pedagogického doprovodu (bude upřesněno). Jedná se o příspěvek na vzdělávací doprovodný program, ubytování, a stravu (večeře, obědy).

Podrobné informace, harmonogram akce, zadání domácího úkolu, informace o způsobu platby atd. budou zaslány přihlášeným po ukončení přihlašování, nejpozději 1. 10. 2019. Do té doby mohou studenti dle přiložených informací a doporučených zdrojů studovat téma.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 525

Tagy:

Lucie HostinskáLucie Hostinská

Další příspěvky od Lucie Hostinská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.