Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 19. února 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO zaměřený na pedagogy MŠ

Specializační studium realizuje  Středisko ekologické výchovy  SEVER  ve spolupráci s  Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA a Ekocentrem PALETA Pardubice za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.

Studium je realizováno prezenční formou a zahrnuje 250 hodin přímé výuky. Proběhne ve dvou pětidenních a čtyřech čtyřdenních blocích a  bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT. Studium je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku.

Důraz je kladen na osvojování si aktivních metod a forem vzdělávání, rozvoj kritického a tvořivého myšlení ve výuce a uvádění příkladů dobré praxe. Cílem je úzké propojení odbornosti s praxí a využitelnost předávaných námětů a informací ve školách účastníků. V rámci specializačního studia účastníci navštíví i jiná střediska ekologické výchovy, MŠ zabývající se environmentální výchovou a prostřednictvím terénní exkurze i přírodně zajímavé lokality.

Zájemci o studium, hlaste se obratem (nejpozději do 15. 4. 2019)  na adresu: ekocentrum@paleta.cz,  do předmětu napište "přihláška do spec. studia" a přiložte vyplněnou přihlášku.

Více informací, podrobný harmonogram a přihlášku naleznete v příloze.

 

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 740

Tagy:

Lucie HostinskáLucie Hostinská

Další příspěvky od Lucie Hostinská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.