Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 19. listopadu 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Proběhl 18. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje

6. listopadu 2018 uspořádal krajský koordinátor EVVO Ekocentrum PALETA, z. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem 18. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. Akce se konala v pardubickém ABC Klubu a byla zároveň školením koordinátorů EVVO.

Konference se zúčastnilo celkem 89 hostů, z čehož většinu tvořili školští koordinátoři EVVO z mateřských a základních škol. 

Během dopoledních prezentací se účastníci dozvěděli o aktuální situaci EVVO v Pardubickém kraji a ČR, grantových programech a dalších zdrojích financování EVVO. Dále byly představeny zajímavé projekty: Zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů pocházejících z provozů školních jídelen, kompostování (Ing. Petr Plíva, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky), Ekoškola (Silvie Vacková, DiS.), představení publikace Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě (Petra Formánková, Ekocentrum PALETA) a představení mobilní aplikace BioLog pro školy (Zuzana Růžičková, AOPK). Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek, které se zúčastnilo celkem 60 škol. Většina z nich se umístila v kategorii „Školy s dobrou úrovní environmentální výchovy“ (39 škol), do kategorie „Školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy“ se dostalo 15 škol a 6 škol dosáhlo kategorie nejvyšší – „Školy s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy.“ Mezi koordinátory EVVO na těchto školách bylo jako odměna za celoroční úsilí rozdáno 80 000 Kč.

Doprovodným programem dopoledne byla prezentace škol a středisek EV, která probíhala v přísálí. Zde si účastníci také mohli nakoupit pomůcky, literaturu či Fair Trade výrobky.

Po obědě následovaly v Natura parku, budově Ekocentra PALETA s interaktivní expozicí o soustavě Natura 2000, čtyři praktické dílny a semináře: Co je to badatelsky orientovaná výuka (BOV) a co žákům přináší?, Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě, Seznamte se s Ekoškolou a Vzdělávání v lese a hry intuitivní pedagogiky. Všichni zúčastnění si tak domů odnesli nejen certifikát, ale jistě také spoustu přínosných informací.

Akce byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 1180

Tagy:

Lucie HostinskáLucie Hostinská

Další příspěvky od Lucie Hostinská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.