Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 28. ledna 2014
Ohodnotit článek:
5.0

Žáci se učí nakládat s elektroodpadem, v prvním pololetí odevzdali 7 408 kg elektra

Děti v českých školách se učí, jak nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči. Za první pololetí odevzdaly školy zapojené do projektu Zelená škola 7 408 kilogramů elektroodpadu. Učitelé navíc oceňují vzdělávací program zaměřený na ekologii, který v rámci projektu prakticky přispívá ke zvýšení sběru elektrozařízení. Kladný ohlas vzbudily interaktivně pojaté výukové materiály. 

Hlavním cílem vzdělávacího programu, do kterého se k dnešnímu dni zapojilo 48 Zelených škol, je především zvyšování ekologického cítění dětí a motivace ke třídění odpadu i aktivní ochraně přírody. Právě u elektroodpadu je přitom povědomí o nutnosti jeho třídění poměrně malé. K řádné recyklaci jej odevzdává jen přibližně třetina Čechů. Řada lidí přitom ani netuší, proč by měli staré spotřebiče recyklovat, což se projekt snaží změnit. 

„Význam projektu vidím v tom, že musíme děti i dospělé naučit, že elektroodpad nepatří do popelnice, protože obsahuje značné množství materiálů, které se dají recyklovat a opět využít,“ uvedl Ondřej Kosař, učitel ze Základní a mateřské školy Herálec, která je do projektu Zelená škola zapojená. „Většina dospělých se v otázkách ekologického zaměření příliš neorientuje. K našemu velkému překvapení v mnoha rodinách není třídění odpadu bráno jako samozřejmost,“ upozornila jedna z vyučujících z Mateřské školy Sluníčko – Montessori v Brně. 

Jak potvrzují ředitelé a učitelé zapojených škol, projekt přispívá k větší míře odpovědnosti nejen u dětí, ale i u jejich rodičů a vyučujících. „Naše škola leží mimo centrum města a sběrný dvůr je pro nás hůře dosažitelný. Tento systém sběru nás proto oslovil. Sběrný box na elektroodpad v naší škole využívají nejen děti a jejich rodiny, ale i učitelský sbor a lidé v blízkém sousedství školy,“ uvedla Marie Magerová ze Základní a mateřské školy Ivančice – Němčice. „Troufám si říci, že díky tomuto projektu nekončí drobné elektrospotřebiče a baterie v běžném komunálním odpadu, jak tomu bylo dříve,“ doplnila. 

Aby si děti uvědomily, proč je důležité třídit elektroodpad, jsou v rámci vzdělávacího programu seznámeny se zajímavými souvislostmi z výroby elektrozařízení, těžby použitých surovin i s vlivem použitých materiálů na životní prostředí. Vše je jim přitom vysvětleno na elektropřístroji, který je jim nejbližší, tedy na mobilním telefonu. „Největší ohlas ve třídě vzbudily informace o mobilních telefonech. Žáky zaujalo, kolik chemických prvků a kovů je potřeba na výrobu jednoho telefonu. A dále informace o tom, jak se telefon recykluje a znovu se třídí na jednotlivé materiály, které v něm byly použity. Telefon si žáci v rámci výuky mohli také rozebrat a jednotlivé součástky si zblízka prohlédnout,“ sdělila ředitelka Základní školy Sluníčko – Montessori.  

V rámci interaktivní výuky měli žáci možnost zahrát si v terénu různé hry zaměřené na třídění odpadů. Pro menší děti má program připravené pexeso a omalovánky s ekologickou tematikou. Závěr celého programu byl zakončen velkou sběrovou akcí starého elektra. „V průběhu sběrových akcí mohly děti a jejich rodiny přinést do školy nejen drobný elektroodpad, který se vejde do sběrného boxu umístěného v každé zapojené škole, ale také velké domácí spotřebiče. Za první pololetí letošního školního roku bylo ve školách odevzdáno 7 408 kilogramů elektroodpadu,“ doplnil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená škola realizuje. 

O výukovém programu v rámci projektu Zelená škola 

Vzdělávací program zaměřený na téma recyklace. 

Cílem programu je vzdělat žáky, poskytnout pedagogům ucelené informace k tématu třídění elektroodpadu a zároveň předat k ekologické likvidaci elektroodpad ze škol a rodin žáků. 

Projekt zahrnuje 8 vzdělávacích aktivit a je zakončen sběrnou akcí s reflexí celého programu. 

Jednotlivé aktivity mají časovou náročnost cca 20 minut. Lze je realizovat samostatně nebo sloučit tak, aby dohromady tvořily 1 výukovou hodinu. 

Pro učitele jsou připraveny přehledně zpracované výukové podklady a nové zajímavé informace z oboru. 

Žáci se v rámci programu učí o životním cyklu mobilu, seznamují se se souvislostmi, které jsou spojeny s jeho výrobou a dopravou ke spotřebiteli, a prozkoumávají, z čeho se mobil skládá. 

Závěrečná sběrová akce je obvykle naplánována na Den Země, 22. dubna. 

K programu jsou připraveny omalovánky a pexeso s tématikou recyklace vyřazených elektrozařízení a baterií. 

O projektu Zelená škola 

Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 300 škol z celé České republiky.

O zapojení do projektu  

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.  

Dokumenty ke stažení

Tisk
Žáci se učí nakládat s elektroodpadem, v prvním pololetí odevzdali 7 408 kg elektra

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 1335

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Koordinátorem EVVO je Ekocentrum PALETA, které k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál www.ekovychova.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, granty, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.