Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 23. června 2016
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Zelené školy odevzdaly k recyklaci téměř 30 tun elektra. Nejvíce vysbíraly školy na jižní Moravě

Školní rok se blíží k závěru a 371 školám zapojeným do projektu Zelená škola se dosud podařilo vysbírat téměř 30 tisíc kilogramů vysloužilých elektrospotřebičů. Nejčastěji se odevzdávaly osobní počítače, monitory a další výpočetní technika. Nejaktivnějšími sběrači se staly školy v Jihomoravském kraji, odkud se odvezlo celkem 7,5 tuny elektra.
Podle aktuálních statistik skupiny REMA bylo v rámci projektu Zelená škola, který se zaměřuje na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách, v letošním školním roce doposud vysbíráno téměř 30 tun vysloužilého elektra. „Nejvíce se letos na školách odevzdávaly osobní počítače a CRT monitory, poté následovaly televizory, tiskárny a kopírky,“ upřesnil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která zajišťuje zpětný odběr elektra a baterií a je iniciátorem projektu Zelená škola.

Nejaktivnějšími sběrači se v letošním školním roce staly školy v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Jenom v těchto školách bylo vysbíráno téměř 17 tun vyřazených elektrospotřebičů. „Očekáváme, že celkové číslo vybraného elektroodpadu ve školách napříč republikou ještě vzroste. Před koncem školního roku a také během prázdnin nastává úklid a školy se ve velkém zbavují starých nepotřebných zařízení,“ doplnil Vandrovec.
Nejvíce Zelených škol zapojených do projektu lze aktuálně nalézt v Praze, odkud je 21 % zapojených institucí, a v Moravskoslezském kraji, kde se nachází 18 % zapojených škol. Jihomoravský a Ústecký kraj mají shodně 10,5 % zelených škol. Pětina škol zařazených v programu také využívá ekologické vzdělávací programy zaměřené na téma recyklace. „Zatímco děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol se o recyklaci učí hrou pomocí pexesa a omalovánek, žákům na druhém stupni základních a v nižších ročnících středních škol je určen speciální program Zelená škola, jehož cílem je poskytnout ucelené informace k tématu elektroodpadu,“ upřesnil David Vandrovec.

Projekt Zelená škola funguje už pátým rokem a jeho cílem je motivovat žáky mateřských, základních a středních škol k ekologickému chování. Aktuálně zahrnuje 371 škol s celkovým počtem 444 sběrných míst. V participujících školách jsou celoročně umístěny sběrné boxy na drobné elektro a baterie. Žákům, učitelům i rodičům je tak dostupná snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru. Jejich pravidelný svoz a následné předání k ekologickému zpracování je v rámci projektu Zelená škola poskytováno zdarma.

O projektu Zelená škola

Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 350 škol z celé České republiky. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a. s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.
Tisk
Zelené školy odevzdaly k recyklaci téměř 30 tun elektra. Nejvíce vysbíraly školy na jižní Moravě

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 1499

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Koordinátorem EVVO je Ekocentrum PALETA, které k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál www.ekovychova.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, granty, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.