Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 5. prosince 2011
Ohodnotit článek:
5.0

pondělí 5. prosince 2011

Země a život - pracovní list - 6. ročník

 

VY­­_52_INOVACE_291

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Předmět:                 Přírodopis

Tematický okruh:   Obecná biologie a genetika             

Ročník:                    6. 

Název materiálu:    Země a život  

Metodika:                Žáci si opakují již probrané učivo formou otevřených i uzavřených otázek a        

                                 využívají znalostí i z jiných oborů (např. matematika). Tento list může být        

                                 vypracováván jak skupinově, tak individuálně. Výsledky jsou kontrolovány

                                 společně s kantorem. Pracovní list by měl v žácích rozvíjet tyto klíčové

                                kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské. K práci

                                využívají žáci pouze svých znalostí a dovedností.

 

Autor:                     Mgr. Petra Adamová, ZŠ Prodloužená 283, Pardubice        

 

 

 

1. Jak se jmenuje vědní obor, zabývající se zkoumáním živé přírody? (vyberte jednu správnou odpověď z následujícího):                                                                                                            ( 1.b)

a) geologie

b) matematika

c) biologie

d) fyzika

 

2. Vyjmenujte minimálně 3 podobory BIOLOGIE (zapište do připraveného řádku)

 

……………………………………………………………………………………………………………….. (3b.)

 

3. Uvedené pojmy seřaďte vzestupně tak, aby platila VĚDECKÁ TEORIE vzniku a vývoje života na Zemi.                                                                                                                                           (4.b)

 

Organické látky (bílkoviny); mnohobuněčné organismy; neživá příroda; primitivní organismy

 

 

 

 

 

4. Slunce a planety, které ho obíhají, tvoří společně jakou soustavu? (Vypočítejte příklady a z přiřazených písmen získáte tajenku                                                                                     (8.b)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1.          27                          2.      56                             3.     139                               4.      979                    

            .  9                                 . 13                                    . 405                                   . 1168

5.          256 : 16 =                                                        6. 18 063 : 27 =

 

 

 

 

7.         576 + 1 379 =                                                  8. 29 335 – 29 276 =

 

 

 

 

 

 

 

56 295  = U

 

 

668 = Z

 

 

669 = Č

 

 

728 = L

 

 

56 298 = E

 

 

243 = S

 

 

1955 = N

 

 

59 = Í

 

 

16 = E

 

 

523 = M

 

 

2 336 = Ě

 

 

1 143 472 = N

 

 

 

5. V následujících řádcích písmen hledejte jména planet, obíhajících okolo Slunce. (Nalezené planety zapište do připravených řádků)                                                                                      (4.b)

 

 

Pvenušelannnnersaamrmemerkurvsaeaapletminizeměmmkolosmarsuranjkelkusneptunasewwwlcdejeiwjupiterbndjremkslasaturnemmrrtw.

 

 

……………………………………….                                   ………………………………………………

 

……………………………………….                                   ………………………………………………

 

………………………………………                                    ………………………………………………

 

……………………………………….                                   ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Celkový počet bodů / získaný počet bodů:              20 /

 

 

Použité zdroje:

ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1. Praha 2 : SPN, 2002. 103 s. ISBN 80-7235-068-4.

 

Vytvořeno dne: 13.9.2011

Tisk
Země a život - pracovní list - 6. ročník

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 3175

Tagy:

Jiří HlavaJiří Hlava

Další příspěvky od Jiří Hlava

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Koordinátorem EVVO je Ekocentrum PALETA, které k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál www.ekovychova.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, granty, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.