Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 5. prosince 2011
Ohodnotit článek:
3.5

pondělí 5. prosince 2011

Země a život - pracovní list - 6. ročník

 

VY­­_52_INOVACE_292

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Předmět:                 Přírodopis  

Tematický okruh:   Obecná biologie a genetika              

Ročník:                    6.                

Název materiálu:    Země a život II 

Metodika:               Tento pracovní list slouží k opakování probraného učiva. Žáci si zde ověřují 

                                své znalosti v podobě otevřených vybavovacích a uzavřených testových

                                úloh. Pracovní list je určen k individuálnímu vypracování. Výsledky jsou         

                                poté kontrolovány společně s vyučujícím. Tento list by měl v žácích rozvíjet

                                tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní a k řešení problémů.        

Autor:                     Mgr. Petra Adamová, ZŠ Prodloužená 283, Pardubice        

 

 

 

 

1. Nakreslete a popište stavbu zemského tělesa (ZEMĚKOULE).                                              (3b.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jak se nazývá „vzdušný obal“ Země?                                                                                       (1b.)

a) hydrosféra

b) ozonosféra

c) pedosféra

d) atmosféra

 

 

3. Jakými plyny je dnešní „vzdušná sféra“ tvořena, uveďte ke každému z plynů i procentuální zastoupení (odpovědi zaneste do připravených řádků).                                                              (3b.)

 

1…………………………………………………………………………………………     …………..%

 

2…………………………………………………………………………………………     …………..%

 

3…………………………………………………………………………………………     …………..%

 

 

4.a) Vysvětlete pojem OZONOSFÉRA.                                                                                           (2b.)

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.b) Dále uveďte funkci této sféry a děje nebo prostředky, které ozonosféru poškozují. (min. 2b)

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.c) Nakonec se zamyslete nad tím, jakým způsobem lze ozonosféru chránit.                (min. 1b)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

5. Vyplňte níže uvedenou křížovku a tajenku vepište do vytvořeného místa ve větě.              (7b.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.

 

 

 

          ´

 

 

 

 

 

 

 

     5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. reakce organizmu na podnět z okolního prostředí (teplota, světlo, zvuk, pach)……..

2. přenos konkrétních znaků z jedné generace na druhou…………….

3. evoluce neboli ……

4. přemisťování organismů z místa na místo………………

5. činnost, při níž vzniká energie, důležitá pro všechny životní funkce………………….

 

Pomůcka: vývoj, dědičnost, dýchání, dráždivost, pohyb

 

 

Jedná se o základní projevy všech ……tajenka………………………organizmů. Krom výše

 

uvedených znaků (základních projevů), uveďte i ostatní znaky -------tajenka--------------------organizmů:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

                                              

Celkový počet bodů / získaný počet bodů:              20 /

 

 

Použité zdroje:

ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1. Praha 2 : SPN, 2002. 103 s. ISBN 80-7235-068-4.

 

Vytvořeno dne: 20.9.2011

 

Tisk
Země a život - pracovní list - 6. ročník

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 3236

Tagy:

Jiří HlavaJiří Hlava

Další příspěvky od Jiří Hlava

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Koordinátorem EVVO je Ekocentrum PALETA, které k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál www.ekovychova.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, granty, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.