Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 2. srpna 2016
Ohodnotit článek:
5.0

V Lázních Bohdaneč chtějí postavit novou sportovní halu pro ZŠ i veřejnost

Změny ve vedení města Lázně Bohdaneč

Dne 30. června došlo k významným změnám ve vedení města Lázně Bohdaneč. Zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání zvolilo nového starostu Ing. Miloše Karafiáta, místostarostu Ing. Bc. Vladimíra Šebka a dva členy rady města Ing. Josefa Štěpanovského a pana Luboše Vomlela. S ohledem na ukončení koaliční smlouvy se na nové spolupráci dohodly politická hnutí a strany Pro Bohdaneč, Změna pro Lázně Bohdaneč, ODS, KDU-ČSL a ČSSD.

Nový starosta popisuje záměr postavit sportovní halu

Nějak podobně by mohl vypadat interiér nové sportovní haly ve městě Lázně Bohdaneč Již řadu let se v různých dokumentech, zápisech a jednáních v Lázních Bohdaneč objevuje záměr výstavby sportovní haly. Skutečnost, že v 21. století je ve městě základní škola, která není vybavena venkovními sportovišti a odpovídajícími krytými prostory pro sportovní aktivity, je ostudná. Úspěšně můžeme pochybovat o naplňování učebních osnov, když žáci ztrácejí čas přemísťováním se na hodiny tělesné výchovy do 300 m vzdálené sokolovny. Kolik času jim asi zůstane na samotné cvičení? Navíc tento objekt byl postaven také před více než sto lety jako víceúčelové zařízení a dnes neumožňuje plně provozovat širokou paletu soudobých sportů. Je na místě položit si otázku, proč místní děti dojíždějí do škol v Pardubicích? Není jedním z důvodů mimo jiné také celkový technický stav a zázemí ZŠ? Můžeme se dále ptát, jaké podmínky nabízíme našim dětem pro využití volného času, když máme pro zimní období k dispozici zase jen sokolovnu. Jaké sporty se v našem městě mohou provozovat celoročně? Jaké soustavně? Jaké na výkonnostní úrovni? Stále mluvím o dětech, ale co my, dospělí?

V koncepčním dokumentu z roku 2011 Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011-2027 (dále Strategický rozvoj města) se jako jedna ze slabých stránek hned v několika souvislostech uvádí nedostatek sportovních ploch pro potřeby ZŠ a pro sport vůbec. Už v předchozím volebním období byla snaha tento stav řešit. Jasným dokladem je existence projektu na stavbu tělocvičny včetně vydaného stavebního povolení. Výstavba nebyla zahájena a jsem rád, že se stavět nezačalo. Proč? Již v jarním období roku 2015 jsme sestavili 9 člennou pracovní skupinu, která se pokusila dopracovat jedno z doporučení Strategického rozvoje města do konkrétní podoby. Zamýšleli jsme se nad dnešním stavem sportovního zázemí ve městě a nad současnými i budoucími potřebami. Výsledkem je dokument nazvaný Analýza zázemí pro sport v Lázních Bohdanči (dále Analýza), který kromě jiného obsahuje návrh, jakou krytou sportovní kapacitu ve městě potřebujeme a kde. Tento dokument se však v radě města nepodařilo úspěšně projednat, a proto se nedostal ani na jednání zastupitelstva. Jedním z důsledků neprojednání v zastupitelstvu města je nízká informovanost zastupitelů a následně i občanů města o chystaném projektu sportovní haly. Výstup z Analýzy byl jasný. Existující projekt tělocvičny je po srovnání s návrhem uvedeným v Analýze uznán za nevyhovující.

Aby bylo zajištěno efektivní užívání, musí sportovní objekt vzniknout v areálu ZŠ a měl by sloužit nejen potřebám výuky, ale také veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách, případně o víkendech. Dospěli jsme také k názoru, že musíme vybudovat zařízení specializované pouze na sport, nikoli jako multifunkční. Opustili jsme tak název školní tělocvična a začali užívat název sportovní hala. Ta musí mít takové parametry, aby se v ní daly provozovat všechny soudobé sporty i na výkonnostní úrovni v regulérních podmínkách až po krajské soutěže (florbal, malá kopaná, házená, volejbal, nohejbal, tenis, badminton atd.).

Navštívili jsme celkem 7 sportovních hal v okolí: v Přelouči, Chvaleticích, Heřmanově Městci, Slatiňanech, Skutči aj. Zjištťovali jsme postřehy z provozu, co by se dalo řešit lépe. Na základě našeho zadání bylo projektanty zpracováno 5 studií, a na základě našich požadavků vybrána jedna vítězná. V současné době zpracovává projekční firma PPP s.r.o. projektovou dokumentaci všech stupňů, pod autorským dozorem zpracovatele vítězné studie a pod dozorem pracovní skupiny ve složení: Luptovský, Drvotová, Karafiát, Formánek, Štěpánek, Šebek. Termín předání dokumentace pro výběr dodavatele včetně stavebního povolení je prosinec 2016.

Obrázky ze studie, která je předlohou pro zpracování stavební projektové dokumentace

Jaké parametry by měla podle našeho názoru nová sportovní hala splňovat:

  • hrací plocha 20 x 40 m zvětšená o výběhy na všechny strany o 2 m, světlá výška pod nejnižším zařízením 7 m,
  • povrch univerzální umělohmotný,
  • možnost rozdělit hrací plochu na 3 samostatně uživatelné prostory,
  • kapacita tribuny pro diváky min. 150 se samostatným vstupem,
  • ve vstupní části možnost poskytování občerstvení,
  • zázemí musí obsahovat normový odpovídající počet šaten, WC, umyváren, kluboven a kanceláří,
  • obsahovat gymnastický sál o půdorysných rozměrech 18,5 x 13 m a 4,5 m výšky pro malé sporty a zdravotní cvičení,
  • začlenit stávající vstupní prostory jídelny a souběžně rekonstruovat střechu vstupní části jídelny.

Snahou celého projektu je soustředit veškeré vnitřní sportovní kapacity a zázemí do jednoho místa, a tím docílit maximálního vytížení v dopoledních hodinách školou a odpoledne veřejností. Tím se zefektivní i provozování, údržba a úklid.

Z dostupných informací nám kritici vytýkají malou informovanost veřejnosti, megalomanství, velikost navrhované haly, příliš vysokou cenu. Vyslovují se dotazy, proč se nepostaví malá tělocvična pro potřeby školy a neprovede se rekonstrukce sokolovny. Bylo použito srovnání s Pardubicemi, konkrétně s halou u Gymnázia Dašická. Výtku k úrovni osvěty lze přijmout. Měla své procesní příčiny.

Rozměrové parametry jsou naprosto logické. Přece nebudeme za spoustu peněz stavět sportoviště, na kterém nebude možné regulérně sportovat – základní rozměr hrací plochy je pro řadu sportů 40 x 20 m. Tady nemůžeme šetřit. Pokud se sejde na turnaj např. florbalu 6 družstev, k tomu doprovod a také rodinní příslušníci, tak tribunka pro 150 lidí je minimum. Tomu samozřejmě musí odpovídat zázemí, počty a velikost šaten, umýváren a WC.

Sokolovna byla od počátku řešena jako univerzální prostor pro divadlo, kino, gymnastické cvičení, společenské akce. Rozměrové parametry nosných konstrukcí neumožňují provést rekonstrukci tak, aby se v ní dala umístit sportovní plocha obecně pro soudobé míčové hry. Budoucnost sokolovny lze hledat za předpokladu její rozsáhlé rekonstrukce pro oblast kultury, společenských akcí a případně malé, ale nikoli míčové sporty.

Srovnávání s Pardubicemi je zcela zavádějící. Každá základní a střední škola v Pardubicích má tělocvičnu a vedle toho jsou sportovní kapacity městské a soukromé. Nedokáži spočítat, co vše je v Pardubicích k dispozici. Velmi snadno ale spočítám, co má k dispozici naše základní škola – nic! Porovnávali jsme vybavenost srovnatelně velké obce Chvaletice. Mají 2 hřiště s umělým povrchem rozměrů pro házenou, 3 fotbalová travnatá hřiště, 3 kurty pro volejbal, 3 kurty pro tenis, asfaltovou univerzální plochu, tělocvičnu, sportovní halu. Máme jim co závidět.

Rozpočtové náklady sportovní haly jsou zatím určovány hrubě podle obestavěného prostoru nebo podle podobných již realizovaných staveb, a to ve výši cca 65 mil. Kč. Zatím nemáme ani projekt pro stavební řízení, a tedy ani rozpočet. Pro potřeby výběrových řízení dodavatelů se užívají ceny bez DPH. Jednotlivé položky rozpočtu jsou bez DPH, výsledná cena včetně daně se stanovuje až v rekapitulacích. Rozhodně nejde o zatajování celkové částky, ale je potřeba si vždy ujasnit, v jaké souvislosti cenu uvádíme. V grafické příloze tohoto příspěvku jsou obrázky ze studie, která je předlohou pro zpracování stavební projektové dokumentace.

Chtěli bychom po dodání projektové dokumentace v prosinci 2016 provést výběrové řízení na zhotovitele stavby a na jaře 2017 začít stavět. Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že naše město sportovní halu požadovaných parametrů potřebuje, a že se po jejím uvedení do provozu zvýší kvalita života našich dětí a občanů v našem městě. A o to nám přeci všem jde.

Miloš Karafiát, starosta města Lázně Bohdaneč

zdroj: Zpravodaj 4/2016 - Lázně Bohdaneč

Tisk

Rubriky: Sport, Aktuálně ze sportuPočet zobrazení: 2762

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x