Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 17. února 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Krátky film - video

Jihomoravský kraj pořádá „Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017“ (dále jen LODM 2017). Program her tvoří především sportovní soutěže, ale součástí her musí být také kulturní soutěže ve vymezených kategoriích žáků základních škol. Z tohoto důvodu byla do programu Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 zařazena soutěž „Krátký film - video“.

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017                                                                                                                                                                                                                                
24. 6. - 29. 6. 2017 Jihomoravský kraj

KRÁTKÝ FILM - VIDEO

Všeobecné podmínky:

Pořadatel:                            Pardubický kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem

Organizátor:                        Pardubický kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem

Technické podmínky:

 

Soutěžní téma:                    „Společně, ne vedle sebe“

Věková kategorie:              12 – 15 let rozhoduje ročník narození (spodní věková hranice musí být naplněna se zahájením
                                              LODM 2017 a vrchní hranice nesmí být překročena
do ukončení LODM 2017)   

Forma:                                 Soutěží se ve dvou kolech

Formát:                                Elektronicky v běžných formátech 

Označení prací:                   každá soutěžní práce bude na rubu opatřena štítkem s uvedením názvu práce, jména a příjmení
                                              autora a názvu kraje,
další údaje o autorech (adresa bydliště, datum narození, tel. č., e-mail, adresa
                                              školy) budou uvedeny v samostatné příloze

Počet prací:                         každý autor může zaslat pouze 1 video, autorem práce je pouze 1 žák.

Termín doručení:                od 17. 2. 2017 do 30. 3. 2017 (rozhodující je datum přijetí zásilky Krajským úřadem Pardubického
                                              kraje)

 

Způsob doručení:               VIDEO musí být zasláno nebo osobně doručeno se všemi povinnými přílohami v zalepené obálce s
                                              označeným textem soutěž „Krátký film - videoLODM 2017 na adresu:                        

 

Krajský úřad Pardubického kraje 

oddělení sportu a cestovního ruchu

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Ing.Lucie Lebedová

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice

                                                       

Hodnotící prvky:               originalita, námět snímku, světelné podmínky, kompozice, hloubka ostrosti

              

Vyhlášení výsledků:         


1. kolo:                              Téma: „Společně, ne vedle sebe“ nemusí být ze sportovní oblasti, jde o zachycení tohoto motta
                                                      v běžném životě.

                                        Porota: zvolena Pardubickým krajem vybere 4 nejlepší videa (2 dívky + 2 chlapci), které budou
                                                        reprezentovat Pardubický kraj na Hrách VIII. LODM 2017
                                           
Délka snímku: do 2 minut (vizuální prezentace vlastní osoby max. 30 vteřin)
                                          
 Médium: Digitální kamera, mobil, tablet, foťák

2. kolo:                              Téma: „Rychleji, výše, silněji a vždy fair play“, tematickou oblastí jsou sportovní soutěže olympiády
                                                      a události kolem nich. Nasazení všech svých sil, radost, zklamání, síla soustředění, chuť se
                                                      nevzdat a bojovat.
                                            
Médium: Digitální kamera, mobil, tablet, foťák
                                            Délka snímku: do 3 minut (vizuální prezentace vlastní osoby max. 30 vteřin)
                                            Prostředky a pomůcky: počítačový sál Podnikatelské fakulty VUT v Olympijském domě
                                            Porota: vyhodnocení soutěžních snímků provede porota sestavená organizátorem soutěže
                                            Zahájení soutěže: soutěž je zahájena v den příjezdu na ODM 2017
                                            
Předání snímku: osobní doručení do určených prostor, snímek musí být zřetelně označen jménem a
                                                                       krajem soutěžícího (27. 6. 2017 do 16:00)
                                                                  
                                                           
Vyhlášení: 28. 6. 2017 do 12:00

Tisk

Rubriky: Sport, Olympiáda dětí a mládežePočet zobrazení: 2453

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x