Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 21. května 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Orel župa Orlická

Orel

Organizační struktura
Orel je spolkem s třístupňovou organizační strukturou. Hlavní spolkem je ústředí, druhým stupněm organizační struktury jsou župy, které jsou složené z jednot. Orel působí na celém území České republiky, na kterém je celkem 23 žup. Orel má v současné době 17 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Nejvyšším orgánem Orla je ústřední sjezd a činnost Orla mezi sjezdy řídí ústřední rada. Statutárním orgánem Orla je starosta, první místostarosta a generální sekretář

Popis činnosti
Činnost Orla je založena na práci dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži. Orel klade velký důraz na vzdělávání cvičitelů a trenérů. Více než 300 členů Orla absolvovalo v minulých letech školení pro trenéry a cvičitele. Sportovní činnost jednot a žup je podpořena pořádáním ústředních akcí, kterých je téměř 40.

Spolupráce organizace
Orel je aktivně zapojen do sportovních struktur Evropy i České republiky. Na mezinárodním poli je Orel dlouholetým členem mezinárodní katolické sportovní federace FICEP a aktivně se účastní všech jejich akcí. V České republice je Orel členem Všesportovního kolegia České republiky, má své zástupce v Českém olympijském výboru. Orel je také akcionářem SAZKA a.s.

Cíle Orla
Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, jeho cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka – sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Celou svojí činností chce Orel dávat sportu smysl.

Internetové stránky: Orel

Župa Orlická

Organizační struktura
Župa Orlická byla založena 3. 10. 1990 a je pojmenovaná podle Orlických hor, kde se nachází převážná část jednot Pardubického kraje. V současné době má 1 029 členů a tvoří ji 14 jednot. Nejvyšším orgánem župy je župní sjezd a činnost župy mezi župními sjezdy řídí župní rada. Statutárním orgánem župy je starosta župy, první místostarosta župy a župní sekretář. Starostkou župy Orlické je Marie Brandejsová.    

Popis činnosti
V Orlu je největší zájem o florbal, stolní tenis, malou kopanou, volejbal, aerobic a jiné formy cvičení. Ale jeho členové se věnují i atletice, basketbalu, šachu, kuželkám, lyžování, tanci a sportovní gymnastice. V nabídce některých jednot jsou i šerm, taekwondo a stolní hokej. Součástí aktivit jsou i tábory a setkání mládeže, nechybí ani divadelní, literární, výtvarná činnost, recitace a zpěv. Nedílnou součástí činnosti jsou poutě v České republice (nejznámější je samozřejmě pouť na Svatém Hostýně), ale i v zahraničí. 

Hlavní cíl
Župa Orlická se snaží hlavně rozvíjet kladné vlastnosti mladých lidí a dětí, pěstovat úctu k soupeřům i spoluhráčům, využít ideálním způsobem volný čas a zvyšovat schopnosti a dovednosti, které jsou důležité i v praktickém životě.

Kontaktní údaje
starostka Marie BRANDEJSOVÁ
Tel.: 603 153 577                   e-mail: orel.orlice@seznam.cz

sekretářka Ing. Jana ŠTĚPÁNKOVÁ
e-mail: zupa.orlicka@orel.cz


Internetové stránky:             
Župa Orlická 

Organizační struktura

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Orel župa Orlická

Rubriky: Sport, Organizace a spolkyPočet zobrazení: 3225

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x