Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 28. května 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubická krajská organizace České unie sportu

Česká unie sportu (ČUS)

Organizační struktura
Česká unie sportu (dále jen ČUS) je největší střešní a servisní sportovní organizace v České republice. ČUS vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení. V řádném členství ČUS je evidováno 73 národních sportovních svazů, 8 731 sportovních klubů a tělovýchovných jednot s 1 297 898 členy. Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, tvořená zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor ČUS.

Spolupráce ČUS
ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).

Servisní činnost
Servisní činnost pro národní sportovní svazy je zajišťována v pražském sídle ČUS, služby pro krajské a okresní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytují krajská a okresní servisní centra sportu, zřízená při 13 Krajských organizacích ČUS, při Pražské tělovýchovné unii a při 77 okresních sdruženích ČUS.

Internetové stránky: Česká unie sportu 

Pardubická krajská organizace České unie sportu​ (PKO ČUS)

Organizační struktura
Pardubické krajské sdružení Českého svazu tělesné výchovy bylo založeno 15. června 2001 a v roce 2013 bylo transformováno do Pardubické krajské organizace České unie sportu. Ve čtyřech okresech Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí)  sdružuje v 517 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech 71 270 členů, z toho 18 912 z řad mládeže. Čtyři regionální sdružení prostřednictvím komisí sportu pro všechny nabízejí pestré tělovýchovné a sportovní aktivity dospělým, ale hlavně dětem a mládeži, 34 sportovních svazů zajišťuje další vyžití a soutěže v kraji.  

Popis činnosti
Předmětem činnosti PK0 ČUSu je provozování sportu a tělovýchovy jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Sdružuje především sportovní svazy, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. PKO ČUS je organizační součástí České unie sportu, udržuje partnerské vztahy s ostatními sportovními organizacemi Pardubického kraje, spolu s nimi se podílí na vytváření podmínek pro rozšiřování dostupnosti sportu a jeho rozvoje. Organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, spolupracuje s orgány státu i s orgány samosprávy měst a obcí.

Kontaktní údaje
Předseda: Mgr. Luboš BÄUCHEL
Tel.: 777 736 319                E-mail: oss.uno@tiscali.cz          

Sekretář:   Jaroslav ČEPČÁŘ, DiS.

Tel.: 777 644 380                E-mail: info@pks-cstv.cz           


Internetové stránky:
Pardubická krajská organizace České unie sportu​

Organizační struktura

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Pardubická krajská organizace České unie sportu

Rubriky: Sport, Organizace a spolkyPočet zobrazení: 3567

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x