Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 20. května 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubické krajské sdružení Českého střeleckého svazu

Český střelecký svaz – ČSS

Organizační struktura
Český střelecký svaz vznikl v roce 1990 a o rok později se osamostatnil. Základním článkem ČSS je sportovně střelecký klub (SSK), který má vlastní právní subjektivitu. Územní organizační jednotkou je Krajské sdružení ČSS, které je tvořeno SSK příslušného kraje České republiky. Nejvyšším orgánem ČSS je Sjezd delegátů a o činnosti v období mezi jednotlivými sjezdy delegátů rozhoduje Výkonný výbor ČSS. Statutárním zástupcem ČSS je prezident.  

Popis činnosti
Český střelecký svaz organizuje a řídí sportovně střeleckou činnost z palných zbraní vzduchových, kulových, brokových, historických a ze sportovních a historických kuší. Dále řídí sportovní soutěže od náborových až po vrcholové a mezinárodní a pořádá mistrovství České republiky ve všech vyhlášených disciplínách.
 

ČSS a sportovní prostředí

Český střelecký svaz (Czech Shooting Federation) je dobrovolné nezávislé sportovní občanské sdružení, které sdružuje sportovní střelce a příznivce sportovní střelby. ČSS má vlastní právní subjektivitu, je členem Českého olympijského výboru a jedinou organizací v České republice, která zastupuje sportovní střelbu v Mezinárodní střelecké sportovní federaci (ISSF – International Shooting Sport Federation), Evropské střelecké konfederaci (ESC – European Shooting Confederation) a Mezinárodní unii střelců z kuší (IAU – International Armbrust Union).

Internetové stránky:     Český střelecký svaz

Pardubické krajské sdružení Českého střeleckého svazu

Organizační struktura
V současné době působí v kraji 27 sportovně střeleckých klubů, ne všechny však mají vlastní střelnici. Nejvyšším orgánem KS ČSS je Valná hromada a statutárním zástupcem je předseda. Předsedou PKS ČŠS je Ing. Vlastimil Zrůst. 

Popis činnost
V pořádání soutěží jsou nejaktivnější v Dašicích, Chocni, Chrasti u Chrudimi, Pardubicích, Pomezí, Přelouči, Vysokém Mýtě, Sezemicích a Studnici. Nejlepších výsledků v práci s mládeží přes naprosto nedostačující zázemí dosahují v SSK Sezemice.

Kontaktní údaje

Předseda: Ing. Vlastimil ZRŮST
E-mail: zrust@mestoholice.cz

Organizační struktura

Dokumenty ke stažení

Tisk
Pardubické krajské sdružení Českého střeleckého svazu

Rubriky: Sport, Organizace a spolkyPočet zobrazení: 3946

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x