Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 25. května 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Sokolská župa Východočeská - Pippichova

Česká obec sokolská (ČOS) 

Historie
Sokol vznikl jako první tělocvičná organizace, 16. února roku 1862 na ustavující valné hromadě v Malypetrově ústavu v Panské ulici byla založena Tělocvičná jednota pražská. Známé jméno Sokol bylo přijato později. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš. Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“. Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování „bratře“. Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů (upravených později Ženíškem). Ve své historii byl Sokol třikrát zakázán. Teprve 7. ledna 1990 byl v Praze vzkříšen již počtvrté k novému životu.

Organizační struktura
Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším spolkem, jehož téměř 160 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především v divadelních souborech. V současnosti jsou tělocvičné jednoty Sokol sdruženy do 42 sokolských žup. Nejvyšším orgánem ČOS je sjezd ČOS, který se koná jednou za tři roky. Dvakrát do roka zasedá Výbor ČOS, který schvaluje zásadní materiály. Statutárním orgánem ČOS je předsednictvo výboru ČOS.

Popis činnosti
Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti. Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

Internetové stránky: Česká obec sokolská

Sokolská župa Východočeská - Pippichova

Organizační struktura
První sokolské jednoty byly v kraji založeny již v roce 1863, jedná se tedy o organizovanou tělovýchovnou činnost s nejdelší tradicí. V současné době sdružuje Sokolská župa Východočeská – Pippichova 69 tělocvičných jednot s 10 309 členy. Nejvyšším orgánem župy je valná hromada župy a statutárním orgánem je předsednictvo župy v čele se starostou župy. Starostou Sokolské župy Východočeské - Pippichova je v současné době Ing. Jindřich Kalous.

Program činnosti
Program činnosti Sokola je členěn na tři části – odbor všestrannosti, odbor sportu a odbor vzdělavatelský. Program Sokola je všestranný, přitažlivý pro všechny věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení jsou pořádány soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, šibřinky, výlety, tábory mládeže, divadla, koncerty, přednášky, výstavy, vydává se řada časopisů a metodik. Nedílnou součástí činnosti jsou všesokolské slety.

1) Odbor všestrannosti
Odbor všestrannosti zajišťuje program pro oddíly všestrannosti, tj. pro oddíly, jejichž cílem není výkonnostní a vrcholový sport, ale rekreační sportovní činnost. Součástí cvičebního programu je pohybová výchova, základy sportovní a moderní gymnastiky, rytmická gymnastika, aerobik, cvičení s náčiním, různé taneční směry, cvičení na nářadí, atletika, základy míčových her, netradiční hry a sporty, jóga, základy asijských bojových umění, zdravotní tělesná výchova, základy různých druhů sportů, pobyt v přírodě, turistika a  všechny moderní směry cvičení, které harmonicky rozvíjejí člověka. Sdružuje složky cvičení rodičů a dětí, předškolního žactva, mladšího a staršího žactva, dorostu, dospělých i seniorů. Pro některé oddíly je vyvrcholením jejich činnosti nácvik hromadných skladeb na všesokolský slet nebo jiné přehlídky.

V našem kraji má odbor všestrannosti téměř 7 tis. členů, z toho 300 odborných cvičitelů. Jejich vzdělávání a další odborný růst je jednou z důležitých náplní vedení župního odboru všestrannosti. Odbor všestrannosti pořádá odborné semináře a srazy, soutěže, přebory a další akce, jak pro vlastní členy, tak i pro veřejnost, z nichž jedním z největších je krajský slet pořádaný jedenkrát za šest let. Dalšími významnými akcemi jsou sokolení (prezentace činnosti při zahájení cvičebního roku), sokolní výlet (cykloturistický sraz členů župy), zálesácké závody zdatnosti, přebory v lehké atletice, sportovní gymnastice a plavání, florbalu a dalších sportech, turnaje pro neregistrované sportovní oddíly.

2) Odbor sportu
Odbor sportu zastřešuje činnost sportovních oddílů, věnujících se závodnímu výkonnostnímu sportu. Sokolští sportovci soutěží po linii sportovních svazů, ale zároveň se zúčastňují sokolských přeborů a turnajů. V župě je 86 sportovních oddílů3 300 členy, kteří se věnují 25 sportovním odvětvím. Polovinu členů tvoří mládež, jejíž počet se v poslední době zvyšuje. Většina oddílů se zúčastňuje výkonnostně nižších soutěží, několik oddílů se zúčastňuje celorepublikových soutěží. Nejvyšší sportovní úroveň dosahuje oddíl florbalu Sokola Pardubice, který je pravidelným účastníkem nejvyšší české soutěže. Podle druhů sportu má nejvíce oddílů volejbal, stolní tenis, fotbal, sportovní gymnastika a karate. Nejvyšší počty sportovců jsou v oddílech volejbalu, fotbalu, florbalu a stolního tenisu. Někteří členové se věnují i poměrně netradičním sportům, jako např. aikido, šipky, šerm a jízda na historických kolech. V cyklistice má župa mistra světa v jízdě na historickém kole a vícemistryni světa v amatérské cyklistice žen.

3) Vzdělávání a kultura
Odbor vzdělavatelský má v náplni činnosti zejména naplňování cíle ČOS v oblasti výchovy členů a dále činnost v oblasti kultury. Kulturní, společenská a vzdělávací činnost reprezentuje tu část sokolského programu, která činí tento spolek jedinečným mezi tělovýchovnými organizacemi. Kulturní činnost reprezentují v župě tři divadelní soubory (Klášterec nad Orlicí, Slatiňany a Kunvald), jeden loutkářský soubor v Brandýse nad Orlicí a dva folklorní soubory ve Slatiňanech. Většina jednot pořádá akce pro veřejnost, ať už jde o dny dětí, náborové akademie, dny zdraví, drakiády nebo o sokolské poutě a tradiční šibřinky. Vzdělavatelský odbor organizuje také přednášky, pietní akce, besídky nebo výstavy, dále má na starosti vydávání Župního zpravodaje a další propagaci župy vč. aktualizace webových stránek.

Kontaktní údaje:

Tajemník a jednatel župy: Ing. Lenka PAŘÍZKOVÁ

Tel.: 725 485 885                        E-mail: tajemnik@zupa-pippichova.eu


Účetní a administrativa župy: Ing. Zuzana ĎUROVCOVÁ
E-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

 

Internetové stránky:     Sokolská župa Východočeská - Pippichova 

Organizační struktura
 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Sokolská župa Východočeská - Pippichova

Rubriky: Sport, Organizace a spolkyPočet zobrazení: 3725

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x