Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nejnovější články

Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dne 3. 12. 2012 žáci naší školy navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v Praze. Našim průvodcem byl rodák ze Žamberka, pan Kubát, který nás seznámil s historií a činností Poslanecké sněmovny. Po prohlídce měli žáci možnost si samostatně prohlédnout vánočně vyzdobenou Prahu. Mgr. Eva Papáčková Střední škola...
Publikováno: 5. prosince 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Za čtyři roky ubylo na středních školách v kraji 4 tisíce žáků

Za čtyři roky ubylo na středních školách v kraji 4 tisíce žáků

Ze zahajovacích výkazů, které jednotlivé střední školy odevzdaly Krajskému úřadu Pardubického kraje, vyplývají v souvislosti s demografickým úbytkem dětí alarmující čísla. Oproti školnímu roku 2009/2010, kdy bylo na středních školách 26 656 žáků, je jich ve školním roce 2012/2013 o 3 996 méně. Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová předloží podrobnou analýzu této situace Radě Pardubického kraje na posledním zasedání letošního roku, 20. prosince.
Publikováno: 5. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Krajské knihovně rázem přibylo přes sedmdesát dětských čtenářů

Krajské knihovně rázem přibylo přes sedmdesát dětských čtenářů

Stometrový pás vytvořený z více než tří set obrázkových vánočních přání ozdobil v sobotu 1. prosince 2012 historické Pernštýnské náměstí. Jednotlivé obrázky jako knižní záložky malovali dětští čtenáři Krajské knihovny v Pardubicích. Při příležitosti oslav Dne pro dětskou knihu tak vytvořili ustavující rekord, který se v příštím roce pokusí překonat.
Publikováno: 5. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Oznámení MŠMT o konání výběrového řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii – upravená verze

Oznámení MŠMT o konání výběrového řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii – upravená verze

Ředitelům a vedoucím krajských školských odborů        V Praze dne 4.12.2012 Věc: Oznámení MŠMT o konání výběrového řízení ke studiu v lyceích v Dijonu a Nimes ve Francii ve školním roce 2012/2013 – upravená verze Vážená paní ředitelko, Vážená paní vedoucí,...
Publikováno: 4. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Dopis panu Nečasovi k rušení základních škol praktických

Pan premiér Petr Nečas Žádost o projednání změny schváleného vládního materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 a Plánu opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice “Rovné příležitosti” Vážený...
Publikováno: 3. prosince 2012
Hodnocení: 5.0
Dny otevřených dveří škol a školských zařízení

Dny otevřených dveří škol a školských zařízení

Na školském portálu jsou nové rubriky „Dny otevřených dveří“ a také „Dny otevřených dveří MŠ“. Žádáme autory, aby své články o "Dnech otevřených dveří" umísťovali výhradně do těchto rubrik, které jsou přístupné veřejnosti i žákům a studentům!
Publikováno: 3. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Gymnázium Jevíčko pořádalo soutěž Vytvoř si svůj komiks

Gymnázium Jevíčko pořádalo soutěž Vytvoř si svůj komiks

Dne 28. 11. 2012 proběhla na Gymnáziu Jevíčko literárně-výtvarná soutěž „Vytvoř si svůj komiks“, která byla vyhlášena na konci září pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Zúčastnilo se celkem 21 dětí, které přijeli v 8 hodin ráno. Na celou práci měli celkem čtyři hodiny. Hodnotila se originalita, výtvarné...
Publikováno: 3. prosince 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014

Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014

Na odboru školství a kultury KrÚ Pk byl vytvořen dokument "Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014". Dokument obsahuje priority a vize Pardubického kraje v oblasti primární prevence na období 2012_2014.
Publikováno: 3. prosince 2012
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: 1.0
Kritéria přijímání žáka do školní družiny

Kritéria přijímání žáka do školní družiny

V důsledku narůstajícího počtu žáků v základních školách a tíživé finanční situace regionálního školství budou velmi důležitá kritéria přijímání žáka do ŠD. Ve vzájemné spolupráci odborníků ve školství, předkládáme návrh kritérií, která splňují i doporučení veřejného ochránce práv.
Publikováno: 3. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Soutěž o nejkrásnější PF

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět vyhlašuje individuální soutěž pro žáky a studenty škol registrovaných v programu O nejkrásnější PF 2013.
Publikováno: 2. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Zlato opět na SOŠ a SOU Lanškroun

Zlato opět na SOŠ a SOU Lanškroun

Dne 23. 11. 2012 se žáci SOŠ a SOU zúčastnili soutěže Harmonie na Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček v Českých Budějovicích. Soutěžilo se v těchto kategoriích:  Účesová tvorba – pánská kategorie, téma Beatles Dekorativní kosmetika a fantazijní líčení, téma Coco Chanel Nail – art na...
Publikováno: 30. listopadu 2012
Autor: Administrátor SOŠ a SOU Lanškroun
Hodnocení: Nehodnoceno
Péče o zdraví a tělo názorně

Péče o zdraví a tělo názorně

Základní škola Smetanova v Lanškrouně projevila zájem o přednášku s ukázkou péče o tělo a zdraví dospívajících žáků. V říjnu jsme se žákyněmi oboru Kosmetické služby a učebního oboru Kadeřnice navštívily základní školu. Třída se změnila na kosmetický a kadeřnický salón. Žákyně 9....
Publikováno: 30. listopadu 2012
Autor: Administrátor SOŠ a SOU Lanškroun
Hodnocení: 5.0
Italská studentka Gymnázia, Mozartova Pardubice Sara Pascariello se loučí

Italská studentka Gymnázia, Mozartova Pardubice Sara Pascariello se loučí

Od září tohoto roku byla studentkou našeho gymnázia Sara Pascariello, která je účastnicí výměnného studijního programu agentury AFS. Od prázdnin žila v hostitelské rodině Nosálových v Osicích u Pardubic a od září byla řádnou studetkou 4. roč. Tento týden se pobyt Sáry nachýlil ke konci, a tak nastal čas loučení. Studenti, se...
Publikováno: 29. listopadu 2012
Autor: Marek Výborný
Hodnocení: Nehodnoceno
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička - odborné kurzy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička - odborné kurzy

V listopadu 2012 proběhl u nás ve škole Základní barmanský kurz, Kurz vyřezávání zeleninových ozdob a Kurz vyřezávání ovocných ozdob.
Publikováno: 29. listopadu 2012
Autor: Havlík Lubor
Hodnocení: Nehodnoceno

Jarmark s vystoupením dětských folklorních souborů Vysočánek Hlinsko a Kuřátka Chrudim

Kdy: středa 19. prosince Kde: Multifunkční centrum Hlinsko Začátek: v 17 hodin
Publikováno: 28. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Předvánoční souborový koncert ZUŠ Hlinsko

Kdy: neděle 16. prosince Kde: Multifunkční centrum Hlinsko Začátek: v 17 hodin
Publikováno: 28. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Cestou dvou bratří - propozice literární a historické soutěže k výročí příchodu věrozvěstů

Soutěžní téma: 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu - co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli a čemu nás učili (hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma, ale stáli též u počátků naší státnosti) Charakteristika soutěže: Soutěž „Cestou dvou bratří“ je jednokolová. Jsou vyhlášeny následující obory:...
Publikováno: 28. listopadu 2012
Hodnocení: 3.3
Střední škola automobilní Holice na exkurzi v BMW

Střední škola automobilní Holice na exkurzi v BMW

Ve dnech 13.-14.11.2012 uspořádala pro žáky naší školy paní učitelka Lupínková ve spolupráci s CK Royal zájezd do německého Mnichova. Vyrazili jsme v úterý ráno od školy, v odpoledních hodinách jsme se ubytovali v hotelu přímo v Mnichově a šli jsme se podívat na památky do centra města. Nezapomněli jsme ani navštívit muzeum...
Publikováno: 28. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0
Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 12. - 16. listopadu 2012

Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 12. - 16. listopadu 2012

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko - psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.
Publikováno: 27. listopadu 2012
Hodnocení: 4.0
MŠMT představilo plán opatření k výkonu rozsudku D.H. proti ČR

MŠMT představilo plán opatření k výkonu rozsudku D.H. proti ČR

Naplňování výkonu rozsudku – vybraná opatření na odstranění segregace a naplňování práv dítěte podle Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod, Úmluvy o právech dítěte, Ústavy ČR a školského zákona.
Publikováno: 27. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Republikové finále ve stolním tenise

Republikové finále ve stolním tenise

Ve dnech 15. – 16. 11. 2012 se uskutečnilo Republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenise, kategorie V. střední školy, chlapci a dívky pro školní rok 2012/2013 . Střední škole automobilní Holice bylo přiděleno pořadatelství výkonným výborem Asociace školních sportovních klubů České republiky. Střední škola automobilní hostila...
Publikováno: 27. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
TŘI DNY S MATEMATIKOU PRO UČITELE SOŠ A SOU

TŘI DNY S MATEMATIKOU PRO UČITELE SOŠ A SOU

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí již tradičně hostila na podzim účastníky celostátního semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. V letošním roce tato významná pedagogická událost proběhla ve dnech 21.-23. listopadu. Akci...
Publikováno: 26. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
České pohádky v elektronické podobě

České pohádky v elektronické podobě

Odkazy na pohádky ke stažení.
Publikováno: 26. listopadu 2012
Hodnocení: 4.0
Halloweenská party na Gymnáziu Jevíčko

Halloweenská party na Gymnáziu Jevíčko

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích světa nese ve znamení svátku Halloween. Tento rok ani Gymnázium Jevíčko nezůstalo pozadu a v čele s profesory angličtiny byla v prostorách školy uspořádaná Halloweenská party. Strašidelný kostým nebyl podmínkou, protože jste si mohli masku vyrobit právě přímo na party. Až jste se dostatečně ,,nastrašili", mohli...
Publikováno: 23. listopadu 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: 2.0
Moje stáž ve Finsku

Moje stáž ve Finsku

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z třítýdenní stáže ve Finsku. Vděčím za ně Střední škole automobilní v Holicích, která na ni v rámci projektu vybrala tři studenty, mezi nimi jsem mohl být i já. Cílem naší cesty byla odborná škola Amisto, která se nachází nedaleko města Porvoo. Škola...
Publikováno: 23. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Student Gymnázia Jevíčko vítězem fotografické soutěže

Student Gymnázia Jevíčko vítězem fotografické soutěže

Student Gymnázia Jevíčko Daniel Cigánek se stal vítězem fotografické soutěže na téma „Příroda hor“ pořádané Ekocentrem Podorlicko, a to v kategorii B2. Dále obdržel cenu za černobílou fotografii.
Publikováno: 23. listopadu 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
 GASTRO JUNIOR 2013 – Bidvest Cup Praha

GASTRO JUNIOR 2013 – Bidvest Cup Praha

Ve dnech 21. - 22. 11. 2012 se v Praze uskutečnila prestižní gastronomická soutěž GASTRO JUNIOR 2013 - Bidvest Cup, soutěž je podporovaná ministerstvem školství ČR. Soutěže se ve dvouch dnech zúčastnilo celkem 24 škol. Zastoupeny byly střední i hotelové školy z celé České republiky. Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk reprezentovala žákyně druhého ročníku...
Publikováno: 23. listopadu 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Studentská obchodní snídaně – celostátní soutěž o nejlepší podnikatelský talent

Studentská obchodní snídaně – celostátní soutěž o nejlepší podnikatelský talent

Střední škola KNIH, o.p.s. ve spolupráci s Gymnáziem Globe, s.r.o. a sítí podnikatelských klubů Business for Breakfast spustila v těchto dnech webové stránky celostátní soutěže Studentská obchodní snídaně. Soutěž vyvrcholí 12.12.2012 za přítomnosti zástupce MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání.
Publikováno: 23. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Mladí velmistři v šachu na SPŠ stavební Pardubice

Mladí velmistři v šachu na SPŠ stavební Pardubice

Ve dnech 21. – 22. 11.2012 se na Střední průmyslové škole stavební Pardubice soutěžilo v dnes již sportovním odvětví v šachu. I když hra představuje ve svém původním významu střetnutí nepřátelských armád, šachový přebor stavebních škol probíhal v přátelské atmosféře. Přebor byl organizován SPŠ stavební...
Publikováno: 23. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0
Porady ředitelů škol zlepšují vzájemnou komunikaci s krajem

Porady ředitelů škol zlepšují vzájemnou komunikaci s krajem

Ústupky u Seče – Týden trvající porady mají za sebou ředitelé škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. V Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Sečské přehrady ji pro ně připravili pracovníci odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu v Pardubicích. K aktuální situaci ve...
Publikováno: 23. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Výchova k péči o životní prostředí není učitelům ani žákům cizí

Výchova k péči o životní prostředí není učitelům ani žákům cizí

Pardubice – Celkem jeden milion a sto tisíc korun bude v příštím roce rozděleno mezi úspěšné žadatele o granty Pardubického kraje v oblasti environmentální výchovy a péče o životní prostředí. Uzávěrka pro podávání žádostí je 23. listopadu 2012. Nejen tato informace, ale také zpráva o aktuální situaci v...
Publikováno: 22. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Půl milimetru v pase navíc za hodinu u televize

Půl milimetru v pase navíc za hodinu u televize

Ohrožení mladé generace.
Čtyř a půlleté dítě bude mít v pase o půl milimetru víc za každou hodinu, kterou stráví týdně u televize ve srovnání s váhou a dobou sledování ve svých 2,5 letech.
Publikováno: 22. listopadu 2012
Autor: Jana Dvořáková
Hodnocení: 5.0
Prezentace občerstvení připraveného žáky SOŠ a SOU Polička a SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

Prezentace občerstvení připraveného žáky SOŠ a SOU Polička a SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

Na poradách ředitelů škol a ŠZ v hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče, kterou pořádal odbor školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje, připravili a podávali žáci SOŠ a SOU Polička a žáci SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim slavnostní raut a občerstvení. Prezentace občerstvení připraveného žáky obou škol byla na vysoké úrovni.
Publikováno: 22. listopadu 2012
Hodnocení: 4.0
Studenti českotřebovského gymnázia natočili film

Studenti českotřebovského gymnázia natočili film

Ve dnech 4.–11. listopadu se někteří studenti českotřebovského gymnázia spolu s mladými Slováky, Poláky a Italy z partnerských měst zapojili do projektu Válečné oběti. S našimi zahraničními hosty jsme se zúčastnili řady aktivit. Besedovali jsme o 2. světové válce, navštívili jsme např. vojenská muzea v Králíkách a...
Publikováno: 19. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Gymnázium Svitavy podepsalo smlouvu se školou z polského Lešna

Gymnázium Svitavy podepsalo smlouvu se školou z polského Lešna

Z polského Lešna, které se stalo v 17. století druhým domovem českých exulantů včetně J. A. Komenského, přijela do Svitav na několik dní delegace, kterou tvořili pedagogové tamní vyšší školy v čele s rektorem školy prof. Maciejem Pietrzakem a členové školního divadelního souboru Ležak, vedl místostarosta města Grzegorz...
Publikováno: 18. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
František Čuňas Stárek na setkání s českotřebovskými gymnazisty

František Čuňas Stárek na setkání s českotřebovskými gymnazisty

Gymnázium Česká Třebová se každoročně zapojuje do projektu Příběhy bezpráví, který organizuje společnost Člověk v tísni. Jinak tomu nebylo ani letos. V úterý 13. listopadu jsme mezi námi přivítali významného hosta. Pozvání na besedu přijal chartista František Stárek, přezdívaný Čuňas. Nejdříve jsme společně zhlédli...
Publikováno: 18. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0
<span style="color: #c00000;">Dny otevřených dveří škol a školských zařízení</span>

<span style="color: #c00000;">Dny otevřených dveří škol a školských zařízení</span>

Na školském portálu jsou nové rubriky „Dny otevřených dveří“ a také „Dny otevřených dveří MŠ“. Tyto rubriky vznikly na základě zájmu škol a školských zařízení Pk prezentovat na školském portálu své „Dny otevřených dveří“. Žádáme autory, aby...
Publikováno: 18. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0
Gymnazisté z České Třebové na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM

Gymnazisté z České Třebové na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM

Univerzita Pardubice uspořádala 15. listopadu 2012 celodenní konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM. Akce byla určena pro studenty středních škol z celé České republiky. Zájemci o prohlubování znalostí v konkrétních vědních disciplínách se mohli zúčastnit jako pozorovatelé nebo jako přednášející. Na konferenci bylo vybráno 29...
Publikováno: 16. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
V Pardubicích odstartovala největší chemická soutěž

V Pardubicích odstartovala největší chemická soutěž

Pardubice - Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči, a Svazu chemického průmyslu ČR, je v plném proudu. V letošním roce...
Publikováno: 16. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0

Píšeme na klávesnici

Dvanáctou, třináctou a čtrnáctou vyučovací hodinu zaměříme na psaní textů. Seznámíme se s aplikací WordPad. Abychom rychle psali na počítači, musíme se dobře vyznat na klávesnici. Dále bychom měli vědět, jak opravit chybu a jak začít psát na nový řádek. Očekávané výstupy pro žáka: využívá základních...
Publikováno: 15. listopadu 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Studenti Gymnázia, Mozartova zvou na výstavu „Každodennost normalizačního Československa“

Studenti Gymnázia, Mozartova zvou na výstavu „Každodennost normalizačního Československa“

Jako připomínka 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii byla 15. listopadu na půdě školy zahájena výstava připomínající normalizační Československo. Žáci i návštěvníci našeho gymnázia se mohou vydat zpět v naší novodobé historii a vžít se do atmosféry všedního dne normalizačního Československa. Studenti Semináře...
Publikováno: 15. listopadu 2012
Autor: Marek Výborný
Hodnocení: 1.0

Výsledky Pardubického štěbetání

Další ročník pěvecké soutěže už zná svoje vítěze.
Publikováno: 14. listopadu 2012
Hodnocení: 3.5
Studentka Gymnázia Jevíčko vítězkou mezinárodní soutěže Euroscola

Studentka Gymnázia Jevíčko vítězkou mezinárodní soutěže Euroscola

Studentka Gymnázia Jevíčko Hana Krajíčková se stala jednou z vítězek podzimního kola mezinárodní soutěže v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola. Vyhrála tak pro svoji třídu finanční příspěvek na cestu i ubytování a společně budou reprezentovat české studenty na setkání v Evropském parlamentu ve Štrasburku 14. prosince 2012. Akce se...
Publikováno: 12. listopadu 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Premiérová soutěžní orba a hned čtvrté místo v republice

Premiérová soutěžní orba a hned čtvrté místo v republice

Litomyšl - Žáci technických oborů Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli se premiérově zúčastnili Mistrovství republiky v orbě, které se uskutečnilo v sobotu 29. září v Klatovech. Závodící Patrik Chromý ze Stašova, žák oboru Provoz mechanizace a služby, obsadil při své první účasti velice pěkné čtvrté...
Publikováno: 12. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0
Kroužek robotiky láká studenty Gymnázia Mozartova

Kroužek robotiky láká studenty Gymnázia Mozartova

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 dlouhodobě spolupracuje v rámci různých projektů s Univerzitou Pardubice. Nejčerstvějším příkladem je zahájení Kroužku robotiky pod vedením Ing. Petra Doležela, Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Cílem projektu je zvýšení zájmu o techniku uvedením zájemců interaktivní populární formou do...
Publikováno: 11. listopadu 2012
Autor: Marek Výborný
Hodnocení: Nehodnoceno

Olympiáda a paralympiáda dohromady - rovné příležitosti pro všechny

Zní to absurdně a normálního člověka by určitě nenapadlo, že zdraví a postižení sportovci musejí soutěžit dohromady, aby měli rovné podmínky k závodění a ti postižení se necítili diskriminováni. Právě tím, že mají oddělené soutěže, přece mohou dosáhnout co nejlepších výsledků se srovnatelnými soupeři. Když se ale jedná o...
Publikováno: 11. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
ČESKÝ KAPR 2012 aneb "Český kapr bez hranic na pomezí rakouské nebo bavorské kuchyně"

ČESKÝ KAPR 2012 aneb "Český kapr bez hranic na pomezí rakouské nebo bavorské kuchyně"

V Českých Budějovicích se dne 9. listopadu 2012 konal 7. ročník soutěže Český kapr. Soutěž pořádala Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, regionální pobočka Šumava ve spolupráci s Gastrofest České Budějovice. Soutěž byla zaměřena na podporu domácího produktu, tentokrát na téma "Český kapr bez hranic na pomezí rakouské nebo bavorské...
Publikováno: 10. listopadu 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Krajské finále soutěže středních škol ve stolním tenisu

Krajské finále soutěže středních škol ve stolním tenisu

Pardubice – V úterý 6. listopadu 2012 se družstvo chlapců ze Střední školy potravinářství a služeb Pardubice ve složení Marek a Lukáš Vybíralovi, Marek Lukeš a Otakar Holub zúčastnilo krajského finále soutěže středních škol ve stolním tenisu pořádaného v rámci XIX. Olympiády mládeže. Krajské finále se konalo...
Publikováno: 9. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Aktivity programu Projekty mobility - jsou...
Publikováno: 9. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci SOŠ a SOU Lanškroun pomáhají dětem

Žáci SOŠ a SOU Lanškroun pomáhají dětem

Dne 7. 11. 2012 se v hale SOŠ a SOU Lanškroun konaly sportovní hry Speciálních škol. Účastníci, děti s různým stupněm tělesného nebo mentálního postižení, absolvovali celkem 10 disciplín připravených studenty FTK Univerzity Olomouc.
Publikováno: 9. listopadu 2012
Autor: Administrátor SOŠ a SOU Lanškroun
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První153154155156157158159160161162Poslední