Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nejnovější články

Počítač a jeho příslušenství

Ve druhé vyučovací hodině informatiky se seznámíme s počítačem, u kterého budeme pracovat. Poznáme některá příslušenství a žáky poučíme o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u počítače. Očekávané výstupy pro žáka: pozná části počítače a přídavná zařízení; ví, k čemu slouží...
Publikováno: 16. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Vnitřní směrnice školy

Ve škole mám vytvořené vnitřní směrnice, které každoročně aktualizuji. Pro kolegy, kteří nově nastupují do funkce, uvádím seznam směrnic, se kterými pracuji. Každý vnitřní předpis je nutné upravit na potřeby vlastní školy.Bezpečný provoz v tělocvičnách a na hřištíchCestovní náhradyČerpání FKSPDalší vzdělávání pedagogických pracovníkůDoplňková činnostJednací řádKamerový systémKolektivní smlouva – odboryKoncepce rozvoje školyKontrola pracovníků v době pracovní neschopnostiKritéria pro...
Publikováno: 14. srpna 2012
Hodnocení: 2.3

Začínáme s počítačem

První vyučovací hodina informatiky na prvním stupni je spíše příjemným posezením se žáky. Má je motivovat k setkávání v novém předmětu - informatice. Počítače umí spoustu věcí. Pomáhají lékařům, řídí lety letadel a provoz na letištích, navigují automobily na silnicích, připravují řidiče na...
Publikováno: 13. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Začínáme s počítačem v hodinách informatiky na 1. stupni

Seznámení s využitím počítače a poznáním jeho možností při školní práci absolvujeme se žáky na prvním stupni základní školy. Rozdělili jsme ho do sedmi na sebe navazujících částí. Vrcholí souhrnným opakováním a sebehodnocením žáka. V několika následujících článcích přineseme...
Publikováno: 8. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

Úprava školního řádu

V souvislosti s novelou školského zákona, která zrušila vydávání výstupních hodnocení, je třeba upravit i školní řád, pokud toto ustanovení obsahuje. Školní řád je dokument, který schvaluje školská rada. Proto je nutné udělat úpravy během prázdnin a nechat ho školské radě schválit tak, aby platil nejpozději od 3. září. Žáci musejí být seznámeni na začátku školního roku s celým školním řádem (příkaz ČŠI při inspekci) - a seznámení musí být zapsáno v třídní knize. Seznámení je upraveno vždy...
Publikováno: 20. července 2012
Hodnocení: 1.0

Rozšířená výuka AJ od září 2013 v Polabinách 2

Prázdniny jsou obdobím, kdy rodiny tráví společně více času a jistě přijde řeč i na výběr školy pro budoucího předškoláčka. Pro školní rok 2013/2014 otevře základní škola v Polabinách 2 v Pardubicích 1. třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Děti budou mí angličtinu od 1. třídy, od třetí třídy budou mít každý týden navíc hodinu anglické konverzace. Zájemci se musejí přihlásit předem, a to od září 2012 do ledna 2013. V lednu proběhne výběr přihlášených dětí, které pak budou pozvány k...
Publikováno: 13. července 2012
Hodnocení: 5.0

Poděkování zastupitelům města Pardubic

Školní psycholog významně pomáhá nejen dětem, které mají ve škole jakýkoliv problém, ale i učitelům a rodičům. Od ledna letošního roku pracují ve čtyřech pardubických školách psychologové, jejichž plat je hrazen z peněz Evropské unie. Jejich působení se rychle odrazilo nejen ve zlepšeném klimatu školy, ale významně napomohlo při...
Publikováno: 13. července 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Na louce

V přírodním společenství Louka probíráme se žáky 4. ročníku vybrané živočichy a rostliny, s kterými se můžeme setkat na loukách, stráních a na pastvinách. Zmíníme se také o mezích a remízcích. Tématu věnujeme osm až deset vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: porovnává projevy života různých organismů...
Publikováno: 11. července 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborné učiliště Chroustovice přivítalo hosty celostátní akce Naše pole

Odborné učiliště Chroustovice přivítalo hosty celostátní akce Naše pole

Ve dnech 21.- 22.června 2012 se konala na pozemcích ZD Nabočany celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin pod názvem Naše pole. Součástí byla také výstava zemědělské techniky a aktivní předvádění mechanizace. V rámci výuky se žáci oboru Opravářské práce podíleli na...
Publikováno: 3. července 2012
Autor: OU Chroustovice
Hodnocení: 5.0

Základní registry, aneb jak s nimi přežít

    Vážené ředitelky, vážení ředitelé škol a školských zařízení,     Vzhledem k tomu, že ostrý provoz základních registrů MVČR je na spadnutí, dovoluji si na tomto mítsě založit informační blok k jejich provozu a souvislostem navazujících na ně. Jedná se zejména o zakládání...
Publikováno: 29. června 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Úspěch polabinské jedničky v ústředním kole dějepisné olympiády

Úspěch polabinské jedničky v ústředním kole dějepisné olympiády

Ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2012 se konalo ústřední kolo 41. ročníku Dějepisné olympiády v Táboře. Pardubickou ZŠ Polabiny 1 reprezentoval žák 8. ročníku Zdeněk Cach. Postoupil z krajského kola ještě s dalšími dvěma žáky našeho kraje. Součástí celkového hodnocení byl nejen písemný test, zaměřený na vývoj numizmatiky, ale i...
Publikováno: 28. června 2012
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: Nehodnoceno
Červen v Základní škole speciální Lanškroun

Červen v Základní škole speciální Lanškroun

V pátek 1. června jsme všichni žáci a učitelé ZŠ speciální Lanškroun byli pozváni do Bystřece na Dětský den. Přestože bylo deštivo a nevlídno, tak v místní Myslivecké chatě vládlo útulno a veselo. Zatancovali jsme si, zahráli kuželky, poskládali puzzle a stavebnice, zahráli pexeso a opekli si párky v udírně. Všem chutnalo i...
Publikováno: 26. června 2012
Autor: Administrátor ZŠspec Lanškroun
Hodnocení: 3.0

Pětka od ředitele školy

Pokud ředitel školy jako vyučující dá žákovi na konci druhého pololetí známku 5 a žák bude dělat komisionální zkoušku, musí zkušební komisi na základě ustanovení § 23, odst.1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní...
Publikováno: 24. června 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Soutěž pekař amatér Pardubického kraje

Soutěž pekař amatér Pardubického kraje

Pardubice - Ve čtvrtek 14. června 2012 se ve Střední škole potravinářství a služeb Pardubice uskutečnila soutěž Pekař amatér Pardubického kraje. Této soutěže se zúčastnili vybraní žáci základních škol, které se školou spolupracují na realizaci projektu Modernizace výuky na SPŠ potravinářské Pardubice. Projekt byl podpořen z Evropského...
Publikováno: 20. června 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodika k projektům MŠMT na programy primární prevence 2013-2018

Metodika k projektům MŠMT na programy primární prevence 2013-2018

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018 (dále jen „Metodika“) Ministerstvo školství, mládeže a...
Publikováno: 16. června 2012
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Soutěž Mladý speditér

Soutěž Mladý speditér

VOŠ a SŠ technická  Česká Třebová se ve školním roce 2011/2012 zúčastnila již 4. ročníku soutěže Mladý speditér, konané pod záštitou SSL ČR. Po 2 kolovém klání 9 družstev ze SŠ jsme v celkovém hodnocení obsadili 2. místo. Neztratili jsme se ani v individuální soutěži, kde Lenka Čadová obsadila 4. místo z...
Publikováno: 10. června 2012
Autor: Zdeněk Žaba
Hodnocení: 5.0
Jarní koncert ZŠ Polabiny 2

Jarní koncert ZŠ Polabiny 2

Křest nového CD   zahájil ve čtvrtek 7. června Jarní koncert dětských pěveckých sborů Carmina, Čtyřlístek, Pramínek a Zpěváčci ze základní školy v Polabinách 2. V tomto roce škola slaví 25. výročí založení tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy a díky finančnímu daru Ing. Jany Pernicové,...
Publikováno: 8. června 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Využívání nových metod a forem práce u žáků

Využívání nových metod a forem práce u žáků

    Speciální základní škola Skuteč vzdělává žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. V současné době stoupá počet žáků s vyšší mírou podpůrných opatření, kteří jsou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího...
Publikováno: 6. června 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Při Školympiádě ve Vysokém Mýtě se také blahopřálo a děkovalo

Při Školympiádě ve Vysokém Mýtě se také blahopřálo a děkovalo

Vysoké Mýto – Žáci pořádající Základní školy Javornického ve Vysokém Mýtě se stali vítězi 12. ročníku tradiční Školympiády. Ve středu 30. května na stadionu U Loučné bojovali v atletických disciplínách školáci z Vysokého Mýta, Chocně, Brandýsa nad Orlicí i řady okolních obcí,...
Publikováno: 1. června 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

V AFI Paláci se předvedou děti ze školních kroužků z Pardubic a okolí

Pardubice - V pátek 1. června od 16 hodin se v AFI Paláci uskuteční vernisáž fotografií „Očima dětí“. K vidění budou nevšední fotografie a taneční vystoupení dětí ze základních škol z Pardubic a okolí. Na vernisáž přijal pozvání také Jindřich Tauber, 1. náměstek primátorky města Pardubic a přední...
Publikováno: 30. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Vítězi volejbalového turnaje ODM dívky z Gymnázia Moravská Třebová a chlapci ze ZŠ Proseč

Vítězi volejbalového turnaje ODM dívky z Gymnázia Moravská Třebová a chlapci ze ZŠ Proseč

Svitavy - Ve sportovní hale ve Svitavách se 29. května 2012 uskutečnilo sportovní klání ve volejbale základních škol a víceletých gymnázií v rámci krajské olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje. V kategorii dívek se představily Gymnázium Moravská Třebová, které krajské kolo s přehledem vyhrálo,...
Publikováno: 30. května 2012
Hodnocení: 3.7

Naučme se učit/Učíme interaktivně - Odborné učiliště a praktická škola Chroustovice

    Hlavním cílem projektu je aplikace interaktivního způsobu výuky a zvyšování potřebné odborné i pedagogické kvalifikace učitelů.Projekt je inovační možností zavedení nových technologií ve výuce a jeho spojení s využitím moderních metod ve vzdělávání při zapojení žáků do výuky.
Publikováno: 30. května 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Soutěž videí o vztahu k francouzštině pořádaná v rámci akce „Světové fórum francouzského jazyka“ v Québecu

    V kanadské provincii Québec se v červenci 2012 uskuteční akce pod názvem  „Forum mondiale de la langue française“ („Světové fórum francouzského jazyka“) zaměřená na podporu a propagaci frankofonie. V rámci této akce se mj. uskuteční i SOUTĚŽ VIDEÍ.  Svá videa pojednávající o svém vztahu...
Publikováno: 25. května 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Na zkušenou do Číny

Na zkušenou do Číny

Střední škola automobilní v Holicích je zapojena do celé řady projektů a spolupracuje s podobně zaměřenými školami v různých zemích Evropské unie. Díky těmto projektům se žáci účastní výměnných pobytů a získávají nové zkušenosti a praxi v oboru. Škole se navíc podařilo navázat spolupráci i se...
Publikováno: 23. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Kouzelná předškola

Kouzelná předškola

Budoucí prvňáčci si už v květnu vyzkoušeli opravdové učení, seznámili se s paní učitelkou i budoucími kamarády, a tak určitě nebudou  mít z nástupu do první třídy žádné obavy. Kouzelné předškoly – speciální  hodiny pro předškoláčky - se zúčastnila polovina budoucích prvňáčků, kteří...
Publikováno: 22. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Z krajského finále McDonald´s Cup postupují Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí

Z krajského finále McDonald´s Cup postupují Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí

  Pardubice – Vítězi krajského finále žáků základních škol jubilejního 15. ročníku  McDonald´s CUP 2011/2012 se 21. května 2012 v Pardubicích staly týmy ZŠ Javornického Vysoké Mýto v kategorii A (1. – 3. ročník ZŠ) a ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí v kategorii B (4. – 5. ročník...
Publikováno: 22. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Sousedskou husičku pro Litomyšlany připravili a podávali zaměstnanci a žáci SOŠ a SOU Polička

Sousedskou husičku pro Litomyšlany připravili a podávali zaměstnanci a žáci SOŠ a SOU Polička

Litomyšl – Čtyři sta třicet porcí domácí husy se zelím a knedlíkem připravily kuchařky školní jídelny SOŠ a SOU Polička pro hosty nedělního slavnostního oběda na závěr  gastronomického festivalu pod širým nebem v Litomyšli. Tradiční české jídlo inspirované recepty Magdaleny Dobromily Rettigové servírovalo sedm...
Publikováno: 21. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Telefonická krizová pomoc

Telefonická krizová pomoc

Nabízené služby při Lince důvěry Ústí nad Orlicí Linka důvěry Ústí nad Orlicí již řadu let nabízí lidem telefonickou krizovou pomoc. Jejím posláním je poskytovat okamžitou telefonickou pomoc v obtížné životní situaci. Lidé se mohou na naši linku obracet i v případě, že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom někomu svěřit a...
Publikováno: 21. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Kvalifikace absolventek Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli

Vážení, vzhledem k častým dotazům, které se týkají kvalifikace absolventek Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli, uvádíme kvalifikaci, kterou absolventky podle zákona č. 563/2004 Sb. získaly. Protože slovní název oboru někdy zcela nevystihuje obsah a zaměření vzdělávacího...
Publikováno: 21. května 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0
Videoklip sekundánů z Gymnázia ve Svitavách zvítězil

Videoklip sekundánů z Gymnázia ve Svitavách zvítězil

Studenti sekundy se pod vedení p. prof. Z. Šmídové zapojili do 11. ročníku celostátní soutěže VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA. Vytvořili v anglickém jazyce videoklip, který představuje město Svitavy. Vyhlášení výsledků proběhlo 17. 5. 2012 na ministerstvu školství v Praze za účasti skupiny 12 studentů z naší školy a paní profesorky i studenta...
Publikováno: 19. května 2012
Hodnocení: 1.0
Z Houstonu se zlatem

Z Houstonu se zlatem

Vysoké Mýto -Ondřej Borovec se vrátil ze soutěže I-SWEEEP v Houstonu se zlatou medailí! Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 604 středoškoláků ze 68 zemí a 44 amerických států, kteří do soutěže přihlásili 455 projektů. A Ondrova slova? V termínu 2. května až 7. května jsem se nacházel v USA. Každoročně ve městě Houston v Texasu probíhá...
Publikováno: 16. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Účast v republikovém finále v hokejbale středních škol vybojoval ´Mozarťák´

Účast v republikovém finále v hokejbale středních škol vybojoval ´Mozarťák´

Svitavy - V areálu Stadiónu Svitavy probíhá ve dnech 14. - 16. května 2012 krajské kolo v hokejbalu. V pondělí 14. května bojovaly o vítěze krajského kola střední školy. Mezi sebou urputně bojovali žáci z Gymnázia Mozartova, Pardubice, Střední průmyslové školy Chrudim, Gymnázia Polička a Obchodní akademie a Střední odborné školy...
Publikováno: 16. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Výsledky krajského kola BiO - kategorie D

Výsledky krajského kola  BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY, kat. D, 14. 5. 2012, DDM Chrudim       Jméno a příjmení soutěžícího Škola Teorie max.73 b. Laboratorní...
Publikováno: 16. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Výsledky BiO - krajské kolo - kategorie C

Výsledky krajského kola  BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY, kat. C, 11. 5. 2012, DDM Chrudim       Jméno a příjmení soutěžícího Škola Teorie max.71 b. Laboratorní...
Publikováno: 16. května 2012
Hodnocení: 5.0
Školní časopis svitavského gymnázia oceněn Syndikátem novinářů ČR

Školní časopis svitavského gymnázia oceněn Syndikátem novinářů ČR

Mezi deset nejlepších školních časopisů postoupil v celostátní soutěži "O nejinspirativnější středoškolský časopis" školní časopis MAGGY (MAGazín GYmnázia), který již 13 let vydává svitavské gymnázium. Soutěž vyhlásil Syndikát novinářů ČR. Finálové setkání a vyhlášení výsledků proběhlo...
Publikováno: 16. května 2012
Hodnocení: 5.0
Mistrem republiky ČSMPS v kopané mužů a juniorů 2012 Integra Hradec Králové

Mistrem republiky ČSMPS v kopané mužů a juniorů 2012 Integra Hradec Králové

Chroustovice - Již po deváté se do Chroustovic sjely fotbalové týmy kategorie mentálně postižených sportovců změřit své síly v nejpopulárnější míčové hře planety – kopané. V útulných sportovních areálech  SK Chroustovice a TJ Městec začaly  v pátek 11. května lité boje osmi účastníků ve...
Publikováno: 14. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Spolupráce žáků pardubického Gymnázia, Mozartova

Spolupráce žáků pardubického Gymnázia, Mozartova

Pardubice - Společnost „Film a sociologie“ ve spolupráci s Českou televizí připravuje celovečerní dokumentární film o rozpadu Československa. Součástí filmu je i pokus o složení „obrazu ČSFR“ tak, jak si ho v sobě uchovávají generace lidí, kteří v něm žili. S tím pak souvisí i to, co na toto téma sdělují rodiče nebo prarodiče svým...
Publikováno: 14. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Škola volejbalu pro dívky – TJ. Sokol Pardubice I.

Škola volejbalu pro dívky – TJ. Sokol Pardubice I.

    Vážení rodiče,     Od 1. 9. 2012 otevíráme školu volejbalu pro dívky ve věkové skupině narozené po 30. červnu 2001. Tréninky probíhají květen-červen a září-říjen na venkovním hřišti T.J. Sokola Pardubice I. (antuková hřiště Eden vstup jak z Jiráskovy ulice tak branou z ulice od Chrudimky) a...
Publikováno: 11. května 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Vítězné tažení studentky Gymnázia, Pardubice, Mozartova

Pardubice - Klára Zavadilová, studentka G 4.A, zvítězila ve středu 9. května 2012  v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, v biologické sekci. Zúročila tak dvouletou intenzivní práci na projektu " Diagnostika račího moru - stačí testovat pouze část těla raka, abychom zjistili přítomnost parazita?" Tato studie byla součástí výzkumného...
Publikováno: 11. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Programy Východočeské galerie v Pardubicích pro MŠ, ZŠ a SŠ

JAK JAK SI LZE POHRÁT S UMĚNÍM 20. STOLETÍ Program je zaměřený na různé proudy v novodobém umění. Hravou, aktivní a tvořivou formou přiblíží jednotlivá díla, autory, výtvarné umění v jeho různých podobách. Program k výstavě Expozice českého umění 20.st. ze sbírek VČG je vhodný pro kolektivy z MŠ, ZŠ, SŠ....
Publikováno: 9. května 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Studenti Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku navštívili Singapur a Malajsii

Studenti Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku navštívili Singapur a Malajsii

Studenti Gymnázia K. V. Raise Hlinsko navštívili ve dnech 23. března až 2. dubna 2012 jihovýchodní Asii, konkrétně státy Singapur a Malajsii. Účastníky byli studenti Tomáš Pšorn (8. A), Martin Pavliš a Vojtěch Matěna (oba ze 7. A) a dva pedagogové Mgr. Marian Solčanský a Mgr. Lada Leszkowová.             Cesta začala v...
Publikováno: 7. května 2012
Autor: Administrátor GYMHLIN
Hodnocení: 5.0
Úspěch polabinské jedničky v dějepisné olympiádě

Úspěch polabinské jedničky v dějepisné olympiádě

1. 2. 2012 proběhlo okresní kolo v dějepisné olympiádě. Tématické zaměření letošního ročníku znělo: " V bohatství i chudobě aneb osobnosti k nezaplacení". Okresního kola se zúčastnili i čtyři žáci ze ZŠ Polabiny 1, Pardubice: F. Kolman, Z. Cach, F. Kohoutek a M. Hrubeš. Tito žáci se v soutěži vůbec neztratili a tři z nich skončili v první desítce....
Publikováno: 3. května 2012
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 5.0
Konference eTwinning – aktivně ke zvyšování kvality spolupráce škol v Evropě

Konference eTwinning – aktivně ke zvyšování kvality spolupráce škol v Evropě

  Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Dům zahraničních služeb, Národní agentura  pro evropské vzdělávací programy v České republice pořádají ve dnech 11. - 12. května 2012 v mosteckém hotelu Cascade osmou Národní konferenci eTwinning. Konference je určena projektovým koordinátorům, ředitelům škol, učitelům a dalším...
Publikováno: 30. dubna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Co má umět předškolák

Co má umět předškolák

Co má umět předškolák Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti jako např. překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem, skokem (přes lavičku, polštář apod.), udržet rovnováhu (přecházení po provaze položeném na zemi, hra na sochy), skákat po jedné noze, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo,...
Publikováno: 27. dubna 2012
Hodnocení: 3.0

Otevřený dopis panu Nečasovi

Ředitelé pardubických základních škol podepsali ve středu 25. dubna otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi, ve kterém kritizují přístup vlády ke školství. Pan premiér Petr Nečas Uřad vlády nábř. Edvarda Beneše 128/4 Praha 1 11800 Otevřený dopis Vážený pane premiére, vážíme si snahy Vaší vlády...
Publikováno: 26. dubna 2012
Hodnocení: 4.2

Aktuální informace pro metodiky prevence duben 2012

Aktuální  informace pro metodiky prevence na rok 2012 –  zdroj MŠMT 1)      Metodické doporučení 2)      Web www.prevence-info.cz 3)      Dotační řízení pro rok 2012 1. Metodické doporučení  je zveřejněno http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani...
Publikováno: 25. dubna 2012
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: 4.0

18. mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze

Pardubice - Velkým úspěchem skončila účast studentů Obchodní akademie v Pardubicích na prestižním 18. mezinárodním veletrhu v Praze, který se konal ve dnech 20. - 22. března 2012 v Incheba areně na Výstavišti Holešovice. Veletrhu se účastnilo 145 fiktivních firem z 10 evropských států (Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Itálie,...
Publikováno: 24. dubna 2012
Hodnocení: 2.0
Žáci Obchodní akademie Pardubice se učí podnikat ve fiktivních firmách

Žáci Obchodní akademie Pardubice se učí podnikat ve fiktivních firmách

Pardubice - Fiktivní firmy jsou zakládány žáky středních odborných škol pod dohledem jejich vyučujících a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF), které výuku toho předmětu koordinuje. V zahraničí se fiktivní firmy využívají i pro vzdělávání dospělých. V České republice je ke dni 9.1. 2012 registrováno 358...
Publikováno: 24. dubna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubickou obchodní akademii navštívili studenti francouzského lycea

Pardubickou obchodní akademii navštívili studenti francouzského lycea

Pardubice – Skupina třiceti šesti žáků a tří pedagogů Lyceé professionnel Denis Papin de Romorantin z partnerského francouzského regionu Centre navštívila v polovině dubna Pardubický kraj, aby se v rámci školní exkurze blíže seznámila s jeho historií, tradicemi i činností vybrané školy. Během pěti dnů studenti postupně...
Publikováno: 20. dubna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
O HIV-AIDS na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice v rámci projektu „Kdo jiný?“

O HIV-AIDS na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice v rámci projektu „Kdo jiný?“

"To stejně nemá cenu. Copak můžu sám něco změnit?" Otázka, která už možná každého z nás někdy napadla. Snadno se podlehne dojmu, že řešení společenských problémů přesahuje možnosti jedince. Přitom se nemusí jednat jen o témata zdánlivě vzdálená, jako třeba válečné konflikty, porušování lidských práv totalitními režimy či...
Publikováno: 20. dubna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První159160161162163164165166167168Poslední