Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podpora rozvoje nadání

Publikováno: 3. října 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nadání má každý, jen je potřeba ho objevit a rozvíjet

Portál Talentovani.cz je určen rodičům, pedagogům i žákům. Je centrálním bodem systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém, který zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání, vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020. Do systému jsou zařazeny soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Portál Talentovani.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o vývoji této oblasti zejména v ČR, informace v rubrice aktuality. Najdete zde i nabídku aktivit pro žáky a vzdělávací aktivity pro učitele. Zveřejněny jsou zde příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné a populární články, studentské práce, doporučená literatura pro žáky, učitele, rodiče, právní a strategické dokumenty, metodické materiály, příklady dobré praxe, zajímavé odkazy aj

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, odpovědi na otázky jak řešit problémy spojené se společným vzděláváním nadaných žáků v běžné třídě aj. můžete najít v online poradně.

Tisk
Nadání má každý, jen je potřeba ho objevit a rozvíjet

Rubriky: Podpora rozvoje nadáníPočet zobrazení: 977

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x